Komunální volby 2022 – speciál z Brna

9. září 2022
Volby 2022 – JM kraj

V letošním roce kandiduje do Zastupitelstva města Brna 14 politických subjektů. Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?
  2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?
  3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?
  4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace, že „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých subjektů kandidujících do Zastupitelstva města Brna:

ANO 2011

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Brno potřebuje nový územní plán. Návrh nového ÚP, který předložila současná brněnská koalice jsme nemohli podpořit. Má spoustu nedostatků a nebyl by pro Brno jen přínosem. Jako příklad uvedu, že dovoluje zastavění zelených vnitrobloků, výstavbu bytových komplexů v zónách individuálního bydlení (čímž by došlo ke zničení urbanisticky cenných lokalit - Masarykova čtvrť, Černá Pole a pod.), celkově navržené příliš velké zahuštění Brna novou výstavbou, neodpovídající charakteru středoevropského města. Proto jsme v ZMB podali návrh na přepracování nového ÚP. Návrh byl hlasováním přijat.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

Vzhledem k celkovému zvyšování nákladů všech domácností, budeme dělat vše proto, abychom ceny za služby poskytované městem nebo městskými firmami (např. DPMB) nezvyšovali. Zdražit lidem například cestu do práce MHD nepovažujeme zrovna za moudré. Pokud to bude nutné, město bude muset některé služby dotovat z rozpočtu města. Je pochopitelně na důkladný rozbor, které to budou. Zároveň je nutné, aby nová vedení měst a obcí začala více tlačit na vládu, ohledně řešení energetické krize. Brno je zřizovatelem desítek škol a MŚ, městské nemocnice a jiných zařízení, které musí energeticky zabezpečit. Pokud budeme ve vedení města, chceme být v tomto velmi aktivní, např. přes Svaz měst a obcí ČR.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Investice celkově bude nutné vzhledem k ekonomické situaci přehodnotit, u těch které by znamenali zadlužení, vyhodnotit důležitost pro Brno, výhodnost úvěrových podmínek, spoluúčast státu a kraje, náklady na provoz a pod. Většina investic ve městě byla nachystána za našeho vedení Brna ve volebním období 2014 - 2018 a je škoda, že doteď nebyly uskutečněny. Ted jsme v jiné situaci a cena všech staveb bude vyšší o desítky procent. Například u Janáčkova kulturního centra je finanční podpora od státu ve výši téměř třetiny celkové ceny, což by byla škoda nevyužít a nepokračovat. 

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Především chceme v blízkosti konečných tras MHD vybudovat fungující systém park and ride. Jde o to, aby auta těch, kteří denně dojíždějí do Brna za prací, parkovala na záchytných parkovištích na okraji Brna, do vnitřního města vůbec nezajížděla a jejich majitelé využili MHD. Zároveň je nutné urychleně dobudovat městský okruh.

Brno Brňankám a Brňanům! (B3!)

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Starý územní plán neomezuje rozvoj města zásadně. To jsou manipulativní řeči současného vedení Brna, které se ale nezakládají na realitě v projekční praxi. Proto učiníme všechny právní kroky k tomu, aby starý plán mohl platit do doby, než se podaří přijmout nový územní plán v uspokojivé podobě.

Návrh nového územního plánu trpí zásadními vadami už ve své podstatě. Na některých místech dovoluje až příliš vysokou kapacitu výstavby. Předpisy o zeleni a klimatické infrastruktuře znějí vzletně, ale nejsou vymahatelné. Megalomanské stavby typu přesun nádraží a průraz nové městské třídy jako samotný předpoklad funkce územního plánu nadřazují zájmy developerů nad vlastnictví běžných obyvatelů a obyvatelek. O těchto důležitých problémech se na zasedání zastupitelstva nemluvilo, pochopitelně se ani nedostaly do podmínek k dopracování územního plánu před jeho dalším schvalováním. Bez jejich vyřešení není přípustné se o novém územním plánu, který má co nejlépe sloužit rozvoji Brna, vůbec bavit.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

Nezdražíme, naopak! Zlevníme. V době energetické krize musíme hledat všechny prostředky, které jsou v moci brněnské samosprávy, jak lidem v Brně ulevit od raketově rostoucích životních nákladů. Proto nízkopříjmovým domácnostem pomůžeme zlevněním nebo úplným odpuštěním poplatků za městské služby. V bytech patřících městu zavedeme odstupňování výše nájmu dle úrovně příjmu domácnosti, takže na bydlení v městských bytech dosáhne více lidí, kteří bydlení potřebují. MHD musí zůstat kvalitní a levná. Roční šalinkarta pro dospělého by měla stát 2000 Kč, a to pro kohokoli bez omezení bydlištěm. Zlevněná roční šalinkarta pro děti od 10 do 18 let, pro studenty do 26 let, pro důchodce do 65 let a pro osoby s 3. nebo 2. stupněm invalidity by stála pouhých 1000 Kč na rok.

