Komunální volby 2022 – speciál ze Znojma

16. září 2022
Volby 2022 – JM kraj

V letošním roce kandiduje v komunálních volbách ve Znojmě 11 politických subjektů. Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?
  2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?
  3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?
  4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace, že „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů ve Znojmě:

ANO 2011

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Parkování ve Znojmě. Problém, který začíná balancovat na hraně katastrofy. Výstavba parkovacího domu se v současné době jeví jako nereálná a je potřeba hledat jiné možnosti, jak tento stav řešit. Máme již vytipované lokality, kde se plánuje parkovací stání včetně ploch na okrajích města pro záchytná parkoviště. Investice do parkování musí zaujmout v rozpočtu města prioritní místo. Jedná se jednak o vybudování záchytných parkovišť na okraji města s vazbou na MAD, stejně tak lepší organizace současných parkovacích míst. No a samozřejmě také jde o navýšení počtu parkovacích míst, když ale to je jen jedna z věcí komplexnější mozaiky efektivního parkovacího systému, kde je potřeba připravit pravidla parkování tak jako je tomu v jiných městech. Musíme také hledat možnosti, jak motivovat místní obyvatele, ale i návštěvníky Znojma k využití jiných alternativ cestování po městě a automobilitu nahrazovat např. jízdou autobusem, na kole nebo pěšky.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Po velkém výprodeji městských bytů zůstalo v majetku města asi 1200 bytových jednotek. Většina z nich je vázána nájemním vztahem. Se zbytkem bytového fondu je nutné nakládat velmi uvážlivě. Rozhodně je nezbytné zastavit jeho další rozprodávání a využít potenciál vlastnictví alespoň k částečnému řešení dostupného bydlení. Musí být jasně definována nájemní politika města a provedena revize a aktualizace „Zásad pro nájem městských bytů“ z roku 2016. Stanovit jednoznačná a transparentní pravidla pro jejich přidělování, která nemohou být ohýbána, jak se to zrovna hodí. Pokud chceme do Znojma přilákat potřebné profese, nabídka městského bytu do začátku je docela velkou motivací. Musíme mít také jistou rezervu pro ty, kteří v dnešní nelehké době řeší nebo budou řešit problémy „střechy nad hlavou“ a pomoci jim překonat těžké období. Plánujeme proto využít městské byty také jako sociální byty pro potřebné, stejně tak jako byty startovací.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Potřeba sportovišť bude narůstat. Proto za nejsmysluplnější využití budovy městských lázní včetně venkovního areálu považujeme zachování pro účely sportu a relaxace. To znamená přeměnit budovu na sportovní halu, například pro sporty jako je volejbal nebo gymnastika. Další vnitřní prostory využít pro masážní či fyzioterapeutické služby. Ve venkovním prostoru vybudovat  veřejné multifunkční sportoviště. Tím pádem bude k dispozici hřiště pro veřejnost i ve středu města, nebude se muset hrát fotbálek v parku. Celý areál propojíme se sousedním Horním parkem, nabídneme tak Znojmákům další relaxačně-aktivní zóna pro jejich sportovní vyžití.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Také ti nejoptimističtější ekonomové sundali růžové brýle a otevřeně mluví o ekonomické krizi a velké inflaci. To znamená, že se lidem raketovým tempem zdražuje naprosto všechno a klesá jejich kupní síla. Mnoho rodin, seniorů či maminek samoživitelek se již dnes dostává na hranici finančních možnosti a řeší existenční potíže. Snížit inflaci a zastavit zdražování komunální politika nemůže, ale my tuhle situaci vnímáme jako nutnost postavit se za naše obyvatele a pomoci jim jakýmkoli způsobem překonat nepříznivé období. Jednou z takových pomocí je i zmrazit ceny nájmů v městských bytech a nezvyšovat koeficient daně z nemovitosti u soukromých nemovitostí. Stejné je to i u místních poplatků. Odpuštění, snížení nebo stagnace těchto poplatků bude chybět na příjmové stránce městského rozpočtu a tento výpadek půjde pravděpodobně i na úkor některých investic. Právě v této době chceme podpořit i aktivní vyžití dětí například volnými vstupy na aktivní vyžití dětí například volnými vstupy na některá… „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“

Česká pirátská strana

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Znojmo jako spádové centrum má stejný problém jako velká města typu Praha, Brno – vysoký počet denně dojíždějících pracujících. Ti samozřejmě parkují co možná nejblíž pracoviště a plně obsazují bezplatná parkovací stání. Rezidentům v některých částech města se tak míst nedostává.

