Komunální volby 2022 – speciál z Hodonína

13. září 2022
Volby 2022 – JM kraj

V letošním roce kandiduje v Hodoníně 9 politických subjektů. Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Jak by město pod vaším vedením řešilo pomoc domácnostem s růstem cen energii?
  2. Jak by měla vypadat revitalizace částí města, které loni zničilo tornádo?
  3. Loňské tornádo poničilo budovu domova pro seniory S-centrum. Tato služba teď ve městě a v jeho okolí chybí. Máte plán, jak to vyřešit?
  4. V Hodoníně v posledních letech klesá počet obyvatel. Co chcete udělat pro to, aby bylo město atraktivnější pro život?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace, že „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Hodoníně:

ANO 2011

Kandidující subjekt nezaslal odpovědi ve stanoveném termínu.

Hnutí PRO Hodonín

1. Jak by město pod vaším vedením řešilo pomoc domácnostem s růstem cen energii?

Ještě dříve než otázky rostoucích cen energií vyvstaly, nechali jsme si zpracovat energetický audit. Prakticky na všechny budovy ve vlastnictví města chceme postupně nainstalovat fotovoltaické panely na výrobu elektřiny. Vyměňujeme staré lampy veřejného osvětlení v ulicích za moderní úsporné. Těmito kroky chceme co nejvíce snížit náklady na energie, abychom následně investovali ušetřené peníze do zkvalitňování života lidí ve městě.

Dlouhodobě máme zřízen stavební fond, kde si obyvatelé můžou požádat o půjčku včetně dotace, např. na zateplení, výměnu oken a dalších prvků, které snižují energetickou náročnost bytu nebo domu. Také jsme v letošním roce schválili dotační program na podporu výstavby fotovoltaických panelů pro obyvatele našeho města a v podobných podpůrných opatřeních chceme pokračovat.

2. Jak by měla vypadat revitalizace částí města, které loni zničilo tornádo?

Spousta oprav a projektů na obnovu byla započata v podstatě okamžitě a jsou již hotovy-oprava velmi poničené ZŠ U Červených domků, atletického oválu, zastřešení tribuny i nafukovací haly.

Rozsáhlé rekonstrukce se brzy dočká sportovní hala, na ZŠ zvýšíme komfort z důvodu absence vzrostlých stromů instalací klimatizací, rekuperace i zateplením pavilonů školy. Máme hotovy studie a pokračujeme v projekčních pracech na obnově dětského městečka, útulku pro psy, pavilonu akvárií v ZOO a pracujeme na podrobnější studii pro lokalitu I. Olbrachta i místní části Pánov.

Ve spolupráci s nadací manželů Komárkových připravujeme modernizaci a proměnu sportovního areálu u Červených domků i přilehlého okolí včetně parku před ZŠ a Domu přírody.

V rámci obnovy poničeného lesa jsme vysadili 80 tisíc sazenic stromů, další vysadíme na podzim. Ve vnitroblocích chceme pokračovat ve výsadbě vzrostlých stromů spolu s občany. Do finální fáze projektování se dostává také budoucí lesopark.

3. Loňské tornádo poničilo budovu domova pro seniory S-centrum. Tato služba teď ve městě a v jeho okolí chybí. Máte plán, jak to vyřešit?

Tato služba v Hodoníně obrovsky chybí a neustále apelujeme na kraj, coby majitele tohoto zařízení, aby budovu S-centra obnovil a tím umožnil návrat 140 klientů a 100 zaměstnanců do tohoto pro Hodonín a okolní obce důležitého zařízení. Po dlouhém odmítání kraj nyní začal opět uvažovat o možné opravě, tak věříme, že tomu tak opravdu bude. V současné chvíli ve spolupráci s organizacemi působícími ve městě tuto službu částečně nahrazuje tzv. terénní služba, nicméně stále registrujeme velké množství žádostí od občanů na umístění svých rodinných příslušníků do zařízení tohoto typu, které nyní v regionu chybí.