Kde na to vezmeme? Zrušíme zbytečné megalomanské stavební projekty. Zavedeme progresivní zdanění nemovitostí pro vlastníky 3 a více bytových jednotek. Podpoříme budování městských fotovoltaických zdrojů a komunitní energetiku.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Provedeme důkladnou revizi připravovaných stavebních projektů. Naprosto jistě seškrtáme obří budovatelské projekty jako nová sportovní aréna na výstavišti, rychlobruslařská dráha, přesun nádraží mimo centrum Brna apod. Naopak budeme pokračovat v dostavbě Velkého městského okruhu, protože ten má potenciál odlehčit dopravně přetíženému centru města a obytným oblastem. Posvítíme si na případy nesmyslného nakládání s městským majetkem, jako jsou dlouhodobě prázdné byty v městských domech nebo bourání fungujícího domova pro seniory na ulici Nopova v zájmu jeho nahrazení větší a ve svém místě předimenzovanou novostavbou. Zastavíme nesmyslné privatizace bytů, které Brnu odebírají schopnost provozovat a rozvíjet dostupné bydlení a přináší peníze jen krátkodobě.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Počet aut neporoste do nekonečna. Měli bychom tedy rozvoj města směřovat tak, aby se začal přibližovat západoevropským metropolím. Z krátkodobého hlediska budeme pokračovat v rozvoji rezidentního parkování na místech, kde má smysl. Rovněž na smysluplných místech podpoříme parkoviště typu P+R s těsnou návazností na MHD. Vnímáme problém napjatých parkovacích kapacit na sídlištích, kde umožníme výstavbu parkovacích domů, případně komunitní výstavbu garáží. Městskou policii necháme zaměřit se na zneužívání veřejných parkovacích ploch např. firmami a ubytovnami.

Dlouhodobě musíme zlevňovat a zlepšovat operativnost MHD. Odstraňováním obstrukcí pěšího provozu chceme naplňovat ideu patnáctiminutového města. Vybudujeme bezpečné cyklopruhy a cyklostezky v celé ploše města (nikoliv jen v rekreačních oblastech). To vše nabízí lidem smysluplnější alternativu k cestě po Brně nežli autem a snižuje celkové nároky na parkovací kapacity. Brno pod vedením B3! se tak stane moderní evropskou metropolí.

Brno Plus a Svobodní

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Stávající územní plán nejen, že je již značně vyčerpaný, ale jeho platnost končí 31. 12. 2028. Pokud do té doby nebude schválen nový územní plán, nastane v centrální části města stavební chaos a ve zbývajících částech města nebude prakticky vůbec možné stavět.

Návrh nového územního plánu, který kvůli sporům v současné koalici nebyl schválen, se připravuje už 20 let. Brno nemá jinou možnost než tento návrh dle pokynů zastupitelstva dopracovat a konečně vydat. To je také cesta, kterou chceme jít.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

Inflace dosahuje nebývalých hodnot a všichni víme, že nás čekají těžké časy. Zdražovaní služeb, které jsou nezbytné pro život a o jejichž ceně rozhoduje město, je krajní řešení. Nechceme lidem přitěžovat i přesto, že udržení cen těchto služeb může znamenat růst některých výdajů města. V takovém případě budeme prosazovat úsporná opatření.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Nesouhlasíme s růstem zadlužení města. Ani kvůli velkým projektům. Město může financovat jen to, co zvládne. Velké investice v řádu miliard Kč je třeba financovat několik let za sebou. Doba je turbulentní a průběh financování takových investic obtížně předvídatelný. To může znamenat i nepříjemnou nutnost některé investice odsunout na lepší časy. My říkáme, že město se má starat hlavně o základní věci jako je voda, teplo, svoz odpadu, veřejná doprava apod. Tím také vyjadřujeme naše preference pro případ, že nebude zbytí.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Auto nepovažujeme za nutné zlo. Je to prostředek každodenní potřeby řady z nás. I ten, kdo využívá převážně MHD, nakupuje v obchodech, které jsou zásobovány auty. Kvalita života ve velkém městě nezávisí jen na životním prostředí, ale také na jeho průjezdnosti. Proto je průjezdnost města a parkování jednou ze tří našich priorit. Současně je jasné, že v historickém jádru z více důvodů musí platit přísnější pravidla.

Naší prioritou je samozřejmě velký městský okruh. Další částí okruhu, kterou je třeba připravit, je Vinohradský tunel. Chceme odstraňovat místa, kde se MHD a auta vzájemně zpomalují, zvyšovat průjezdnost křižovatek a zavést program podpory budování parkovacích míst po celém městě.

Víme, že rezidentní parkování v sídlištní zástavbě (s výjimkou nových sídlišť jako jsou např. Kamechy) bude znamenat úbytek parkovacích míst nejméně o 10 %. Proto do schválení změn, které těmto úbytkům zamezí, nebudeme souhlasit s rozšiřováním rezidentního parkování do takových oblastí.

