Sedni si, lehni si, hraj si – vybízí výstava o malířce a ilustrátorce Marii Fischerové-Kvěchové a její rodině

2. srpen 2022

V Muzeu jihovýchodní Moravy, které se nachází v budově 14 na Vavrečkově ulici ve Zlíně, můžete do 28. srpna navštívit výstavu věnovanou rodině Fischerových a malířce a ilustrátorce Marii Fischerové-Kvěchové. Díky nahrávce Aleny Blažejovské se můžete výstavou projít s kurátorkou Blankou Petrákovou.

O výstavě s názvem „Hlavu vzhůru! Furt se de!“ říká kurátorka Blanka Petráková: „Jde o vztah podnikatelské rodiny Fischerovy, která měla dynamický rozvoj v době první republiky, a malířky a ilustrátorky Marie Fischerové-Kvěchové (1892-1984), která se do této rodiny přivdala. Výstava je součástí většího projektu s názvem Průmysl a umění a vznikla ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.“

V součinnosti s hlavní řešitelkou projektu Jitkou Škopovou byly vybrány čtyři podnikatelské rodiny, které v bývalém Československu spolupracovaly s umělci. „Jsou to zapomenuté rodiny, které komunistický režim odstavil,“ objasňuje Blanka Petráková, „i ti umělci jsou většinou pozapomenutí.“ Kromě zlínské výstavy je možné navštívit ve Východočeském muzeu na zámku v Pardubicích výstavu věnovanou architektu Josefu Gočárovi. „Byl spřízněný a úzce propojený s rodinou Binkových, kteří měli v Krucenburku koželužnu.“

Další výstava je v GASK v Kutné Hoře. „Je to výstava Hvězdné nebe a věnuje se Josefu Sochorovi, který měl ve Dvoře Králové největší firmu na potisk látek v tehdejším Československu.“ Ten spolupracoval s hvězdným výběrem tehdejších českých výtvarníků a dekoratérů, především Františkem Kyselou, ale i Marií Fischerovou-Kvěchovou, Josefem Šímou, Toyen a dalšími.

„Čtvrtý výstup se teprve připravuje,“ doplňuje kurátorka, „bude to výstava v Muzeu města Bratislavy věnovaná architektu Dušanu Jurkovičovi, který spolupracoval s lékařem Karlem Kochem, pro něhož postavil sanatorium pro ženy a porodnici.“

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdrželo před časem do sbírky část pozůstalosti Marie Fischerové-Kvěchové. „Díky dobrým kontaktům s rodinou, s potomky malířky, jsme získali unikátní soubor lidových, exotických a autorských hraček, které rodina dlouhodobě sbírala. Je to 600 hraček,“ říká Blanka Petráková. „Součástí našeho muzea je taky sbírka obuvi a máme obuvnické muzeum, a tak jsme získali soubor 150 párů obuvi, a to jak lidové, tak historické a exotické. K tomu je velký soubor módních doplňků. A také jsme od nich získali historické kostýmy.“

Fischerovi byli cihláři a stavitelé komínů v Libčicích nad Vltavou. „Bylo jich jedenáct sourozenců, takže je to velká rodina, která dodnes funguje pospolitě,“ vysvětluje kurátorka. „A to přesto, že se komunisté snažili rodinu rozbít a ponížit, část rodiny z Libčic vyštvali. Přišla nejen o firmy, ale i o střechu nad hlavou. Z Libčic proto Fischerovi odešli a žijí na různých místech České republiky, ale potomci se k rodině stále hlásí a byli velice vstřícní. Zapůjčili nám fotografie, rodinné dokumenty, ale hlavně nádherná umělecká díla z pozůstalosti malířky Marie Fischerové-Kvěchové: kresby, ilustrace, knihy, malby, náčrtníky, studie a návrhy pro umělecký průmysl. Je to obrovská škála uměleckých děl.“

Ve čtvrtek 4. srpna se v prostoru výstavy uskuteční Porcelánová dílna. Děti si zde mohou ozdobit porcelánový kalíšek na vejce. Ve čtvrtek 18. srpna se uskuteční Květinová dílna. Děti si mohou vyrobit balicí papír inspirovaný květinami, které v zahradě vily Sakrabonie kreslila a malovala Marie Fischerová-Kvěchová.

Fischerovi se vždycky věnovali dětem, svět této vstřícnosti a lásky k dětem má zprostředkovat i aktuální výstava ve Zlíně. „Autorkou výtvarného návrhu výstavy je designérka Jitka Škopová,“ vysvětluje Blanka Petráková. „Vcházíme do výstavy, jako bychom se ocitli přímo ve vile Sakrabonii v Černošicích, kde potom rodina malířky Fischerové-Kvěchové žila. Procházíme kolem palety, která hraje všemi barvami a obrací se hlavně k dětskému návštěvníkovi.“

