Humoristický přístup k environmentálnímu žalu. Poslechněte si povídky Mojmíra Vlašína

2. leden 2023

Kniha Podivné příhody ochránce přírody je souborem Vlašínovy prozaické tvorby. Tematicky povídky odrážejí jeho celoživotní zkušenosti a profesní štace, jimiž prošel, počínaje vojnou, kde založil kroužek ochránců přírody.

„Pokračuje to mým působením za reálného socialismu na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody – až do dnešních dnů,“ vysvětluje Mojmír Vlašín. Povídky se dotýkají i autorova působení v politice. „Tam jsem také prosazoval témata, která jsem řešil i v profesním životě a nakonec i v soukromém životě.“

Čtěte také

Vztah umění a přírody

Pokud jde o vztah umění a ochrany přírody, v rozhovoru autor uvádí, že přestože jde o rozdílné obory, považuje tento vztah za velice úzký. „Je známo, že první rezervace v Evropě byly založeny na popud malířů, konkrétně francouzské Barbizonské školy. Ti vnímali krajinu jako něco důležitého a krásného, zatímco většina lidí ji v té době považovala za předmět výroby, něco jako tovární halu na zemědělskou produkci. Oni chtěli, aby krásné kouty francouzské přírody byly chráněny a skutečně se jim to povedlo,“ vysvětluje Vlašín.

Čtěte také

Brněnský ochránce přírody je také autorem řady dramat. Nejsou příliš didaktická? – „Myslím, že to nehrozí,“ uvažuje. „Nepsal jsem klasické divadelní hry a rozhodně ne proto, abych poučil diváka. Na naše hry chodí diváci už poučení. Možná, že se mi to jako vedlejší produkt povedlo, ale v zásadě jsme ty hry se spoluautory psali proto, abychom se dostali z traumatu, že člověk se pořád snaží chránit přírodu a z 90 % je neúspěšný. To je u ochrany přírody běžný standard.“

Bioložka a environmentalistka Hana Librová se často zamýšlí nad tím, proč víc současných umělců nevyjadřuje environmentální žal. Do jisté míry to dělá například básník Radek Štěpánek. Přístup Mojmíra Vlašína je však spíš humoristický. – „Environmentální žal nevyjadřujeme úmyslně, i když někteří z nás jím trochu i trpí,“ vysvětluje autor. „Chceme naopak vyjádřit environmentální humor či environmentální srandu, jak by řekl Jan Werich.“ – Není to však černý humor? – „Možná trochu ano, ale my to tak nevnímáme,“ uzavírá Vlašín.

Mojmír Vlašín

Mojmír Vlašín (nar. 1954) je český zoolog, ekolog, aktivista a politik, v letech 2004 až 2008 zastupitel Jihomoravského kraje, v letech 1990 až 1994 a opět 2002 až 2018 zastupitel města Brna, člen Strany zelených. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor biologie. V současnosti je zaměstnán v Ekologickém institutu Veronica (součást Českého svazu ochránců přírody), externě vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

Pokud jde o environmentální dramatiku, u jejích základů stál Karel Hudec (1927-2017) z Akademie věd, kde podobné hry uváděli v Ústavu pro výzkum obratlovců jako „poveselení“ na 8. března, tedy na Mezinárodní den žen. „My tu tradici dodržujeme a hrajeme ve stejném období,“ vypráví Mojmír Vlašín, „dřív byly tyto komedie nebo tragikomedie uváděny jen pro potěšení zaměstnanců ústavu. Já jsem tam dělal pomocnou vědeckou sílu a pak jsem tam krátce působil na studijním pobytu, takže jsem ty hry zažil v originálním prostředí. Po listopadu 1989 se začalo hrát v Divadle Husa na provázku a hraje se tam dosud.“

Knihu Mojmíra Vlašína Podivné příhody ochránce přírody vydalo školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka společně s časopisem Sedmá generace.

Knihu Podivné příhody ochránce přírody vydal Mojmír Vlašín 17. listopadu 2022. „To je Den studentstva, ale zároveň jsou to i moje narozeniny. Při té příležitosti to vyšlo. Když nepočítám statě, které jsem měl napsané z předchozích let, psal jsem knihu dva roky,“ uzavírá autor. Ilustrace pro knihu vytvořily Naďa Johanisová a Kateřina Jelínková.

V nahrávce pořízené pro literárně-publicistický magazín Zelný rynk si můžete poslechnout i tři povídky v autorském čtení.

Spustit audio

Související