V případě zamítavého postoje k obnově jsme připraveni jednat s krajem o možném převodu budovy do vlastnictví města a jeho následném využití pro seniory, nicméně prioritou pro nás je obnova služby i zařízení v režii jihomoravského kraje.

4. V Hodoníně v posledních letech klesá počet obyvatel. Co chcete udělat pro to, aby bylo město atraktivnější pro život?

Máme rozpracovaný plán na výstavbu bytových domů na ulici Patočkova a Horní Plesová. Dokončuje se studie na využití lokality Velkých Kasáren, otevře se tím cesta k výstavbě jak na pozemcích města, tak na pozemcích developerů. Pokračujeme také v přípravě pro výstavbu RD v lokalitě Výhon.

Už před tornádem jsme začali s proměnou našeho lesa v Bažantnici na lesopark tak, aby se stal atraktivním místem pro všechny věkové kategorie. Postupnou obnovou prochází sportovní areál U Červených domků a jeho okolí. Plánujeme také modernizaci zoologické zahrady.

Revitalizujeme také hřiště na hodonínských sídlištích, aby si na nich každá věková skupina našla to své.

Pracujeme dlouhodobě na revitalizaci parků, ta by měla v nejbližších letech začít na Mírovém náměstí, na ulici Sadová a u Rozmarýnku. Pokračujeme v modernizaci základních a mateřských škol. Rádi bychom nabídli zájemcům o zahrádky ve městě novou lokalitu v blízkosti řeky Moravy. Chystáme nové cyklostezky a jejich napojení na okolní obce.

Myslíme… „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“           

HODOŇÁCI

1. Jak by město pod vaším vedením řešilo pomoc domácnostem s růstem cen energii?

Řešení energetické krize a zvýšení soběstačnosti v oblasti energií je pro nás velmi důležité téma. V tomto volebním období jsme schválili dotaci 50 000 korun na instalaci fotovoltaických elektráren pro soukromé žadatele, kteří zároveň čerpají dotaci Zelená úsporám. Rozšíříme okruh žadatelů i o ty, pro které není dotace Zelená úsporám atraktivní a financují si fotovoltaiku úplně sami.

Dále budeme i za pomocí státních dotací budovat infrastrukturu pro sdílení zelené energie. Tedy na výstavbu komunitní energetiky, díky které jde sdílet energii z obnovitelných zdrojů.

2. Jak by měla vypadat revitalizace částí města, které loni zničilo tornádo?

Tato otázka se týká zejména veřejného prostoru, protože opravy nemovitostí už z větší části proběhly. Budeme pokračovat v započaté výsadbě stromů, aby bylo v Bažantnici zaděláno na její typický zelený charakter. Na ulicích Olbrachtova, Lesní a Hornická čtvrť se zaměříme na vyřešení problému s parkováním, kdy máme nyní jiné možnosti než před tornádem. Chybějící stromy zasadíme v co největší blízkosti k jejich původním stanovištím. Jelikož Bažantnice došla o mnoho stínu, zaměříme se na to, aby dětská hřiště byla do dalšího léta v co největší míře zastíněna a děti si tak mohly pohodlně hrát. Důležitá zpráva pro naše spoluobčany je to, že ani po více než roce od ničivé pohromy nejsou zdaleka všechny práce ukončeny a nutné investice provedeny. Peníze ze sbírek nikdo nerozkradl (jak jsou přesvědčeni mnozí "zasvěcení"). Jen to prostě chce trpělivost.

3. Loňské tornádo poničilo budovu domova pro seniory S-centrum. Tato služba teď ve městě a v jeho okolí chybí. Máte plán, jak to vyřešit?

Především v této chvíli vše nasvědčuje tomu, že budou služby S-centra ze strany JMK obnoveny, předpokládejme, že i v modernizované formě. Nicméně to opět bude trvat několik let, během nichž se potřební bez péče neobejdou. 
I doposud jsme podporovali terénní sociální služby v oblasti péče o seniory a hodláme v tom pokračovat. Vzhledem k chybějícímu S-centru jsme připraveni tyto služby poskytované seniorům v jejich domovech podpořit větší měrou. Co nejdelší setrvání seniorů doma je naším dlouhodobým cílem, a byl by jím, i kdyby se tornádo Hodonínem neprohnalo.

