JAMU si připomíná 70. výročí založení. Projděte se jejími obory

27. červen 2017
Divadelní fakulta JAMU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně si v letošním roce připomíná 70. výročí od svého založení. Při této příležitosti odvysílal Zelný rynk první část seriálu Ivety Novotné, představujícího obory, které se na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění vyučují.

Jedním z nejznámějších oborů je bezpochyby činoherní herectví. Janáčkova akademie múzických umění byla založena v roce 1947. Obor režie a herectví byl jeden z prvních, které zde bylo možné studovat. V červnu roku 1948 byl na této škole otevřen Dramatický odbor se samostatnými obory režie a herectví.

Vůbec prvními absolventy herectví se v roce 1951 stali například Květa Fialová, Eduard Cupák nebo Josef Karlík. O dvacet let později stejný obor absolvoval i herec Bolek Polívka. Ten svou zkušenost se studiem na JAMU považuje za jednu z nejlepších: „Na JAMU jsem se dozvěděl to důležité. To dějinné. A o tom hraní jsem se nejvíc dozvěděl od mých kamarádů z Divadla Husa na provázku.“

V současné době na JAMU fungují čtyři herecké ateliéry. Vede je Aleš Bergman, Oxana Smilková, Lukáš Rieger a Nika Brettschneiderová. Herecká profese bývá často spojována se lhaním. Dokonce se vžilo rčení „Nehraj na mě divadlo“. Podle Aleše Bergmana ale nemá lhaní s herectvím vůbec nic společného: „Když jde herec na jeviště, tak prozkoumává možnosti své postavy, i svoje vlastní možnosti. To vůbec není lež, ale je to hraní si na možnosti, které v sobě máme.“

Na stejném principu funguje i obor muzikálové herectví. Jeho studenti musí umět nejen dobře hrát, ale i zpívat a tančit. Speciální styl hraní v muzikálu podle vedoucího čtvrtého ročníku Petra Štěpána neexistuje: „Herec je buď dobrý, anebo špatný a herec, který umí, anebo neumí něco navíc. O tom je to muzikálové herectví.“

„To, co neuzpíváte, to se dá ještě dohrát, ale co nezahrajete, tak to nedozpíváte. To se snažíme vštěpovat i svým studentům, že bytost na jevišti je v první řadě herec,“ dodává k muzikálovému herectví Stanislav Slovák.

Obor muzikálové herectví vznikl na brněnské Janáčkově akademii múzických umění v roce 1990. V současné době tam fungují tři muzikálové ateliéry. Vede je Sylva Talpová, Stanislav Slovák a Petr Štěpán. Kromě Brna se muzikálové herectví vyučuje ještě na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Na vysokoškolské úrovni se ale tento obor vyučuje pouze v Brně.

Čtěte také

„My nejvíc těžíme z toho, že v Brně existuje Janáčkova akademie,“ přiznává ředitel brněnského Městského divadla Stanislav Moša, „ máme možnost tím, co děláme, ovlivňovat výběr studentů a jejich směřování. Až 95% zaměstnanců Městského divadla v uměleckých profesích tvoří absolventi této školy,“ dodává Moša.

Dalším oborem, který se kromě herectví učí na JAMU od jejího založení, je režie. V roce 1950 se přidala i divadelní dramaturgie. Vzhledem k propojenosti režie a dramaturgie se nyní tyto obory vyučují na JAMU společně, a to ve třech ateliérech pod vedením Petra Oslzlého, Václava Cejpka a Josefa Kovalčuka.

Hlavní smysl všech tří ateliérů je podobný, ale náplň výuky závisí na osobnosti vedoucího pedagoga, na jeho způsobu práce a na jeho zkušenostech. Petr Oslzlý se soustředí na nepravidelnou dramaturgii. „Tato dramaturgie čerpá témata z prózy a poezie, čili se neopírá o dramatickou literaturu. Vytváří si své vlastní scénáře,“ vysvětluje Oslzlý.

Druhý vedoucí ateliéru režie a dramaturgie, Václav Cejpek, má přístup zcela odlišný. Je ovlivněný svou šestnáctiletou zkušeností, kdy pracoval na pozici dramaturga v Mahenově divadle. „Zaměřuji se na hry pro velké divadlo, velkou klasiku, a současné hry pro velké divadlo mě také velmi zajímají. Je mi blízká celá německojazyčná divadelní kultura.“

Třetím pedagogem, který vede ateliér režie a dramaturgie, je Josef Kovalčuk. Koncepci svého ateliéru formoval společně s Arnoštem Goldflamem. Je tedy založená na jejich několikaleté praxi v brněnském HaDivadle. Josef Kovalčuk vysvětluje: „Vycházeli jsme z toho, co jsme jako tvůrci dělali. Vycházeli jsme z určitého divadelního cítění, názoru a poetiky, kterou jsme za dobu svého působení zformovali. Principem ateliéru bylo, aby studenti mohli rozvíjet svou vlastní osobitost.“

Pro ateliéry režie a dramaturgie je velmi důležitá spolupráce se studenty herectví. „Je nutno podotknout, že ta škola není herecké ani režisérské učiliště, ale že funguje komplexně,“ upozorňuje pedagog režie Ivo Krobot. Během svého studia připraví mladí umělci několik školních projektů a na závěr studia i velký absolventský projekt. Na něm se podílí řada studentů z jiných ateliérů. Velkou měrou k výslednému tvaru přispívají například studenti scénografie.

Ateliér scénografie na Janáčkově akademii múzických umění vznikl v roce 1990. Jeho vznik inicioval tehdejší děkan divadelní fakulty Josef Kovalčuk. Základy výuky zformovali scénografové Jan Konečný a Jana Preková.

„Studovali jsme Junga nebo jsme skrze něj vytvořili systém, jak dílo vnímat,“ říká Jana Preková. Cílem tohoto oboru je vychovat profesionály v oblasti scénického a kostýmního designu, pokračuje vedoucí oboru Marie Jirásková: „Scénografie vychovává studenty k celkovému myšlení a koncepčnímu myšlení nad divadelním tématem. Aktualizuje například historické hry v kontextu současného dění a současných událostí.“

Všechny odvysílané díly rozhlasového seriálu Ivety Novotné si nyní můžete poslechnout i na internetu. Ve vysílání jubilejního seriálu budeme v Zelném rynku pokračovat opět po prázdninách. Uslyšíte například díly věnované divadelnímu manažerství a jevištním technologiím nebo Rozhlasové a televizní dramaturgii a scenáristice.

autor:Iveta Novotná