Komunální volby 2022 – speciál z Kuřimi

14. září 2022
Volby 2022 – JM kraj

V letošním roce kandidují v komunálních volbách v Kuřimi 4 politické subjekty. Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jakým způsobem chcete řešit obchvat Kuřimi a jakými konkrétními kroky chcete zlepšit plynulost dopravy ve městě?
  2. Jak chcete pracovat na zkvalitnění a zrychlení veřejné dopravy a cyklodopravy směrem na Brno?
  3. Jak by se dalo oživit centrum města?
  4. Máte plán, jak pomoci obyvatelům Kuřimi s rostoucími cenami energií? Pokud ano, jak?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace, že „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Kuřimi:

KDU-ČSL

1. Jakým způsobem chcete řešit obchvat Kuřimi a jakými konkrétními kroky chcete zlepšit plynulost dopravy ve městě?

Obchvat Kuřimi plánuje ŘSD v souvislosti s výstavbou silnice R43. Výstavba se stále odkládá kvůli odvoláním a soudním přím různých aktivistů. Jedná se o dlouhodobou záležitost, které se v nadcházejícím volebním období nedočkáme.

Do doby, než bude postaven obchvat chceme zlepšit plynulost a především bezpečnost dopravy výstavbou mimoúrovňových sjezdů do Kuřimi ze silnice I/43 u Tyca a u Podlesí a také úpravou křižovatky ulic Tišnovská a Zámecká.

Z možných variant obchvatu preferujeme jižní tangentu města s tunelem pod Kuřimskou horou, schválenou v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, která lépe odvede dopravu z města, bude pro město šetrnější k životnímu prostředí a má podporu většiny obcí napojených na silnici II/385 a II/386. Chápeme obavy obyvatel sídliště za sv. Janem, že by obchvat měl vést blízko jejich obydlí, ale i pro ně bude z hlediska dopadu na životní prostředí tato varianta šetrnější.

2. Jak chcete pracovat na zkvalitnění a zrychlení veřejné dopravy a cyklodopravy směrem na Brno?

Kuřim má s Brnem nadstandardní rychlé vlakové a doplňkové autobusové spojení. Potřebujeme ale zlepšit dálkové spojení, proto usilujeme o zastavení rychlíků linky Brno – Praha v Kuřimi, což by zlepšilo i rychlé spojení s Brnem.

Vznikající sídliště Záhoří plánujeme napojit autobusovou linkou 310 k nádraží a v případě, že by to nestačilo, požádáme Kordis o zřízení nové autobusové linky od nádraží přes Záhoří do Králova Pole.

Rychlé cyklistické spojení do Brna je plánováno podél železnice do Lelekovic a dále podél Ponávky. Stavbu této stezky komplikuje přechod přes frekventovanou silnici I/43, proto náš kandidát navrhl paralelní cyklostezku z Kuřimi do České a Lelekovic přes sídliště sv. Jan a Mozovské údolí s tím, že by byla zaústěna v Lelekovicích do stávající stezky 5231 podél Ponávky do Brna. V České by se na ni mohla napojit paralelní cyklostezka do Brna - Ivanovic a Medlánek.

3. Jak by se dalo oživit centrum města?

Vytvářením příznivých podmínek pro obchodníky. Například tím, že jejich zákazníci budou mít kde zaparkovat. Chceme dokončit úpravu nám. Osvobození a upravit i náměstí 1. května tím, že rozšíříme parkovací stání, upravíme parkové plochy a doplníme je o zpevněné, kde by bylo možné pořádat nejrůznější trhy a společenské akce.

4. Máte plán, jak pomoci obyvatelům Kuřimi s rostoucími cenami energií? Pokud ano, jak?

Dostupnost energií je jednou ze základních úloh státu. Město bylo v minulosti nápomocno distributorům energií při budování a rekonstrukcích jejich sítí, ale zajistit zásobování energií v horizontu několika měsíců není schopno. Se znepokojením situaci sledujeme a v případě, že by stát v zajištění energií obyvatelům selhal, budeme se snažit potřebným pomoci finančně v rámci možností města, případně jim zajistit nouzové ubytování v objektech města v zimních měsících.

Uspořádáme přednášku pro spoluobčany o možnostech využití obnovitelných zdrojů energií a možnostech čerpání dotací na jejich pořízení.

V dlouhodobém horizontu a za předpokladu, že by se Město Brno odhodlalo k výstavbě horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany, oprášíme staré plány z 80. let minulého století a prozkoumáme, jestli by bylo reálné a ekonomicky únosné na horkovod připojit i kuřimská sídliště.

KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM

1. Jakým způsobem chcete řešit obchvat Kuřimi a jakými konkrétními kroky chcete zlepšit plynulost dopravy ve městě?

Minimalizace negativních dopadů příprav R43 na život v Kuřimi je nadále mezi našimi prioritami, přestože rozhodování o obchvatu leží na státu. Prosazujeme kroky, které povedou k co nejširší shodě a budou mít minimální negativní vliv na všechny obyvatele Kuřimi, v maximální míře budou vyhovovat jejich potřebám a konečně vyřeší problematickou dopravu přes město.

V součanosti projíždí naším městem 22600 vozidel na světelné křižovatkce ve směru od Tišnova a 73 % aut Kuřimí jenom projede. Jakmile bude obchvat, tak město nebude mít problém s dopravou. Co je důležité, že položením nového povrchu na oba hlavní tahy ulic Tyršova/Tišnovská a Legionářská se snížila hladina hluku, protože zásadní zklidnění dopravy umožní až státem vybudovaný obchvat města, což je ale zatím v nedohlednu.

Zatím je třeba se soustředit na zklidňování dopravy. To je dlouhodobým úkolem, ke kterému chceme s rozumem přispívat. Zklidnění dopravy na místních komunikacích přispívají i zpomalovací prahy. Nechceme je ale stavět… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete pracovat na zkvalitnění a zrychlení veřejné dopravy a cyklodopravy směrem na Brno?

To podstatné jsme už učinili. Povedlo se zpracování vyhledávací studie cyklostezky na Brno a připravujeme také projektovou dokumentaci, abychom ji předali na kraj k realizaci. Cyklostezka na Brno je poslední směr, který nám schází dobudovat. S budováním cyklostezek jsme udělali velký kus práce kupředu, když se v tomto volebním období povedlo dokončit krásnou cyklostezku na Lipůvku a dotáhnout cyklistům také bezpečnou cyklostezku na Moravské Knínice. Z toho mám radost, protože šlo o dlouhé roky žádaný směr a na Moravské Knínice se jinak než po silnici dostat nedalo. Další úsilí je nyní třeba věnovat také ve spolupráci s dalšími obcemi a krajem právě cyklostezce na Brno. Myslíme na další podporu cyklistiky (přístřešky na kola, cykloboxy) a údržbu stávajících (neasfaltových) tras, které slouží pravověrným bikerům či běžným cyklistům k dennímu pohybu do Brna za prací.

Hodláme také vyhodnotit nastartovaný projekt sdílených kol po městě a budeme tyto formy mobility rádi podporovat, pokud o ně… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jak by se dalo oživit centrum města?

Pro oživení města chystáme projekt rekonstrukce náměstí Osvobození. Jednou z koaličních priorit vedení města bylo dotáhnout studii nové podoby náměstí a připravit projektovou dokumentaci, aby bylo možné obnovu náměstí Osvobození naplánovat. To se povedlo a věřím, že dalším krokem bude za rok zahájit stavbu. Centrum města by mělo být hlavně příjemné pro lidi, proto bych byl rád, aby náměstí bylo pojato jako plocha s dostatkem zeleně. Jedni ten návrh dokonce označují jako park, což mne rozhodně neuráží. Měla by to být zelená oddychová zóna ve městě. Máme-li dnes příliš teplo ve městech, tak rozšiřovat plochy zeleně v jeho centru mi dává smysl. Když k nám jezdí návštěvy z jiných měst, tak mluví o Kuřimi jako o městu plném zeleně, a tuhle kladnou stránku bychom měli rozvíjet.

4. Máte plán, jak pomoci obyvatelům Kuřimi s rostoucími cenami energií? Pokud ano, jak?

Tím, že ochráníme peníze občanů. Pro naplňování rozpočtu můžeme přispět důrazem na hledání rezerv. Jsme proti neuváženému navyšování poplatků pro občany a rádi bychom pomohli nejen důchodcům, ale také rodinám s dětmi tím, že bychom zavedli zrušení poplatků za komunální odpad pro děti.

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA

1. Jakým způsobem chcete řešit obchvat Kuřimi a jakými konkrétními kroky chcete zlepšit plynulost dopravy ve městě?

Kuřimská občanská liga má na obchvat Kuřimi dlouhodobě konzistentní názor – vybudováno má být nejlepší možné řešení, tedy jižní obchvat navazující na historickou stopu dálnice D43. Toto řešení dlouhodobě prosazujeme, a to i aktivitami starosty Draga Sukalovského v krajském zastupitelstvu. O trase v námi prosazované podobě je momentálně rozhodnuto, je zanesena v krajském územním plánu a nyní se soustředíme na co nejrychlejší přípravu výstavby.