Česká pirátská strana

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Jako Piráti chceme co nejrychleji vyřešit problémy návrhu nového územního plánu, na které jsme upozorňovali. To je především chybějící vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve stabilizovaných oblastech a riziko vracení bezúplatně nabytých pozemků od státního pozemkového úřadu z důvodu změny funkčního využití území.

Zároveň je třeba zohlednit připomínky městských částí k jejich maximální spokojenosti, pokud jsou v souladu s celoměstskými zájmy. Bezprostředně po vypořádání zmíněných nedostatků chceme o vydání nového územního plánu rozhodnout, aby se rozvoj města posunul do 21. století a zastavil se drastický růst cen bydlení.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

Dokud bude trvat energetická a inflační krize, tak žádné poplatky zvyšovat rozhodně nechceme.  Chceme nechat lidem peníze v jejich kapsách. Peníze na pokrytí rostoucích nákladů za služby v rámci chodu města vezmeme z vyšších daňových výnosů způsobených vysokou inflací.

Budeme také apelovat na vládu, aby lidem pro překonání časů krize poskytla potřebnou pomoc. Prvním, již schváleným, krokem je úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné energie. Díky tomu pomůže stát domácnostem částkou až 18 tis. Kč na topnou sezónu, z toho minimálně 4000 Kč už letos.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Věříme, že z krize se dá proinvestovat díky vrácení peněz do oběhu ekonomiky. Zároveň nechceme zakonzervovat rozvoj města. Ve strategických investicích by se proto mělo určitě pokračovat. Avšak pouze v takové míře, pro jakou je prokazatelné ufinancování i v dlouhodobém horizontu. Pokud nezbydou prostředky na všechny strategické projekty, tak bude potřeba vybrat, které z nich nechat na lepší časy. V tom případě budeme přednostně investovat do projektů nezbytných pro chod města, jako jsou například rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ulic, výstavba nových bytů nebo rozvoj sítě MHD.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Ano, dosavadní vývoj je naprosto neudržitelný. Úkolem města však není lidem nařizovat, jakým způsobem se mají přepravovat, ale nabídnout jim k tomu co nejširší možnosti.

Podpoříme proto kvalitní a rychlou MHD (udržení počtu spojů, nové expresní linky, moderní klimatizovaná vozidla, preference). V součinnosti se státem budeme pokračovat v přípravě sev.-jih. kolejového diametru a realizaci velkého městského okruhu včetně zklidňujících opatření uvnitř města. Začneme konečně budovat síť bezpečných páteřních cyklostezek. Při rekonstrukcích ulic budeme myslet na lidi, nezapomeneme na pěší, MHD, kola a stromy. Zajistíme, aby město bylo prostupné i pro matky s kočárkem a bezbariérové i pro zdravotně znevýhodněné občany. Snížíme počet vjezdových povolení do historického jádra a pěší zónu rozšíříme před hlavní nádraží. Parkování budeme řešit systémově pomocí rezidentního parkování, budování parkovacích domů, podzemních a záchytných parkovišť. Nebudeme tolerovat nelegální parkování.

ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Kancelář architekta města i Odbor územního plánování musí napnout všechny síly, aby co nejrychleji předložili návrh nového územního plánu podle pokynů schválených zastupitelstvem. Důležitá je nejen rychlost, ale i kvalita a bezchybnost návrhu. Musí to být společenský kompromis mezi udržitelným rozvojem a oprávněnými požadavky na kvalitu života současných obyvatel.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

Jsme proti zdražování jízdného v MHD, a stejně prosazujeme nezdražování nájemného v městských bytech. Rovněž budeme bráti slevy, které ČSSD dříve zavedla – například zdarma jízdné MHD seniorům nad 70let. Město má kvůli drahotě vyšší příjmy z daní, protože stát vybírá více DPH. A když už pravicová vláda ČR neřeší propad životní úrovně obyčejných lidí, tak my alespoň v Brně chceme bojovat proti drahotě v oblastech, které může město ovlivnit. Chceme tak alespoň trochu ulevit rodinným rozpočtům normálních lidí. To je princip solidarity, na kterém stojí sociální demokracie. Na rozdíl od odstrašujícího příkladu většinově státního ČEZu, který ztrojnásobil zisk a vyplatil rekordní dividendy tak v Brně chceme, aby například Brněnské vodárny již nevytvářely zisk k rozdělování akcionářům, aby byly platby za vodu co nejnižší. Prostě chceme solidaritu proti chamtivosti.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Je potřeba jednotlivé investice seřadit podle nezbytnosti pro město a podle toho, kolik je využije Brňáků. Pokud nějaká investice jenom taková třešnička na dortu a město se bez ní dobře objede nebo když by soužila jen velmi úzkému okruhu lidí, tak musí být bohužel na takovém seznamu až posledních místech. Naopak, ale chceme zrealizovat a velkou prioritu musí mít například veřejná sportoviště pro děti i širokou veřejnost, jako třeba nový sportovní areál za Anthroposem a stejně tak i stavby mateřských školek.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Co se týče parkování, tak pravidla rezidentního parkování jsme nastavili jako rozumný kompromis mezi potřebou rezidentů bez problémů zaparkovat a tím, aby ostatní Brňáky omezovala co nejméně.  Od 1. července jsme výrazně omezili vjezd automobilů na náměstí Svobody. Už žádné projížďky limuzín po pěší zóně. Vjezd pouze do půl jedenácté dopoledne, a to pouze pro abonenty, rezidenty, zásobování a poskytovatele služeb. A další zpřísnění budou následovat. Pěší zóna nesmí být žádná autostráda.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Fakt Brno

