Jak brněnští básníci srůstají se Svratkou. Vyšla kniha básní o řece protékající moravskou metropolí

18. červenec 2023

V nakladatelství Srdeční výdej vyšel sborník básní o Svratce, do něhož přispěla řada brněnských autorů a autorek. Kniha byla nedávno uvedena v půdní galerii brněnského klubu Skleněná louka, kde většina ze spoluautorů a spoluautorek knihy své básně ze sborníku i sama přečetla.

Básník Vít Slíva na večeru zavzpomínal na to, že Svratku poprvé spatřil z mostu v Pisárkách 23. července 1965 kolem deváté hodiny ranní – není totiž brněnským rodákem, ale narodil se v Hradci nad Moravicí. S tatínkem a bratry v polovině 60. let směřoval k Masarykovu okruhu, a tak tehdy řece nevěnoval větší pozornost. Po závodech v neděli 25. července 1965 však odbočili na koupaliště Riviéra, kde mladý Vít prožil – dle svého vyprávění – „nejintimnější styk“ se Svratkou, a to jedinkrát v životě: „Ledová voda, z toho objetí jsem se rychle vymanil.“

Setkání básníků, která se odehrávají od roku 2018 z popudu spisovatele a lékaře Vladimíra Šrámka na jeho zahradě

Podstatnější, pokud jde o historii vzniku knížky, jsou však setkání básníků, která se odehrávají od roku 2018 z popudu spisovatele a lékaře Vladimíra Šrámka na jeho zahradě na pravém břehu řeky Svratky v Brně-Jundrově. V loňském roce se uskutečnil už 5. ročník těchto setkání, k nimž dochází na přelomu června a července, anebo srpna a září.

Čtěte také

„Loni to bylo 2. září. A 1. září, to jsem ještě byl ve svém rodišti v Boudě, napadlo mě napsat báseň, kterou bych druhého dne věnoval těm, kteří opět přijdou k Vladimírovi do zahrady,“ objasňuje Vít Slíva a dodává: „Tak vznikla báseň Jundrovská.“ To byl první počinek a podnět k tomu, aby i ostatní přítomní napsali báseň věnovanou Svratce a mohl tak vzniknout tematický knižní sborník.

Kniha nakonec obsahuje verše jednadvaceti autorů, z nichž třináct na zmíněné zahradě skutečně pobývalo. „Osm bylo přivzato, ačkoliv tam nebyli, ale ke Svratce se vztahují,“ doplňuje Slíva. Jako ilustrátor byl domluven František Hubatka, kniha dále obsahuje čtrnáct fotografií Petra Veselého. „Jednak krajinných, jednak reportážních z těch našich setkání.“

Pokud jde o sestavení básnického sborníku: „Básně jsou seřazeny tak, jak teče Svratka – od Křížovic přes přehradní hráz, Bystrc, Komín, Jundrov, Pisárky – až někam k soutoku se Svitavou,“ vypočítává Vít Slíva.

Jediným v knize zastoupeným autorem, který už nežije, je básník a prozaik Petr Hrbáč (1958-2020). Ve sborníku Srůstáme se Svratkou je jedna jeho báseň a jeden úryvek z delší prózy. Kniha je věnována nejen řece, ale i Petru Hrbáčovi.

Spustit audio

Související