Zároveň v Hodoníně chybí odlehčovací služba, která je pro rodiny nemohoucích velmi důležitá a po které tyto rodiny starající se o své blízké volají. Proto chceme najít poskytovatele, který by tuto službu v Hodoníně provozoval. V případě potřeby pomůžeme s nalezením vhodného místa třeba i v některé z městských nemovitostí.

4. V Hodoníně v posledních letech klesá počet obyvatel. Co chcete udělat pro to, aby bylo město atraktivnější pro život?

Tato otázka je nám velmi blízká, protože mnoho z našich kandidátů a příznivců jsou mladí lidé s malými dětmi, kteří se po ukončení studií rozhodli vrátit do Hodonína. Důvody, proč se Hodonín vylidňuje, či proč není atraktivní destinací pro nové obyvatele, vidíme zejména dva. Tím prvním je tragický nedostatek stavebních míst pro výstavbu rodinných domů. V tomto směru chceme vytvářet nové stavební parcely na místech, které nám Hodonín poskytuje, ale doteď nebyla vůle se jimi zabývat, protože jsou spojeny s různými překážkami, které výstavbě nyní brání. Je to např. lokalita Lučina, Pánov či Mrkotálky. Budeme se těmito překážkami zabývat a odstraníme je.

Dalším důvodem je nedostatečné uplatnění pro lidi s vyšším vzděláním. Takové zaměstnavatele si vytipujeme a budeme je sami oslovovat. Máme v plánu spolupracovat s byznys sektorem a případně také s poradenskými společnosti a vytvořit tak dobré podmínky pro firmy, které toto uplatnění nabízejí.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak by město pod vaším vedením řešilo pomoc domácnostem s růstem cen energii?

To je dobrá otázka, ale na vládu České republiky. Ta však zatím pro své  občany nic neudělala. Město Hodonín nemá téměř žádné možnosti, jak pomoci domácnostem s růstem cen nejen energií - i kdyby rozdalo celý svůj rozpočet. Proto nebudeme slibovat, co nemůžeme splnit. Jedna z forem pomoci občanům  ze strany města, kterou navrhujeme,  je „zastropování“  nájemného v městských bytech. Další formou  pomocí občanům města je bezplatná MHD, kterou jsme již navrhovali v tomto volebním období, ale u radniční koalice se toto opatření nesetkalo s pochopením. Jsme připraveni podpořit také jiné, smysluplné návrhy.

2. Jak by měla vypadat revitalizace částí města, které loni zničilo tornádo?

Ani po více jak roku od ničivého tornáda, které zasáhlo i jihozápadní část našeho města nejsou zdaleka odstraněny jeho následky. Po obrovské vlně solidarity a je na místě poděkovat všem, kdo se již několik hodin po tornádu zapojili do odstraňování jeho následků, přímou osobní pomocí nebo dary, jako by zájem zejména státních orgánů, ale i Jihomoravského kraje ( JmK ) již opadl. Pro KSČM je obnova zničených a poškozených částí města Hornické domky,  Bažantnice, Brněnská ulice i Pánov  i hodonínského S-Centra prioritou, kterou hodláme prosadit i do rozpočtu města, nejen pro rok 2023. 

3. Loňské tornádo poničilo budovu domova pro seniory S-centrum. Tato služba teď ve městě a v jeho okolí chybí. Máte plán, jak to vyřešit?

