03372618.jpeg

Český rozhlas Brno je nejstarší, největší a především nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu. Posluchačům v Jihomoravském regionu každodenně nabízíme čtyřiadvacetihodinové regionální vysílání, navíc se více než dvěma hodinami denně podílíme na vysílání celoplošných stanic - a to jak zpravodajstvím a publicistikou, tak především náročnými uměleckými pořady.

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou hudební nabídku, od populárních a folklórních písní až po vážnou hudbu, a srovnatelnou pestrost v žánrech zpravodajských, publicistických i zábavných. To vše ve službách našeho hlavního cíle: být užitečným partnerem pro dospělé posluchače na celé jižní a východní Moravě. Užitečným svými častými radami pro lepší orientaci a pomoc ve stále složitějším světě, užitečným svými informacemi snad z každého moravského města a vesnice, užitečným i chvílemi zábavy pro odpočinek ve stresové době. V neposlední řadě též rozhlasem užitečným a příjemným i milovníkům kultury, kterých je mezi našimi posluchači tradičně velké množství, snad i většina.

Jsme rozhlasem veřejné služby pro obyvatele i příznivce jižní Moravy. Rozhlasem moderním, současně však také rozhlasem tradičním. A mezi těmito dvěma zdánlivě protikladnými trendy nevidíme v našem vysílání žádný rozpor. Naopak: právě stále intenzivnější hledání a uchovávání tzv. tradičních hodnot, jako jsou například láska, pravda, rodina, vztah k rodné zemi i rodnému jazyku, je dnes společenským jevem velmi soudobým, tedy i navýsost moderním. Potřebným a užitečným. A Český rozhlas Brno je stanicí, v jejímž vysílání tyto hodnoty preferujeme, hledáme - a stále častěji také nalézáme.

Vždy vzájemně s našimi posluchači.

Brněnská stanice - tehdy odbočka Radiojournalu - začala vysílat hned rok po pražské, přesně 1. září 1924 z vlastního studia na střeše Zemského domu. V následujícím roce už nevysílá pouze zprávy, ale i každodenní hudební produkce, odborné přednášky, pohádky pro děti a dokonce přímý přenos z Národního divadla v Brně. Koncem dvacátých let rozhlas sídlí v nových studiích v budově Sokolského stadionu na Kounicově ulici (z nichž některá využívá Český rozhlas Brno ještě i dnes).

Nastává první slavná éra brněnského rozhlasu: vysílá se živé zpravodajství, vznikají první komponované reportáže a akustické montáže, profesor Helfert propaguje nejen hudbu vážnou, ale i lidovou, rychle se rozvíjejí odborné redakce jako literární, zpravodajská, sportovní. Brno se stává centrem rozhlasového humoru, jenž produkuje dokonce ve dvou výrazných podobách: humor spíše kabaretní je dodnes svázán se jménem Oldřicha Nového, zábavu více lidovou předvádí nezapomenutelný stréček Křópal z Břochovan v podání Valentina Šindlera. Živého vysílání se dočká (a úspěch po celé Evropě sklízí) snad nejslavnější česká rozhlasová hra všech dob "Cristobal Colón" od Františka Kožíka, je založen také brněnský Rozhlasový orchestr. Dobový tisk charakterizuje tuto nadějíplnou éru snad nejpřesněji:

"Brněnská odbočka, jejíž práci od samých začátků vyznačuje těsná součinnost hudebníků, literátů, techniků a novinářů, s dvojnásobnou energií a chutí hledá nové cesty; vrhá se lačně na každý námět, neuzavírá se před žádným nápadem. Chce být soudobá, ale ne jen z touhy po sensačnosti, nýbrž ze skutečného vědomí, že je ve službách této současnosti...zdravě založenému regionalismu."

Na tuto slavnou éru, přetrženou válkou a budováním socialismu, dokázal brněnský rozhlas navázat až v šedesátých letech. Snad stačí vzpomenout jen několik jmen z desítek osobností, jež se - většinou současně - sešly v bodově rozhlasu na Beethovenově ulici: básníci Oldřich Mikulášek, Jan Skácel a Zdeněk Kriebl, dramatik Antonín Přidal a dramaturg Karel Tachovský, humoristé Miroslav "Peťura" Skála, Vlastimil Pantůček a Vladimír Fux, režisérka Olga Zezulová, folkloristé Jaromír Nečas a Jaroslav Jakubíček, hudební skladatelé. To je jen část z těch, kteří navrátili brněnské stanici punc špičkové rádia, kteří dokázali propojit brněnskou a moravskou kulturu s kulturou evropskou i světovou, kteří se nebáli jak výsostných uměleckých experimentů, tak i dobré a opravdu lidové zábavy. Posluchači se jim odvděčili mimořádnou přízní, posrpnoví kádrováci většině z nich vyhazovem.

Tato slavná minulost (bývaly ovšem časy i neslavné) nás všechny zavazuje, nicméně se jí nemůžeme dát svazovat. Snažíme se jít ve stopách našich nejlepších předchůdců, i když už chodíme v hodně jiných botách?a řada odborných ocenění našich programů, jakož i prudce vzrůstající zájem posluchačů o naše vysílání nám dávají naději, že (snad) jdeme i my dobrou cestou.

Kontaktujte nás

Nejoblíbenější pořady

 • Hraniční znak státní hranice mezi Německem a Českou republikou | foto: Wikimedia Commons

  Sousedé

  Česko-německý magazín pro německou menšinu v Čechách.

  Délka pořadu: 15 minut
  Vysíláme: pátek 19:45
 • Kriminální případy Čech, Moravy a Slezska | foto: Fotobanka Pixabay

  Kriminální případy

  Zločin si nevybírá. Případy, které otřásly Českem, připomíná unikátní seriál. Každý týden můžete v pěti dílech sledovat krok za krokem pronikavé postupy vyšetřovatelů.

  Délka pořadu: 10 minut
  Vysíláme: pondělí-pátek 21:30
 • Hobby magazín | foto: Fotobanka PhotoRack

  Hobby magazín

  Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí.

  Délka pořadu: 56 minut
  Vysíláme: sobota 21:04