Na JAMU nestudují jen herci! Brněnská vysoká škola slaví 70 let

19. květen 2017
Divadelní fakulta JAMU

Poslechněte si rozhovor Ivety Novotné s děkanem Divadelní fakulty JAMU Petrem Francánem o historii i současnosti brněnské umělecké akademie. Na rozhovor ve vysílání magazínu Zelný rynk naváže čtrnáctidílný seriál, který představí všechny obory, které se na divadelní fakultě studují.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně si v letošním roce připomíná 70. výročí svého založení. Škola byla ustanovena vládním zákonem 12. září 1947. Samotná výuka začala 1. října téhož roku.

Nově založená akademie nejdříve sídlila ve třech budovách: v někdejší Janáčkově varhanické škole, v domě Komenium, který stál přímo naproti, a v horním patře budovy pojišťovny na dnešním Moravském náměstí.

V roce 1949 získala škola polovinu budovy někdejšího německého gymnázia na Komenského náměstí a o několik let později ji dostala do užívání celou. Vládním nařízením z roku 1951 se Janáčkova akademie múzických umění rozdělila na divadelní a hudební fakultu.

Děkan Divadelní fakulty JAMU Petr Francán

„V roce 1959 byl výnosem ministerstva zrušen tento způsob dělení na dvě fakulty a vznikla jenom jedna fakulta. Následkem Sametové revoluce byly pod novou rektorkou Alenou Štěpánkovou-Veselou v roce 1990 opět odděleny divadelní a hudební fakulta,“ vysvětluje historii školy děkan Divadelní fakulty JAMU Petr Francán.

Petr Francán nastoupil do funkce děkana v říjnu roku 2016. Jeho cílem je, aby divadelní fakulta zůstala institucí, která klade velký důraz na dialog mezi studentem a pedagogem.

„Tento dialogický způsob mi připadá velmi dobrý a velmi potřebný. Jsou věci, které nelze předat tím, že poskytnete informace, ale tím že spolu žijete, spolu existujete, spolu komunikujete. Je důležité, aby se studentům dostávalo reakcí na jejich činnost a aby také měli možnost potkat se s děkanem,“ pokračuje Francán.

Řetěz děkana Divadelní fakulty JAMU

Z tohoto důvodu je na JAMU přijímáno velmi malé procento uchazečů. K 31. prosinci 2016 na hudební fakultě studovalo 368 a na divadelní fakultě 352 studentů. „Na každém jedinci záleží a ta jeho touha něco vyjádřit je velmi podstatným procentem při rozhodování u přijímacího řízení. Participace na výuce ze strany studentů je u nás vyžadována,“ říká Petr Francán.

70. výročí oslaví Janáčkova akademie múzických umění několika akcemi, které budou této významné události věnovány. Bližší informace o programu najdete na této stránce.

Tvorba studentů a absolventů brněnské divadelní fakulty je neodmyslitelně spjata s magazínem Českého rozhlasu Brno Zelný rynk. Právě zde si představíme jednotlivé obory, které se na Divadelní fakultě JAMU vyučují, seznámíme se s některými studenty a význačnými absolventy této školy a ukážeme si, jak například vypadá hodina herectví nebo scénografie.

Čtrnáctidílný seriál, který natočila Iveta Novotná, ve vysílání Zelného rynku bezprostředně naváže na její rozhovor s děkanem divadelní fakulty Petrem Francánem. Ten si můžete poslechnout už teď.

autor:Iveta Novotná