Jeden z nejstarších brněnských časopisů Veronica oslavil 35 let existence

25. květen 2022

V Knihovně Jiřího Mahena se nedávno sešli redaktoři, spolupracovníci a příznivci brněnského časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica. Připomněli si, že časopis vydávaný základní organizací Českého svazu ochránců přírody Veronica existuje už 35 let. V posledních letech vychází čtyřikrát ročně, vždy koncem čtvrtletí. Redakční rada vyhlašuje pro každý rok hlavní témata, jimiž se jednotlivá čísla zabývají.

V současnosti je vedoucí redakce Bohdana Fabiánová a předsedou redakční rady Pavel Klvač. K čestným členům redakční rady patřili a patří již zesnulí Antonín Buček, Karel Hudec, Jan Lacina a Jan Steklík, ze žijících Ivo Dostál, Jarmila Kocourková, Libor Musil, Jitka Pellantová a Mojmír Vlašín. Tato jména vypovídají o významu časopisu i jeho zaměření. S časopisem dále úzce spolupracují například básník a místopředseda redakční rady Petr Čermáček, ekoložka a členka redakční rady Yvonna Gaillyová nebo historik a člen redakční rady Václav Štěpánek.

Večer v Knihovně Jiřího Mahena uváděl Pavel Klvač, který vysvětlil důvody, proč byla oslava jubilea časopisu spojena s uvedením nového knižního souboru Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi: Přátelé o Janu Lacinovi. Publikaci v edici Iva Dostála vydalo tišnovské nakladatelství Sursum, proto na večeru promluvil i nakladatel Miroslav Klepáček. Publikum vyslechlo několik fejetonů před dvěma lety zemřelého Jana Laciny.

Tišnovský rodák a občan, geobiocenolog, vysokoškolský pedagog a publicista byl také spojen s časopisem Veronica. Nová kniha Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi obsahuje vzpomínky 35 Lacinových spolužáků, přátel, spolupracovníků a studentů, zachycující škálu od školních dob přes období studia na lesnické fakultě, dobu jeho působení u vojenských lesů, na Geografickém ústavu ČSAV a na Ústavu geoniky Akademie věd. Současná šéfredaktorka časopisu Veronica Bohdana Fabiánová připomněla Jana Lacinu přečtením jeho fejetonu Chvála nevhodné obuvi.

O dlouhé historii časopisu Veronica v Knihovně Jiřího Mahena vyprávěl historik Václav Štěpánek. Poslechněte si větší část jeho vystoupení. Věnoval se v něm počátkům vydávání časopisu, motivacím jeho redaktorů i autorů a také jeho výtvarné stránce. Zajímavě vystihl způsob práce redakce a redakční rady, který důmyslně vedl k postupnému rozšíření okruhu autorů a spolupracovníků.

Spustit audio

Související