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Bytů je málo, jsou drahé a málokdo dnes dosáhne na hypotéku. Tím, že máme územní plán, který mohli připomínkovat ještě naši praprarodiče, je dále navyšována cena bydlení. Dnes to vypadá, že se blížíme do finále. Nicméně návrh územního plánu obsahoval závažné nedostatky. Kancelář architekta města musí změny provést v řádu měsíců, abychom následně mohli všemi hlasy nový územní plán podpořit. Zaměříme se i na další dokumenty. Zaktualizujeme regulační plány, pořídíme územní studie pro hlavní rozvojové lokality a zajistíme koordinaci s okolními obcemi. Brno totiž nekončí jeho katastrálním územím. V prohloubení spolupráce v brněnské metropolitní oblasti nás čeká hodně práce. Zaměříme se také na to, proč jsou prázdné stovky městských bytů, které by měly jít okamžitě do pronájmu Brňákům.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

Pokud se politici přestanou chovat jako ožralí milionáři, tak je v městské kase peněz dost. Město je nejbohatší ve své historii. Proto nedává smysl zvyšovat daňové zatížení Brňákům žádným způsobem. Co se týká nájmů v gesci městských částí, ty mají inflační doložky. Městský rozpočet má adekvátní příjmy na pokrytí provozních nákladů i investice, které je navíc možné financovat i z dotačních titulů. Naší cestou je nestavět miliardové sportovní haly, na které nemáme peníze, ale raději se zaměřit na revitalizaci většího počtu menších sportovišť, na zkrášlení veřejného prostoru, rekonstrukce parků, dětských hřišť a obecně budování příjemného místa pro život.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Nejdražší je stavba multifunkční haly na brněnském výstaviště za asi 7 miliard korun, proti které náš lídr David Pokorný jako jediný hlasoval v zastupitelstvu města. Tak obrovské zadlužení je pro nás nepřijatelné, zvlášť v současné ekonomické krizi a bez vidiny finanční návratnosti. Město má spíše investovat do podpory bydlení, škol nebo infrastruktury. Oproti tomu podporujeme stavbu atletické haly v brněnském kampusu, protože se jedná o plně připravený projekt za zlomek ceny. Brněnští atleti navíc nemají žádné jiné existující zázemí a v zimě tak nemohou trénovat. Stejně tak podporujeme dokončení Janáčkova kulturního centra, které je dnes bohužel jen v podobě uzavřeného parkoviště. Brněnská filharmonie si zaslouží důstojné prostory, které kulturu posunou kupředu. Stavba má navíc všechna potřebná povolení, vyřešené majetkové poměry a funkční business plán k provozu.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Doprava musí valit a je jedno, jestli jedete na kole, autem, šalinou, na skateboardu nebo jdete pěšky. Říkáme, jeď na čemkoliv. Když město bude mít kvalitní infrastrukturu, tak část lidí přirozeně vymění auto za kolo a snížíme tak hustotu provozu. Dneska má Brno méně než 35 km cyklostezek, a proto se zasadíme o vznik páteřní sítě cykloopatření, aby měl každý alternativu. Chybí také zázemí pro motorky a skútry. Parkovacích míst je pro ně málo, stejně jako pevných ok na uzamčení. Zásadní je fungování MHD. Nesouhlasíme se snižováním spojů, ale naopak bychom chtěli do hromadné dopravy začlenit po vzoru Německa i příměstské vlaky. Co se týká parkování, tak zásadní je vytváření nových parkovacích míst typu P+R s napojením na MHD. Nezapomínáme ani na chodce, a proto chceme, aby při každé uzavírce bylo myšleno na bezpečnou a krátkou obchůznou trasu. V centru města musí mít chodci bezpodmínečně přednost.

JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost

Kandidující subjekt nezaslal odpovědi ve stanoveném termínu.