Jak šel čas

U vstupní stěny nacházíme linku vývoje života a díla Marie Fischerové-Kvěchové. „První obrázky představují její umělecké začátky, její studium na Umělecko-průmyslové škole v Praze, kam nastoupila ve čtrnácti letech. Po jejím absolvování studovala dva roky na soukromé akademii Colarossi v Paříži. Na školní práce a fotografie z dob studií proto navazují malířská díla, která vytvořila v Paříži. Do Paříže jela se svojí přítelkyní, malířkou Boženou Vohánkovou, a protože je studium na soukromé akademii nenaplňovalo tak, jak si přály, pracovaly v ulicích. Malovaly pohledy na pařížské ulice, na Seinu, kotvící lodě a na život v ulicích, hrající si děti, kejklíře, loutkové divadlo. Marie zachytila esenci Paříže let 1913-1914, kdy tam pobývala. Vznikl tam i její nejznámější autoportrét s malířskou paletou, který tu máme taky vystavený, a řada studií z mansardy, kde s Boženou bydlely v podnájmu. Marie se v Paříži rozmalovala, její rukopis získal odlehčenost, pracovala lehkými, letmými dotyky štětce, v postimpresionistickém přístupu,“ vypráví kurátorka.

Hlavu vzhůru! Furt se de! Výstava věnovaná životu a dílu Marie Fischerové-Kvěchové

Po návratu z Paříže se však malířka volné tvorbě už nevěnovala. „Hned po návratu v roce 1915 se účastnila výstavy českých výtvarných umělkyň u Topiče, kde prezentovala své první autorské ilustrace pro připravovanou dětskou knihu. Mělo to obrovský úspěch a řada uměleckých kritiků jí doporučovala, aby se zaměřila na ilustraci dětské knihy,“ vysvětluje Petráková. „Ona to udělala a dětská ilustrace je to, čím se vepsala do historie českého výtvarného umění. Byla výrazná a velice oblíbená, do roku 1948 vydala nejméně 80 autorských knih, řada z nich byla opakovaně vydávána.“

Rok 1948 ovšem vnesl do života rodiny Fischerových radikální změnu. „Cihelna byla znárodněna a dílo Marie Fischerové-Kvěchové bylo označeno za nepřátelské socialistickému zřízení. Byla označena za buržoazní malířku, která byla propojena s rodinou Masarykových a která už nemá právo vystavovat a prodávat svá díla. Její knihy nesměly vycházet a nesměly se prodávat ani v antikvariátech. Načas byly vyřazeny i z knihoven,“ líčí kurátorka. „Jí v podstatě v 51 letech skončila kariéra. Rodina od té doby zůstala uzavřena v tom svém krásném, idylickém soukromém světě ve vile Sakrabonii v Černošicích. A s tím masarykovským heslem, se vztyčenou hlavou, si dál žili během komunistického režimu, který jim nepřál.“

Restrikce souvisely nejen s rodinným původem, ale i s výtvarnými motivy a obsahem knih, které Marie Fischerová-Kvěchová ilustrovala. Blanka Petráková připomíná masarykovský étos, rovnoprávnost dívek a chlapců, potřebu svobodného, otevřeného dětství. Šlo také o didaktické knihy, které naváděly děti, aby hodně sportovaly, chodily do Sokola, učily se správně a svobodně žít. Objevovaly se i náboženské motivy – to všechno bylo po roce 1948 nežádoucí.

Zájem o fotografii a etnografii

Mariin manžel Jan Fischer (za něhož se provdala v roce 1915) byl jediným z jedenácti sourozenců, který nepracoval pro rodinnou firmu. Vystudoval medicínu a stal se ženským lékařem a porodníkem. S manželkou měl tři děti, nejstarší – Marie – byla sochařka, prostřední – Jan – se stal inženýrem, miloval lodě, vlaky, techniku, byl úspěšný ve svém oboru, a nejmladší Jelena se stala fotografkou. „U té rodiny je zajímavé, jak můžeme po několik generací sledovat kontinuitu zájmu o lidovou kulturu a o fotografii,“ uvádí Blanka Petráková. „Velice dobrou fotografkou byla už maminka Marie Fischerové-Kvěchové. Jelena také vystudovala etnografii a celý život působila v Národním muzeu v Praze. Jejím velkým zájmem byla černobílá fotografie, jezdila na Slovensko a na Moravu a fotografovala portréty venkovských lidí. V kontextu české černobílé fotografie je mimořádná zvláště její tvorba ze 40. – 60. let 2O. století. Navazuje na dílo Karla Plicky.“ Z fotografií Jeleny Fischerové, provdané Látalové (1921-2003), vycházela ve svých studiích často i její matka. V roce 1958 byl vydán Mariin národopisný betlém, kde některé postavy vychází z fotografií dcery Jeleny.

Spoluautorkou libreta výstavy je Andrea Březinová z Moravské galerie v Brně. Výstavu doplňuje řada interaktivních prvků, je zde zvětšená lidová krabička, v níž je umístěna pohovka s potiskem z předsádky podle návrhů Marie Fischerové-Kvěchové. Na velkoplošné obrazovce se promítá film, který sestříhal její vnuk Ivan Látal a který popisuje dětský svět a rodinný život ve vile Sakrabonii. Návštěvník zde uvidí dětské kresby, ale i kresby a fotografie rodičů a prarodičů. Na výstavě je rovněž loutkové divadlo, v němž si mohou dětští návštěvníci sami zahrát. Loutkové divadlo je totiž další z leitmotivů, který po čtyři, pět generací rodinu Fischerových propojuje. Děti si mohou dále hrát s vystřihovacími panenkami podle autorčiných návrhů.

Spustit audio

Související