Ano. Tornádo poškodilo i hodonínské S-centrum Na Pískách. Pamatujete si jistě ještě dramatické záběry z tohoto místa, stěhování seniorů do náhradních prostor i stanovisko statika, že objekt není poškozen natolik, aby se musel zbourat. O to více nás překvapilo rozhodnutí  rady JmK, že provoz tohoto S-centra již neobnoví. A že nenahradí ani v plném rozsahu služby, které toto S-centrum, jako jedno z nejmodernějších na Hodonínsku, poskytovalo. Toto jednání rady JmK nás, stejně jako naše spoluobčany, překvapilo a následně i pobouřilo. Na mimořádném zasedání zastupitelstva jsme podpořili usnesení, které žádá JmK o zachování rozsahu péče o seniory a v případě, že se JmK přesto rozhodně areálu S-Centra v Hodoníně zbavit, aby se jeho vlastníkem stalo město Hodonín. Sestavili jsme také petici  Hodonínské S-centrum musí patřit občanům, ne spekulantům! a věříme, že s podporou dalších spoluobčanů zapůsobíme na vedení JmK, aby své dosavadní přístupy k řešení tohoto problému přehodnotilo. Ostatně, krajské… „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“

4. V Hodoníně v posledních letech klesá počet obyvatel. Co chcete udělat pro to, aby bylo město atraktivnější pro život?

Aby mohl občan v Hodoníně bydlet, musí mít kde. Před čtyřmi lety podpořilo naši petici  Bydlení je právo !  více jak 700 občanů Hodonínska. I některé strany radniční koalice, měli výstavbu městských bytů ve svých volebních programech. Inu, jak se říká – „slibem nezarmoutíš“! A výsledek – NULA! Za čtyři roky nebyl postaven ani jeden městský byt!  Při cenách bytů i stále rostoucích nájmů není divu, že  Hodonín každoročně přichází o desítky, zejména mladých občanů, kteří se již do Hodonína nevrací … Je proto třeba zásadně změnit přístup města k výstavbě vlastních městských bytů, tak i podpoře všech dalších  forem výstavby bytů, nevyjímaje i družstevní formu. Když to jde v jiných, velikostně srovnatelných městech, proč by to nemohlo jít i v Hodoníně.  Je to otázka postavení priorit, a KSČM má prioritu bydlení na samém vrcholu. K tomu je ale také třeba z více jak miliardového (ročního) rozpočtu města vyčlenit každý rok několik desítek miliónů. A takové řešení bude KSČM navrhovat!

Občanská demokratická strana 

1. Jak by město pod vaším vedením řešilo pomoc domácnostem s růstem cen energii?

Město Hodonín má v rozpočtu prostředky pro pomoc občanům, kteří se ne vlastní vinou dostali do neřešitelných situací. Tyto prostředky bude nutné navýšit a upravit pravidla pro jejich přiznání tak, aby zohledňovala i občany v energetické nouzi.

Dále pak má Město Hodonín stavební fond, tento fond bude třeba také navýšit a upravit  podmínky přidělení půjček tak, aby byly využitelné pro občany, kteří se rozhodnou investovat do obnovitelných zdrojů energie.

Část občanů a firem odebírá teplo prostřednictvím Městské bytové správy. Zde vidím rovněž prostor pro pomoc občanům a firmám Města Hodonín

2. Jak by měla vypadat revitalizace částí města, které loni zničilo tornádo?

Revitalizace poničených částí města tornádem úspěšně probíhá. Myslím, že plochy zeleně by měly dál sloužit svému účelu. Neměnili bychom je měnit na plochy jiného určení. Rovněž rekonstrukce domů a firem probíhá po celou dobu. Zde by mohlo město hrát aktivní roli jako koordinátor a eventuelně konzultant tam, kde se tyto procesy zadrhnou.

3. Loňské tornádo poničilo budovu domova pro seniory S-centrum. Tato služba teď ve městě a v jeho okolí chybí. Máte plán, jak to vyřešit?

Pro Město Hodonín, by rekonstrukce a provozování tak velkého komplexu  jako je S centrum, bylo velké sousto. Město by mělo jednat s JMK aby provedl co nejdříve rekonstrukci a obnovil provoz. Město samotné může JMK nabídnout spolupráci na obslužnosti, údržbě a tvorbě náplně života v obnoveném S centru. Kapacita S centra je pro Město Hodonín jen velmi obtížně nahraditelná jinými zařízeními.