Lidovci a Starostové (KDU-ČSL + Starostové a nezávislí)

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Neschválení územního plánu byla chyba. Zastaví se rozvoj města a důležitá výstavba městských bytů v brownfieldech uvnitř města, obchvatů městských částí nebo další etapy Velkého městského okruhu.  Připravili jsme návrh nového územního plánu tak, aby ho mohlo Zastupitelstvo města Brna schválit. Jednalo se o nejvíce projednaný územní plán v České republice. Bylo vypořádáno přes 30 tisíc připomínek během třech veřejných projednání. Celé vedení města přípravy územního plánu podporovalo hlasováním na jednání Rady města Brna, ale nakonec v rámci předvolebního boje se koaliční partneři rozhodli územní plán nepodpořit. Město Brno to zabrzdí minimálně na dva roky, než se podaří zapracovat pokyny k dopracování územního plánu. Je potřeba najít co nejdříve podporu pro přijetí územního plánu, aby se nám přestali mladí lidé stěhovat za město. Pro budoucí rozvoj města Brna a dostupné bydlení není nic důležitějšího než územní plán.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

V této době rozhodně poplatky za tyto služby zdražovat nebudeme. Naopak chceme ještě finančně pomoci rodičům s financováním volnočasových aktivit v rámci kroužků, Základních uměleckých škol, skautu nebo sport, protože kvalitní zázemí pro rozvoj dětí a mládeže je pro budoucnost města zásadní. Finance na pokrytí těchto nákladů vezmeme z vyšších daňových příjmů. Zároveň chceme motivovat lidi, kteří v Brně žijí, ale nemají tady trvalý pobyt, aby si do Brna trvalý pobyt nahlásili. Tím, že v Brně trvale žije 70 tisíc lidí bez nahlášeného trvalého pobytu přichází město o téměř 4 miliardy korun.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Čeká nás těžká doba a stejně jako budou šetřit obyvatelé, musí šetřit město. Proto vytvoříme čtyřletý plán strategických investic, aby se město nedostávalo do finančních problémů. Chceme udržitelné finance města, nebudeme zadlužovat město zbytečnými investicemi, které nebudou směřovat do prioritních rozvojových oblastí. Je pro nás důležité hospodařit zodpovědně a nezadlužovat město zbytečně dalšími úvěry. V současnosti je situace taková, že všechny připravené projekty jsou ufinancovatelné. U multifukční hokejové haly je zásadním problémem, že se stále nepodařilo sehnat provozovatele. Dokud Brno nemá nikoho, kdo by chtěl takovou halu provozovat, bylo by v rozporu s péčí řádného hospodáře stavět halu za více než 8 miliard korun. Jde o stavbu, která bude využívána nejen Brňany, ale lidmi z celé republiky, proto je nutné, aby stát na tuto stavbu přispěl více, než v současnosti přislíbenými 300 miliony korun.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Počet aut ve městě narůstá, proto je důležité nabídnout i jiné možnosti dopravy. Důležité je propojit stávající cyklostezky, aby se Brnem dalo bezpečně projet na kole, zkvalitnit MHD včetně navrácení některých zrušených linek a pokračovat v bezbariérových úpravách. Projít centrem města nesmí být o život, auta tam prostě nepatří. Podporujeme zákaz vjezdu do centra pro auta nad 3,5 tuny s výjimkami jen v nejnutnějších případech. Pro ostatní by byl vjezd povolen pouze v určitých hodinách. Co se týče parkování přicházíme s myšlenkou družstevních parkovacích domů, kde by Brňané měli možnost monitorovaného parkovacího místa Je to cesta pro přeplněná sídliště, ale může jít také o využití nevyužívaných pozemků uvnitř města. Brňané by tak měli možnost monitorovaného parkovacího místa poblíž svého bydliště. Tyto domy by měly zelené střechy a vznikaly by na současných vyasfaltovaných plochách. Zároveň je potřeba začít stavět záchytná parkoviště P+R, aby do města proudilo co nejméně aut.

SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Řešení je jasně dané. Máme k dispozici návrh nového Územního plánu města Brna a existuje usnesení Zastupitelstva města Brna z letošního června, kterým byl tento dokument vrácen pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání. Je tedy na magistrátním Odboru územního plánování a rozvoje (OUPR) a na zpracovateli, jímž je městská příspěvková organizace Kancelář architekta města Brna (KAM), aby tuto vůli zastupitelů v souladu s platnou legislativou naplnili. Za město mohu garantovat, že OUPR i KAM jsou dostatečně personálně dimenzované, aby se to v horizontu roku až dvou bez problémů zvládlo.

Vzhledem k tomu, že stávající územní plán může díky novele stavebního zákona teoreticky platit až do roku 2028, nejsme vystaveni riziku, že bude Brno zcela bez územního plánu (což by neznamenalo omezení, ale naprosté zastavení rozvoje města). Můžeme se tak soustředit výhradně na to, aby byly problémy, které se ukázaly v posledních měsících, kdy finišovaly práce na novém návrhu, koncepčně dořešeny.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

Veřejné služby musí být kvalitní a cenově dostupné, zvláště s ohledem na to, že na občany doléhá zdražování energií a inflace. Moje osobní preference je nezdražovat, především pokud jde o základní věci, jako je veřejná doprava a bydlení. Jestli to ale bude udržitelné, to uvidíme v následujících letech.