Jako první tedy chceme, aby vznikla záchytná parkoviště (P+R) navazující na MHD. Nejvíce takové parkoviště chybí u vlakového a autobusového nádraží, kde bude jednoduché a levné je vybudovat. Odtud je navíc i poměrně krátká docházková vzdálenost do centra.

Za podmínky vzniku dostatečných P+R parkovacích míst podpoříme vznik rezidentního parkování.

Naopak nepodporujeme jednoúčelovou stavbu parkovacího domu. Parkovací dům je velice nákladná monofunkční stavba, cena jednoho parkovacího místa se na ní může přiblížit až k milionu korun. Parkovací funkce může být doplňkem v rámci polyfunkčního městského bloku, ať už v lokalitě Pražská nebo náměstí Svobody.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Jsme svědky, jak vedení města neumí řešit dostupné bydlení, místo toho ztrácelo čas bezdoplatkovými zónami. Město si musí zachovat co nejvíce bytů, aby mohlo co nejlépe reagovat na krizi bydlení. Zastavíme pokračující privatizaci městského bytového fondu. Vytvoříme manuál rekonstrukce bytů, podle kterého se byty budou postupně opravovat, aby neležely ladem. Minulé radnice bohužel rozprodaly veškeré rozvojové plochy. V rámci zastavitelných ploch vytipujeme nové vhodné lokality, kde bude možné stavět nové městské bytové domy. Co se týče následného nájmu bytů, tak současný systém přidělování bytů je neprůhledný, těžkopádný, s nejasnými kritérii. Vytvoříme transparentní systém přidělování bytů. Chceme, aby z veřejně dostupných zdrojů bylo jasné, na základě jakých kritérií město přiděluje byty mimo nabídkové řízení. Zajistíme, aby se bydlení dostalo těm, kteří je skutečně potřebují. Jak ohroženým rodinám, tak klíčovým profesím. Nesmí být prostor pro klientelistické praktiky při přidělování.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Bojovali jsme za to, aby to byl nadále bazén, pak by se nemuselo nic hledat. Rekonstrukce lázní byla nejlepší řešení, ale radnici to bylo příliš obyčejné. Jako bazén byl daný prostor navržen a vybudován, městská infrastruktura tomu byla přizpůsobena.

Rádi bychom zde ponechali sportovní, resp. kombinaci sportovní a kulturní funkce, ostatně v této logice byl vybudován pás budov okolo parku (od stadionu, přes sokolovnu, právě až k lázním). Konkrétní parametry by vzešly z hlubší analýzy potřeb města a možností a stavu budovy.
Jde o cennou budovu v centru města, pro nové využití areálu bychom využili architektonické soutěže.
Je to ale otázka obrovské investice, kterou si město v nejbližších letech pravděpodobně nebude moci dovolit. Důležité momentálně je, aby takhle kvalitní objekt nezůstal prázdný. Pár let chátrání by ho mohlo odepsat navždy. Než se vybere a zafinancuje konkrétní řešení, tak bychom rádi areál lázní s minimální investicí využili jako komunitní centrum.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Ano, dokážeme si to představit. Naším cílem je řešit všechny problémy města a patří k tomu i aktuální inflační bublina a drahé energie. Současně se ale hlásíme k odpovědnému hospodaření a rozhodování na základě dat. Úkolem v oblasti financí je pro nás tvorba rezerv v dobách ekonomického růstu pro jejich případné využití v období stagnujícího či negativního vývoje. Dle predikce ministerstva financí a prognózy ČNB čeká naši ekonomiku pokles od třetího kvartálu roku. Od toho se bude odvíjet i příjmová stránka rozpočtu města. Konkrétní kroky je tak možné plánovat v závěru roku se znalostí těchto dat, nechceme slibovat teď v srpnu na základě dojmů.

Čekají nás výdaje spojené se stavbou nových lázní, budova úřadu na nám. Armády dosluhuje, další nemovitosti čekající na investice město nakoupilo.

