Aby se nemuseli cítit jako Kafkův Josef K. – nadační fond zřizovaný JAMU podporuje mladé umělce

6. říjen 2023

„Umělci jsou dnes nuceni, ale i schopni pracovat s nejnižšími částkami,“ říká Radim Bánovský z Nadačního fondu Josefů K., který zřizuje JAMU na podporu nejmladší generace umělců.

Nadační fond Josefů K. zřídila Janáčkova akademie múzických umění v Brně na podzim 2022. Uvědomila si, že zejména absolventi divadelní fakulty měli v covidové a postcovidové době ztížené podmínky, jak získat zaměstnání. Chtěla je proto podpořit, aby se mohli předvést uměleckým šéfům z různých institucí a představit svoje umění, performance, film… Nadační fond pomáhá podle tajemníka Radima Bánovského u prvních kroků absolventů do profesního života.

Čtěte také

Funguje na principu výzev – dvakrát ročně studentům nabízí 100 000 Kč na to, aby mohli něco vytvořit. V první letošní výzvě bylo podpořeno pět projektů – čtyři inscenace a jeden film. Jedna z inscenací – Jedu do Magadanu – se například věnovala tématu běloruských politických vězňů. Inscenace byla atraktivní pro široké publikum a umožňovala dovědět se prostřednictvím umění o situaci v Bělorusku. Podpořen byl také česko-portugalský projekt, na němž se podílely tři ženy, z nichž jedna je absolventkou Divadelní fakulty JAMU. Performance beze slov Home Being ohledává téma domova. Měla také velmi pěkný divácký ohlas a bude uvedena na divadelním festivalu v Portugalsku.

Předsedou Správní rady Nadačního fondu Josefů K. je děkan Divadelní fakulty JAMU Petr Francán a ve správní radě je mimo jiné i rektor JAMU Petr Michálek.

Aby se umělci nemuseli cítit jako Kafkův Josef K.

Název fondu odkazuje ke třem Josefům K., přičemž dva z nich byli výraznými osobnostmi JAMU: herec a vysokoškolský pedagog Josef Karlík (1928-2009) a dramaturg, scenárista, spoluzakladatel po roce 1989 osamostatněné Divadelní fakulty JAMU a její dlouholetý děkan Josef Kovalčuk (1948-2018). Tím třetím je Josef K. z Kafkova Procesu. Jak objasňuje Radim Bánovský: jde o to, aby se umělci nemuseli cítit jako Kafkův Josef K. – aby je netlačila byrokracie.

Čtěte také

Nadační fond vznikl až po smrti Josefa Karlíka i Josefa Kovalčuka, kteří by však z podpory absolventů měli nepochybně radost, protože mladé umělce také podporovali. Nejde přitom jen o činoherce a muzikálové herce, ale i o jevištní techniky, light designéry, režiséry, dramaturgy. Ti všichni potřebují dostat šanci, aby mohli své schopnosti předvést.

„Nadační fond jim poskytne prostředky,“ říká Bánovský a dodává: „ale už nejsme škola, nebudeme je vodit za ruku. Je na nich, aby s těmi prostředky zacházeli takovým způsobem, aby jim to pomohlo. Předloží nám projekt a správní rada se rozhodne, jestli jim peníze dá, nebo nedá – podle smysluplnosti.“ Jedním z kritérií je i společenská odpovědnost.

Projekty mohou být realizovány kdekoliv

Projekty zdaleka nemusejí být realizovány v Brně. Jeden z výrazně podpořených projektů, jehož vedoucím je režisér a dramaturg Jakub Hekl, se realizuje ve formě nové profesionální divadelní scény ve Vsetíně. Dalším projektem je film absolventky JAMU Dominiky Práškové Bohyně – Cesty osudu, úzce spjatý s tématem žítkovských bohyní. Spolupracuje na něm i folklórní soubor Ondráš.

„Základní vklad vložila do fondu sama Janáčkova akademie múzických umění, ale snažíme se získat další peníze na provoz,“ vysvětluje Radim Bánovský. Fundraising je zaměřený na běžné občany, ale i na firmy. „Příští rok podpoří nadační fond poměrně vysokou částkou i město Brno,“ pochvaluje si tajemník fondu.

„Sbíráním peněz i od drobných dárců jsme schopni zaručit fungování fondu do dalších let,“ věří Bánovský. „99 % darů končí u samotných umělců. Díky tomu tady třeba vyroste nový Polívka, Donutil, Krobot, Zetel – zkrátka ty osobnosti kulturní scény, po kterých mnozí volají.“

Spustit audio

Související