Nejsem příznivkyní mechanických škrtů ve výdajích ani plošného zdražování. Cestou je hospodárné chování spolu s hledáním chytrých a úsporných řešení. Znamená to precizní vyhledávání dotačních titulů a dalších forem financování větších projektů včetně PPP, ale i správné nakládání s majetkem města.

Klíčová je energetická soběstačnost a bezpečnost města. Rozjeli jsme projekt zásobování Brna teplem prostřednictvím horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Dalším zdrojem pak bude nový kotel na dřevní štěpku v teplárnách a linka na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů ve spalovně. Nezbytné je, aby pokračovalo osazování solárních panelů na střechy městských budov.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

V době covidové pandemie i poté, co vypukla válka na Ukrajině, jsem opakovaně zdůrazňovala, že se rozvoj města nesmí zastavit. A to samé beze zbytku platí pro nejbližší ekonomicky složité období.

Strategických projektů má město v různé fázi rozpracovanosti několik desítek. Bude nutné analyzovat jejich důležitost, prioritizovat je a zaměřit se na ty, které jsou životaschopné.

Kromě horkovodu z Dukovan a výroby tepla nebo elektřiny z alternativních zdrojů kladu velký důraz na dopravu. Musí se stavět další úseky velkého městského okruhu, který město zčásti financuje, rekonstruovat vytížené městské třídy tak, aby se myslelo na chodce i na cyklisty, a pokračovat v modernizaci městské hromadné dopravy. Měla by začít výstavba multifukční haly pro kulturu a sport u výstaviště, Janáčkova kulturního centra nebo sportovně-rekreačního areálu u Anthroposu. V dlouhodobějším horizontu je prioritou nové hlavní nádraží.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Samotné historické centrum města bylo auty doslova přehlceno. Původně šlo o jednu rezidentní zónu, takže si lidé zkracovali cestu přes Masarykovu a náměstí Svobody. S ohledem na bezpečnost chodců jsme ji nejdřív rozdělili na několik menších částí a od prázdnin do konce září běží pilotní režim, který umožňuje vjezd na náměstí Svobody pouze do 10.30 hodin. Odůvodněné jednorázové výjimky jsou samozřejmě možné. Změna organizace dopravy je také naplánovaná před hlavním nádražím. Ubude aut, vznikne víc místa pro chodce a dojde k odstranění některých bariér.

Reálně jsme schopni v Brně vybudovat 3 000 nových parkovacích míst. Parkovací domy a plochy mají vzniknout v lokalitách Šumavská, kampus, Jemelkova, Skořepka a v Líšni.

Dostupnost parkování pro místní se také zlepšuje se zaváděním rezidentního parkování, dokazuje to i zájem městských částí o jeho co nejrychlejší rozšiřování. Nyní máme plán dalšího značení na celý příští rok a jsme na hranici projekčních a realizačních kapacit.

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Ač máme k navrhovanému územnímu plánu některé výhrady, považujeme jej za přijatelný konsenzus, který odpovídá potřebám dalšího rozvoje města.
Nehodláme však ustoupit z našich pozic ve vztahu k plochám městské zeleně. Cílem je udržet zahrádkářské kolonie, které jsou v majetku města Brna.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

V žádném případě nebudeme zvyšovat poplatky. Poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné nezvýšíme. Město si prostě musí určit priority a říct si, zda například investice do kulturního sálu je v současné době nezbytná. Tento projekt má potenciál stát se brněnským tunelem Blanka. Nikdo není schopen garantovat výslednou cenu, budou to dvě miliardy, tři nebo čtyři? Zavedeme rodinnou „ŠALINKARTU“, čímž rodiny ušetří až třetinu výdajů.  

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Pro některé investice v současné době není příhodná doba. Některé se prostě se musí odložit. Prověření plánovaných a realizovaných investic s ohledem na současnou situaci. Např. kulturní sál, viz. předcházející bod.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Rovoj cyklodopravy musí být v symbióze s budováním dopravní infrastruktury. Podporujeme rozvoj cyklostezek, tak aby v budoucnu tvořily logickou síť, která propojuje jednotlivé městské části s centrem a pokud možno i jednotlivé městské části mezi sebou, tak jak to známe v např. v automobilové dopravě ve Vídni. Chceme, aby výstavba cyklostezek nenarušovala automobilovou dopravu a byla koordinována z úrovně města Brna a přistupovalo se k ní jako k plnohodnotné dopravní infrastruktuře.