V končícím volebním období se nám podařilo dohodnout se s ŘSD Brno a uzavřít memorandum na výstavbu 3 mimoúrovňových křižovatek na svitavské silnici – u Podlesí, Prefy a pod Lipůvkou. Jejich stavba by měla začít v roce 2024. To přinese významné zlepšení dopravy z Brna a také otevře 3. příjezdovou cestu od Podlesí do města, což zkrátí a zrychlí cestování. Pro snazší realizaci jsme také změnili územní plán města a vykoupili část potřebných pozemků pro stavbu.

Zadali jsme generel dopravy města, který bude zpracován ještě letos. Ten by měl navrhnout konkrétní… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete pracovat na zkvalitnění a zrychlení veřejné dopravy a cyklodopravy směrem na Brno?

Na zkvalitnění veřejné dopravy pracujeme 12 let, kdy je starostou Drago Sukalovský. Podařilo se nám zrekonstruovat železniční stanici a nyní jde do finále rekonstrukce autobusového terminálu včetně stavby parkoviště a zázemí pro cyklisty. Vznikne tím moderní přestupní uzel, který zvýší pohodlí cestujících. Podařilo se nám vyjednat s JM krajem prodloužení víkendových vlakových linek z Hustopečí a Židlochovic až do Kuřimi a tím přidat nové spoje do Brna.

Pro pohodlnější dopravu jsme zřídili nové autobusové zastávky na Popkově a před stavbou jsou další na ulici Zámecké. Město přispívá na nadstandardní autobusové spoje, aby spojení s Brnem a okolními obcemi bylo co nejčastější.

Postavili jsme cyklostezku na Lipůvku a 1. etapu do Veverské Bítýšky. Směrem na Brno jsme se společně s JM krajem podíleli na přípravě cyklostezky z Brna – Kníniček do Kuřimi, jejíž první etapa do Jinačovic je již hotova. Druhou etapu z Jinačovic do Kuřimi právě projektujeme. S JM krajem a Brnem jsme se dohodli na zřízení… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jak by se dalo oživit centrum města?

Město Kuřim nemá, vzhledem ke své historii, klasické historické městské centrum. Za centra lze považovat nám. 1. května a nám. Osvobození. Pro jejich oživení jsou nutné dvě podmínky – jejich rekonstrukce a snížení počtu vozidel, které jimi projíždějí. Snížení počtu vozidel však není možné bez stavby jižního obchvatu města. Důležité je také nabídnout obyvatelům kvalitní služby, zejména restaurační.

Pro rekonstrukci nám. Osvobození dokončujeme projekt, který výrazně změní jeho podobu. Stane se z něj moderní prostor umožňující z náměstí udělat centrum společenského a kulturního života a naplno využít spojení náměstí a nově zrekonstruovaného kulturního domu. Bude zde možno pořádat společenské akce, koncerty či trhy nebo zde v příjemném prostředí posedět a dát si kávu. Kromě toho na námětí přibude vodní prvek, stromy a další zeleň. Chybět nebude ani veřejné WC. Stavět bychom chtěli již v příštím roce.

Nám. 1. května je dopravou zatíženo ještě více než nám. Osvobození. Toto náměstí by mělo plnit… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Máte plán, jak pomoci obyvatelům Kuřimi s rostoucími cenami energií? Pokud ano, jak?

Rostoucí ceny nejenom energií považujeme ze hlavní problém jak obyvatel Kuřimi, tak i města. Pomoc občanům s rostoucími cenami prakticky všeho považujeme za naprosto zásadní věc. V první řadě nejméně příští 2 roky nezvýšíme žádné městské poplatky, tedy cenu vodného a stočného, poplatky za odvoz odpadu a za psy či daň z nemovitosti a podle vývoje situace zvážíme jejich případné snížení.

Město neprovozuje žádné kotelny a nemá tedy přímý vliv na cenu tepla. Za důležité však považujeme i informování obyvatel o rizicích spojených s růstem cen energií a také informace o možnostech, jakým způsobem jednak energiemi šetřit, jednak jak a kde lze žádat o případné sociální dávky na úhradu zvýšených životních nákladů. Chystáme také speciální telefonickou informační linku k těmto věcem a na vývoj situace upozorňujeme i jednotlivá společenství vlastníků bytů.