4. V Hodoníně v posledních letech klesá počet obyvatel. Co chcete udělat pro to, aby bylo město atraktivnější pro život?

Zastavení úbytku obyvatel města nemá jednoduché ani rychlé řešení. Je to o trpělivé systematické práci na tvorbě příjemného prostředí pro občany a firmy. Navíc je mnoho faktorů, které umí město jen ztěžka ovlivnit. Je to například dostatečný počet atraktivních míst, kvalitní dostupné bydlení. Je potřeba pracovat na kvalitě Městského úřadu, pečovat o podnikatelské prostředí, tak aby firmy neměli potřebu Město Hodonín opouštět, rozvíjet infrastrukturu města, pomáhat sportovním, neziskovým, kulturním a různým společenským organizacím které vlastně vytváří atmosféru našeho města. Město určitě nemá patent na to jak řešit všechny problémy, proto by mělo důvěřovat občanům, podporovat jejich aktivity a neklást jim do cesty překážky.

POZITIVNĚ PRO HODONÍN

Kandidující subjekt nezaslal odpovědi ve stanoveném termínu.

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty         

1. Jak by město pod vaším vedením řešilo pomoc domácnostem s růstem cen energii?

Nejprve bychom měli říci, že v prvé řadě by se měl postarat stát, neboť má více možností. Co se týká města Hodonína budeme se snažit zmírnit dopady energetické krize na naše občany, a to různou formou.

Pro občany v obtížné finanční situaci způsobené energetickou krizí zajistíme dluhové poradenství.

Minimálně po dobu energetické krize zrušíme poplatky za komunální odpad pro občany města a snížíme poplatky za psy.

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí rozvineme v rámci komunitní energetiky program podpory ekologických opatření, zejména výstavby FVE a tepelných čerpadel na rodinných a bytových domech, navýšíme finanční prostředky na dotace v rámci tohoto programu nad rámec již schváleného programu.

Ve spolupráci s energetickými specialisty poskytneme bezplatnou poradnu pro občany v budově MÚ k otázkám úspor finančních nákladů na energie, např. nárok na příspěvek na energie. Vyčleníme terénního pracovníka MÚ Hodonín pro pomoc občanům v nouzi… „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“

2. Jak by měla vypadat revitalizace částí města, které loni zničilo tornádo?

Z velké části již došlo k opravám na poškozeném movitém majetku občanů, firem, soukromníků i města. Ještě ale stále zůstává spousta věcí, které je nutno opravit, proto:

Budeme pokračovat ve výsadbě a následné péči o zeleň v místech postižených tornádem.

Obnovíme útulek pro psy a opravíme poškozené objekty tornádem v areálu zoologické zahrady.

Budeme pokračovat v opravách obecního majetku poškozeného tornádem (školy, školky, sportovní areál, sportovní hala).

Budeme pokračovat a dále rozvíjet projekt Příměstský les Hodonín – Bažantnice, který v sobě kombinuje stávající přírodní hodnoty se sportovními a volnočasovými prvky, za účelem zvýšení uživatelského komfortu občanů města Hodonína a jeho návštěvníků.

3. Loňské tornádo poničilo budovu domova pro seniory S-centrum. Tato služba teď ve městě a v jeho okolí chybí. Máte plán, jak to vyřešit?

Od prvopočátku podporujeme obnovu S-centra, proto vítáme současný záměr Jihomoravského kraje obnovit a modernizovat objekt S-centra Na Pískách se zachováním nejméně stejného počtu lůžek jako v době před tornádem. V současné době je citelný nedostatek potřebných kapacit v našem regionu.

Variantním řešením v případě změny rozhodnutí Jihomoravského kraje navrhujeme vybudování nového S-centra v jiné části města Hodonína na pozemcích ve vlastnictví města.