RESTART PRO BRNO

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Požadujeme provést zapracování podaných připomínek a provést řádnou diskusi s občanskou veřejností. Nejpozději v květnu příštího roku pak územní plán schválit, neboť město Brno nový územní plán nutně potřebuje.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

Názor koalice RESTART PRO BRNO k této otázce je jednoznačný - nebudeme zdražovat, budeme hledat rezervy v rozpočtu města. Provedeme audit pracovníků Magistrátu města Brna, jak uvádíme ve svém volebním programu. Městské společnosti musí v rámci koncernu vypomoci neziskovým firmám. Počítáme, že dojde navýšení příjmů rozpočtu se sdílením daní.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

V souladu s naším volebním programem je zřejmé, že realizace Janáčkova kulturního centra je v takové rozpracovanosti a je zajištěno jeho financování je nemyslitelné uvažovat o jeho nedokončení. Ostatní projekty však prověříme s tím, že prioritou je pro nás multifunkční hala.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Parkoviště P+R s motivací pro návštěvníky města (parkovací lístek bude sloužit jako jízdenka MHD). Samozřejmě chceme zatraktivnit MHD - např. jízdné zdarma pro seniory od 65 let. Je více možností a ty najdete v našem volebním programu.

SPD, TRIKOLORA, MORAVANÉ a nezávislí

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Neschopnost vytvořit smysluplný nový územní plán je špatnou vizitkou minulých vládnoucích koalic. Proč se jeho tvorba stále nedaří? Územní plán byl sestaven víceméně chaoticky s jediným cílem, a tím bylo zvýšení počtu obyvatel města Brna bez návaznosti na kvalitní řešení nové infrastruktury. Proč? Více obyvatel s trvalým bydlištěm znamená také více peněz z rozpočtového určení daní do městského rozpočtu.

Již dlouho upozorňujeme na to, že Brnu chybí ucelený plán dopravy, na základě kterého se měl kvalitní územní plán tvořit. Naším cílem je územní plán, který zajistí promyšlený rozvoj Brna a zároveň nezhorší kvalitu života stávajících obyvatel. Například volné holé plochy mezi domy na sídlištích je potřeba osázet stromy, čímž se sníží přehřívání a zlepší mikroklima, nikoliv zde stavět další výškové budovy. Proto jsme územní plán poslali k přepracování.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

SPD je proti zdražování životních potřeb občanů. Náklady na bydlení v Brně rostou díky nesmyslné státní politice, která vedla k masivnímu zvýšení cen elektřiny a plynu. Je potřeba, aby vláda kupovala plyn přímo od producentů a nikoliv násobně dráž přes německé překupníky. A co se týče elektřiny prosazujeme, aby se u nás vyrobenou levnou elektřinou nejprve naplnily potřeby našich občanů a firem a teprve poté se přebytky prodávaly do zahraničí. Dnes je tomu bohužel naopak. Hnutí SPD má konkrétní návrhy na snížení životních nákladů občanů. Od slev na jízdném v MHD pro studenty, poplatcích za parkování v modrých zónách, po slevy místních poplatků ze psů či komunálního odpadu nebo zrušení tzv. inflační doložky v nájemních smlouvách v obecních bytech. Peníze ušetříme na zbytných výdajích např. tím, že podpoříme pouze projekty, jejichž přínos je pro obyvatele Brna průkazný. Provedeme revizi veškerých projektů z hlediska poměru ceny realizace, přínosu a následných provozních nákladů.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Současná vládnoucí koalice v čele s ODS se chová nekoncepčně. Zadlužuje Brno investicemi do projektů, které se stanou zátěží Brna kvůli drahým úvěrům a vysokým provozním nákladům. Řádný hospodář by tyto zvýšené náklady kompenzoval ziskovými investicemi, například do výstavby nových obecních bytů. Brněnské vedení volí kombinaci každoročního vysokého zadlužení, které částečně kompenzuje neudržitelným výprodejem nemovitostí za zhruba miliardu korun ročně.

Budeme podporovat jen investice, které zvýší kvalitu života Brňanům např. dopravní stavby, sociální služby, zdravotnická zařízení, sportoviště pro veřejnost atd.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Počet automobilů stoupá, protože individuální automobilová doprava je v Brně ve srovnání s hromadnou dopravou výrazně rychlejší a komfortnější. Restrikce jsou nesmysl. Pokud chceme Brňany motivovat k většímu vyžívání MHD, musíme ji výrazně zrychlit. Brněnská MHD stojí desítky let na místě bez většího rozvoje a neodpovídá potřebám dnešní doby. S růstem Brna a plánovanou novou zástavbou na periferiích její výkon už nedostačuje. Proto neprodleně zadáme studii, která prověří možnosti výstavby rychlého mimoúrovňového nebo kombinovaného spojení na vzdálenější sídliště. Potom začnou dávat smysl i odstavná parkoviště pro občany ze vzdálenějších míst, kteří budou pokračovat dále městkou hromadnou dopravou. Naší prioritou je i kompletní dostavba velkého městského okruhu, který zrychlí tranzit a sníží zahlcení místních komunikací. Problémy s parkováním budeme řešit nízkonákladovými parkovacími domy v centru, na periferiích, i poblíž přestupních uzlů.