Celou situaci budeme pečlivě sledovat a nenecháme nikoho padnout na samé dno. V případě krizového vývoje budeme připraveni zřídit městský dotační… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

ODS a Spolky pro Kuřim

1. Jakým způsobem chcete řešit obchvat Kuřimi a jakými konkrétními kroky chcete zlepšit plynulost dopravy ve městě?

Zásadami územního rozvoje JMK byl spor mezi zastánci jižního a severního obchvatu rozhodnut ve prospěch jižního obchvatu. Ten umožní odvedení dopravy ze středu města. Důležité je, že obchvat je navržen jako silnice I. třídy a jeho stavbu bude financovat stát, což skýtá naději, že nezůstane pouze na papíře. Pro občany Dílů za sv. Janem je podstatné, že součástí tohoto dopravního řešení budou mimořádná opatření v podobě protihlukových stěn, tubusu či tunelu. Pro severní část města je podstatné mimoúrovňové napojení křižovatek na silnici I/43. Také prosadíme návrhy, které vzejdou z generelu dopravy, jehož vznik jsme podpořili. Zasadíme se o zavedení jednosměrných ulic tam, kde si to dopravní situace vyžádá. Rozšíříme plochy pro parkování vhodným začleněním parkovišť, případně parkovacích domů, do okolní zástavby s šetrným přístupem k veřejné zeleni. Měření rychlosti, represivní opatření městské policie ani uvažované zavádění placených parkovacích zón problémy dopravy nevyřeší.

2. Jak chcete pracovat na zkvalitnění a zrychlení veřejné dopravy a cyklodopravy směrem na Brno?

S úrovní veřejné dopravy jsme v zásadě spokojeni, zejména pokud jde o přepravu mezi Kuřimí, Tišnovem a Brnem. V ostatních směrech budeme o zvýšení frekvence jednotlivých spojů usilovat. V úvahu přichází zabezpečení přepravy ze vzdálenějších míst ve spolupráci s jinými obcemi a zaměstnavateli mimo IDS JMK. Zlepšení kvality cestování jistě přinese nový dopravní terminál. Přiznejme si však, že některé jeho součásti mohou zarazit (zastřešení autobusového stanoviště). Budování nových cyklostezek, ať již pro účely přepravy do školy či zaměstnání nebo pro účely rekreace, dlouhodobě podporujeme. Spojení z Kuřimi do Bystrce je nyní možné po cyklostezce přes Jinačovice, do kterých se lze bezpečně dostat pouze přes Moravské Knínice. Aktuálně se pracuje na přípravě přímého spojení mezi Kuřimí a Jinačovicemi, které povede souběžně se stávající silnicí. Zasadíme se o vybudování cyklostezky přes Českou a Medlánky, která nám přiblíží Brno i z tohoto směru.      

3. Jak by se dalo oživit centrum města?

Je neduhem města Kuřimi, že nemá pořádné náměstí. Nám. 1. května zůstalo snad jen prozatím nedokončeno. Zde musíme umožnit návštěvníkům parkování třeba i vybudováním podzemních stání. Poté lze uvažovat o umístnění centrálního objektu v návaznosti na sochu sv. Floriána. Kde by mohly nalézt své místo nejrůznější služby či instituce. Jen tak je možné dosáhnout toho, aby se na tomto místě lidé zdržovali a trávili volný čas. To platí i pro nám. Osvobození, jež čeká v nejbližší době přestavba. Navrhované uspořádání umožní konání trhů a oblíbených městských akcí jako je Svátek vína, Masopust apod., a to v části před kulturním domem. Prostor bude doplněn vodními prvky, lavičkami a dalším mobiliářem. Směrem k ulici Zborovská na tuto plochu naváže parčík se zelení. Zde by mohla být situována přízemní stavba s WC, technickým zázemím a občerstvením. Na východní straně náměstí v blízkosti služebny městské policie je vyčleněno místo pro důstojné připomenutí si konce II. sv. války. 

4. Máte plán, jak pomoci obyvatelům Kuřimi s rostoucími cenami energií? Pokud ano, jak?

Řešení energetické krize je především v rukou Evropské unie, ale její dopad pocítí v Kuřimi každý. Vynaložíme maximální úsilí i obecní zdroje k tomu, abychom zmenšili dopad krize na kuřimské domácnosti. Uvažujeme o podpoře decentralizované výroby energie na úrovni města, podniků, společenství vlastníků jednotek i občanů. Budeme podporovat vznik infrastruktury pro smysluplné sdílení energie z nových zdrojů v místě a širším okolí a zejména budeme otevřeni novým podnětům, které krize jistě vygeneruje. Navrhneme vstup města do vznikajícího energetického společenství ENERKOM Brána Brněnska sdružující osoby z veřejného i soukromého sektoru spolupůsobící při výrobě, prodeji a sdílení přetoků elektřiny i tepla z obnovitelných zdrojů s cílem stabilizovat a snížit cenu energií.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.