4. V Hodoníně v posledních letech klesá počet obyvatel. Co chcete udělat pro to, aby bylo město atraktivnější pro život?

Našim záměrem je vytvořit zdravé, prosperující a bezpečné město.

Zahájíme výstavbu startovacích městských nájemních bytů v lokalitě Horní Plesová pro mladé rodiny s podporou dotačních titulů např. Modernizačního fondu nebo Operačního programu Životní prostředí.

Podpoříme růst nových pracovních míst formou vzniku coworkingových center (sdílené kanceláře) ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou.

Zasadíme se o spolupráci místních firem s odborným učilištěm pro podporu řemeslného vzdělávání mládeže formou stipendia s možností příspěvku (ve spolupráci s ÚP).

Vytvoříme pobídky pro nedostatkové profese ve zdravotnictví – praktičtí a zubní lékaři (např. nájemní byt, příspěvek na nájem ordinace).

Rozšíříme a zmodernizujeme kamerový systém napojený na městskou policii pro větší zajištění bezpečnosti občanů. Provedeme regulaci provozování heren v centru města a obytných částech, a to z důvodu rušení nočního klidu a snížení kriminality.

I nadále budeme rozvíjet lázeňství v Hodoníně.

Dle potřeby upravíme… „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jak by město pod vaším vedením řešilo pomoc domácnostem s růstem cen energii?

Pomoc domácnostem proti zvyšování cen energie by měla řešit především vláda, poslanci a senátoři. Zastupitelé města by se měli zaměřit na možnosti, které jim umožňují zákony a rozpočet města, tj. na slevy nebo úplné osvobození od místních poplatků (např. za odpady), při návštěvách kulturních akcí pořádaných městem a Domem kultury, v zařízeních (např. denní lázně, Zoo, krytý bazén apod.), provozující městem vlastněné společnosti s ručením omezeným (Lázně Hodonín, Tespra, Městská bytová správa) nebo příspěvkovými organizaci města.

Chtěli bychom zajistit spoření s energiemi, a to zřizováním fotovoltaických a solárních panelů na městských budovách (úřad, základní školy apod.) a významně finančně podporovat vlastníky rodinných domů, včetně panelových domů ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek. Taktéž bychom chtěli začít využívat obnovitelné zdroje.

Pod naším vedením by výše uvedenými opatřeními řešilo pomoc domácnostem s růstem cen energií.

2. Jak by měla vypadat revitalizace částí města, které loni zničilo tornádo?

Tornádo dne 24.6.2021 zničilo a poškodilo část města, zejména příměstský les, některé budovy města, část sídliště Bažantnice a jeho okolí, tj. Základní škola Červené domky, psí útulek, Stadion Červené domky, sportovní hala apod., domy ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek a rodinné domy, např. na Pánově, zahrádkářskou kolonii a částečně infrastrukturu v Bažantnici. Revitalizace by se měla zaměřit nejen na majetek města, ale i na majetek občanů, a to finanční pomocí ze získaných sbírek, z plnění od pojišťoven, z darů od Nadace Karla Komárka, ale i z rozpočtu města. O tom by mělo vždy rozhodovat zastupitelstvo města a ne jen rada, jak to bylo doposud.

Jedná se o pojistné plnění ve výši cca 80 mil Kč a dary z veřejných sbírek včetně od Nadace Karla Komárka, ve výši cca 168 mil Kč.

3. Loňské tornádo poničilo budovu domova pro seniory S-centrum. Tato služba teď ve městě a v jeho okolí chybí. Máte plán, jak to vyřešit?

Chceme důsledně trvat na obnově sociálních služeb v rekonstruovaném S-centru, které patří Jihomoravskému kraji. Tento od pojišťovny a z veřejné sbírky obdržel cca 150 mil Kč. Přičemž náklady se odhadují kolem 250 mil Kč. Máme za to, že našim zásadním postojem vrátit v S-centru sociální služby pro seniory z Hodonínska, si cca 140 seniorů a 100 zaměstnanců zaslouží. V žádném případě nesouhlasíme se směnou městského majetku školy Duhovka za budovu i pozemky S-centra, jak to připravovala a projednávala od dubna 2022 rada města v čele se starostou města s radou JM krajem.