Nižší příjmy a zvýšené náklady bude nutné kompenzovat úsporami. Například v Asociaci bazénů a saun, kde je i Znojmo, zvažují snížit teplotu vody z 26° níže. Znojmo aktuálně vytápí na 27°.

DOMOV

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Systém parkování ve Znojmě čeká, jako ve všech ostatních městech České republiky změna. Politická strana domov má vypracovány studie řešení dopravní infrastruktury ve městě Znojmě. Tyto studie budou občanům představeny, upraveny dle jejich připomínek a sami občané si zvolí ,kterým směrem se bude ve městě pokračovat. Město Znojmo bylo v minulých letech po stránce dopravní těžce zanedbané. Absence obchvatu se již stala evergreenem a ostatní dopravní stavby nejsou řešeny s podstatným vlivem do budoucna. Nevidíme řešení v zavádění modrých zón a podobných principů vytahující další peníze z obyvatel. Věříme, že našimi návrhy budoucností Znojma nadchneme většinu obyvatelstva a společně změníme naše město v čisté zdravé a příjemné místo k životu.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Nemáme přesné informace jak je s ním nakládáno doposud. My nedáme na pomluvy a dohady. Rrozhodně máme v úmyslu nakládání s bytovým fondem prozkoumat zda nedochází k jeho zneužívání ve vlastní prospěch úředníků mající vliv na jeho využívání. Účelem bytového fondu ve vlastnictví města je podle nás jeho využití přednostně pro mladé a nové občany Znojma a pro samostatné seniory kteří by se mohli dostat do problémů případě placení tržního nájemného.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Lázně uprostřed města by našemu Znojmu určitě slušely a našly by jsi jistě oblibu a využití mezi občany města a okolí. Pokud oprava současného stavu je ekonomický neúnosná můžeme budovu ,která dosloužila nahradit novým zařízením sloužící ke stejnému účelu . Budovat uprostřed města velkokapacitní parkoviště není v souladu s naším urbanistickým pojetím života ve městě. V úvahu též připadá soutěž pro občany města o nejlepší námět na využití stávajícího prostoru, rozhodně by se mělo jednat o veřejné zařízení sloužící občanů a zpestřují tím život ve městě. Je jedno jestli se bude jednat o kulturní, sportovní nebo společenské zařízení. Důležitý je přínos pro naše občany.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Ceny nájmu a místních poplatků je nutné držet na úrovní dostupné běžným občanům aby se nestaly důvodem k finančnímu úpadku občanů. Jedná se spíše o populistické téma pro současné představitele města, kteří tuto výši upravují do takové výše, že se z toho stalo problematické téma pro komunální volby. Naše politická strana Domov má ve svém programu pro Znojmo jednu z priorit zlepšení života ve městě a přístup ke kulturní programu pro širší veřejnost zejména snížením cen. V neposlední řadě máme v programu také rozšíření dostupného sportovního a kulturního vyžití pro znojemskou mládež a toto se nesmí stát vymožeností pouze pro vyšší příjmové skupiny. Sportovní využití mládeže považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí života ve městě