Zelení a Žít Brno s podporou Idealistů

1. Brno má zastaralý územní plán. Omezuje novou výstavbu a rozvoj města. Jak to chcete řešit?

Nový územní plán Brna připravovala radnice pod vedením ODS, Pirátů, lidovců a ČSSD celé 4 roky. A nebyla schopná ho přes svoje sliby v tomto volebním období schválit. Není divu, když nedostatečně chrání vzrostlé stromy, hrozí ukrajováním další zeleně, dává nejasná pravidla pro regulaci výškových budov nebo dovoluje novou výstavbu bez návaznosti na předchozí vybudování občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. V případě zvolení Zelení a Žít Brno nedopustí, aby se opakovaly staré chyby, kvůli kterým město samo sebe dostává do problémů. Tyto vady je nutné co nejrychleji odstranit a návrh územního plánu znovu veřejně projednat a schválit. V tomto duchu jsme také odeslali výzvu současným zastupitelům.

Naší vizí pro normální Brno je, aby bylo ve městě všechno blízko: obchody, školky, školy, práce. Je ale třeba mít na mysli, že příliš hustá zástavba vede ke snížení kvality života, protože pak chybí zeleň a v létě se na ulici ani pořádně nenadechnete.

2. Pokud budete v Brně vládnout, zdražíte lidem poplatky za služby, parkování, nájem nebo jízdné v hromadné dopravě? A pokud ne, kde vezmete peníze na pokrytí rostoucích nákladů za tyto služby?

Je pro nás stejně nepřijatelné zvyšovat jízdné jako nebo omezovat rozsah MHD, protože to nažene další auta do ulic. Také nebudeme zvyšovat nájmy v bytech zvláštního určení. Kroužky a mimoškolní aktivity budou pro potřebné rodiny zdarma.

Brno má, kde ušetřit a bude nutné se na některé výdaje pořádně podívat. Za prvé by se město nyní nemělo zadlužovat kvůli projektům, které nepřinesou úspory nebo nové příjmy. Typickým případem je plánovaná multifunkční hala na výstavišti.

Naopak šanci Zelení a Žít Brno vidí v komunitní energetice. To v praxi znamená, že na městských domech, školách i na soukromých bytových domech vyrostou solární elektrárny a elektřinu z nich budou využívat občané i město.

Víme také, jak účelně čerpat dotace z Nové zelené úsporám, které lidem žijícím ve špatně nebo nedostatečně zateplených budovách ušetří dalších 30 až 40 % za vytápění. Naší prioritou je zřízení městské solární elektrárny, která může výrazně ušetřit další náklady dopravního podniku za elektřinu.

3. Brno má připravených několik investic za miliardy korun. Kvůli některým se bude muset zadlužit, k tomu rostou ceny prací i materiálu. Jak s připravenými projekty naložíte? Které uskutečníte a které ne?

Zastavili bychom projekt multifunkční haly na výstavišti, která se ještě před prvním kopnutím do země už stihla prodražit o téměř 3 miliardy na 6,8 miliardy korun. A je pravděpodobné, že celkové investiční, ale i budoucí provozní náklady poženou cenu do astronomických výšin. Zrušili bychom také plány na lanovku do Kampusu v Bohunicích a na Špilberk.

Tyto peníze Brno potřebuje, například na prodloužení tramvajové trati na Kamechy v Bystrci a další zkvalitňování veřejné dopravy. Zelení a Žít Brno také budou prosazovat urychlenou opravu stovek prázdných bytů, které město vlastní. Protože mít kde bydlet je jednoduše normální.

O osudu ostatních projektů by se mělo bavit nové zastupitelstvo a posoudit jejich nezbytnost a přínos lidem.

4. V Brně dlouhodobě roste počet aut. Co konkrétního za čtyři roky uděláte pro to, aby centrum města nebylo zahlcené vozidly a zároveň aby řidiči nejen v centru měli kde parkovat?

Upřednostňováním automobilové dopravy se Brno vypracovalo k nejnebezpečnějšímu městu v ČR. Již několikátým rokem vedeme žebříček ve srovnání podílu mrtvých na silnicích na počet obyvatel.
Počet aut narůstá, ale ulice nejsou nafukovací. Auta tak stojí i tam, kde vytváří bariéry chodcům. I proto mnoho rodičů dělá dětem taxikáře jen proto, že se bojí pustit je samotné pěšky do školy nebo do kroužku.
Podobné problémy v minulosti řešily například Kodaň, Brusel nebo Vídeň. Víme, že úlevu ucpaným silnicím a chodníkům přináší kombinace podpory MHD, kdy jsme už prosadili zlevnění a elektronizaci roční šalinkarty; sdílených aut, a cyklistické a pěší dopravy. Bezpečné ulice, více pěších zón a méně bariér ve výsledku uleví i motoristům. Když část lidí vymění auto za kolo či nohy, projeví se to i ve snížení automobilových zácp.

Samozřejmostí je výstavba dalších parkovacích míst, a záchytných parkovišť P+R, které můžou mít na střechách fotovoltaiku. Za této koalice přes všechny sliby vzniklo jediné.

Spustit audio

Související