I s ohledem na potřeby našich seniorů v oblasti bydlení, kdy k dnešním dnům je v pořadníku na městský nájemní byt cca 93 zájemců z řad seniorů a pro bydlení s podmínkou sociální práce, bychom chtěli ke stávajícímu Komunitního domu seniorů a Domu s pečovatelskou službou na ul. Polní vybudovat další dům pro seniory, a to přebudováním hotelu Krystal, kde by mohlo dojít k uspokojení bytových potřeb našich seniorů.

4. V Hodoníně v posledních letech klesá počet obyvatel. Co chcete udělat pro to, aby bylo město atraktivnější pro život?

Je pravdou, že každým rokem klesá počet obyvatel města Hodonín, a to i odstěhováním z Hodonína. Chybí pro ně práce, proto je nutnost podpory podnikatelů ze strany města např. při rychlejším schvalování územních plánů, dále podpora drobných živnostníků, např. slevy na nájemném apod. Dále chybí nájemní městské byty, což vyvolává nutnost výstavby 2 obytných domů pro mladé rodiny v malých kasárnách a na ul. Patočkova.

Dále chceme zajišťovat budování infrastruktury pro cca 120 stavebních pozemků na Výhoně pro zájemce o výstavbu rodinných domů.

Pro získání nových lékařů (příspěvek na zřízení a vybavení ordinace, výpůjčka pro ordinace včetně výpůjčky prostor) vytvoříme komplexní program, jehož součástí bude i finanční podpora studentů medicíny, kteří mají trvalý pobyt v Hodoníně.

Vyhlášenými pobídkami – pastelkovné, slevy do zařízení našich s.r.o. a příspěvkových organizací (denních lázní, ZOO, krytého bazénu apod.) budeme významně podporovat občany s trvalým pobytem v Hodoníně.

ZMĚNA SPOLEČNĚ

1. Jak by město pod vaším vedením řešilo pomoc domácnostem s růstem cen energii?

Možnosti města jsou v této problematice značně omezené, nicméně město pod by pod naším vedením navýšilo objem finančních prostředků stavebního fondu. Tyto prostředky bychom použili formou dotací občanům ke snížení nákladů na pořízení alternativních zdrojů energie, zejména fotovoltaických panelů, solárních kolektorů a tepelných čerpadel.

2. Jak by měla vypadat revitalizace částí města, které loni zničilo tornádo?

Značná část budov byla již opravena a mnoho porostů poškozených tornádem bylo znovu obnoveno novou výsadbou. Bohužel, při revitalizaci území nebyly brány v potaz možnosti jeho dalšího využití ve prospěch občanů, například zřízení lesoparku.

3. Loňské tornádo poničilo budovu domova pro seniory S-centrum. Tato služba teď ve městě a v jeho okolí chybí. Máte plán, jak to vyřešit?

Je skutečností, že uzavřením domova pro seniory došlo ke ztrátě 141 lůžek v sociální oblasti. S důvody uzavření domova se neztotožňujeme a považujeme je za zástupné. Proto jsme na mimořádném zasedání zastupitelstva navrhli usnesení, které vyzvalo zastupitelstvo JMK, aby provoz domova obnovil v původním rozsahu. Obnova domova je pro nás jediným možným řešením této situace.

4. V Hodoníně v posledních letech klesá počet obyvatel. Co chcete udělat pro to, aby bylo město atraktivnější pro život?

Stály pokles počtu obyvatel spolu s nízkým hodnocením města Hodonín v indexu kvality života nás trápí, a proto se zvýšení kvality života stalo prioritou našeho klubu. Celý náš program nabízí konkrétní kroky k tomu, abychom během následujícího volebního období posunuli město Hodonín v žebříčku o minimálně o 40 míst nahoru.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.