Naše Znojmo

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Ano, chtěli. Parkovací systém musí zvýhodňovat především občany Znojma. Zavedením vyhrazených parkovacích míst v ulicích pro naše občany k nám ale „cizí“ auta jezdit nepřestanou. Musíme proto zvýšit počet parkovacích míst. Bez parkovacího domu a odstavných parkovišť to tedy nepůjde. Máme již hotovou studii k parkovacímu domu, který by mohl pojmout až 300 parkovacích míst. Máme připraveno odstavné parkoviště podél nádraží na ul. 28.října. Chceme udělat odstavné parkoviště s napojením na ul. Přímětická u křižovatky s Legionářskou a máme vytipovány další lokality. Parkovací systém zavedeme tak, aby byl jednoduchý, pochopitelný a upřednostňoval občany města Znojma. Samozřejmě budeme pamatovat na řešení dočasného parkování pro návštěvy, opraváře, stěhováky atd.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Musíme jej rozšiřovat, kvůli dostupnosti pro mladé rodiny, ale i další skupiny obyvatel. Chceme postupovat tzv. Vídeňským modelem. Díky efektivní spolupráci soukromého a veřejného sektoru se ve Vídni daří stavět nové byty s udržitelnou výší nájemného. Ve Vídni postupují tak, že město poskytne pozemek a developer formou koncesního řízení zajistí výstavbu z vlastních prostředků. Když budeme postupovat stejně, docílíme toho, aby v takto postavených bytech bylo nájemné trvale o 20% nižší, než běžné tržní nájemné. Chtěli bychom tento záměr realizovat na aktuálně nezastavěném pozemku na ulici Pražská, kde dříve sídlila Městská zeleň. Nastavíme systém tak, aby město mohlo kdykoli kontrolovat dodržování tohoto opatření a v případě případného porušení, byly partnerovi ze soukromého sektoru uděleny významné sankce. V případě všeobecné spokojenosti města, občanů i soukromého sektoru, budeme tento přístup realizovat i v dalších lokalitách, které k tomu máme již vytipované.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Multifunkční sportovní hala, na jejíž rekonstrukci získáme dotace. Město má několik analýz, které potvrdily, že je z krátkodobého i dlouhodobého hlediska výhodnější postavit nový bazén, než rekonstruovat staré lázně. Technologie stávajících lázní a těleso bazénu jsou totiž daleko za hranicí životnosti. Naproti tomu budova se stále využít dá. Mimochodem, pouze díky tomu, že se staví nový bazén, jsme získali dotaci 90 miliónů od Národní sportovní agentury. Ta totiž podporuje pouze novostavby. Na rekonstrukce nepřispívá nic, takže oprava starých lázní by znamenala pro město 90 miliónů navíc ze svého rozpočtu a v součtu by byla pro městský rozpočet finančně mnohem náročnější, než novostavba. Chtěli bychom vytvořit studii na přestavbu lázní na multifunkční sportovní halu a představit ji veřejnosti. Hala by fungovala spolu s tou na F. J. Curie, která je velmi přetížená a umožňovala tak více tréninků a v lepších časech pro naše sportovce. Budovy jsou kousek od sebe, což je další pozitivum.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Občanům jsme v Balíčku první pomoci při vysoké inflaci zafixovali ceny nájemného v městských bytech na stávající výši do konce roku 2023, abychom nezvyšovali již tak vysoké životní náklady. Nezvyšovali jsme ani koeficient daně z nemovitostí, čímž jsme pomohli vlastníkům a nájemníkům v soukromých bytech. Kdybychom zvedli daň z nemovitosti, jsem přesvědčený, že by vlastník bytu zvýšil nájem. Určitě by si to neukrojil ze svého podílu, ale přehodil to na nájemníka. Současný stav zachováme pro obě skupiny.

Obdobné je to s poplatky. Ve školkách šly díky Balíčku na nulu, zlevnili jsme poplatky za svoz odpadu pro seniory ve věku 65+ a osobám v invalidním důchodu a zrušili je novorozencům. Teď na začátku školního roku rodičům poskytujeme kroužkovné, aby mohly znojemské děti dál využívat naše sportovní a kulturní zařízení. Jediné, kde asi dojde k navýšení, jsou vstupy pro turisty a občany, kteří nejsou ze Znojma. Těm s ohledem zejména na růst cen energií a inflaci vstupy pravděpodobně zdražíme.

ODS + KDU-ČSL SPOLU

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Ano, problematiku parkování v centru města Znojma vnímám jako jednu z klíčových oblastí, na kterou je třeba se zaměřit. Nejprve je však nutné, získat data o průjezdnosti centrem a vytíženosti stávajících parkovišť. Na této analýze se již pracuje. Jednou z hlavních možností, jak parkování v centru ulevit, je bezesporu výstavba parkovacího domu. To je projekt, který budu rozhodně prosazovat, vznikla by tak parkovací místa pro místní i turisty, ale také nová rezidentní místa. Dalším řešením by pak mohlo být vybudování odstavných parkovišť směrem od Vídně, Brna a Prahy, která by byla doplněna kvalitním navigačním systém a napojená na městskou hromadnou dopravu.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

V první řadě by mělo město provést analýzu technického stavu stávajících bytů, část z nich je v nevyhovujícím stavu. Tyto byty by se měly opravit, aby byl stávající bytový fond plně k využití.  Do budoucna si myslím, že bude klíčovým úkolem města podpořit také vznik startovacích bytů pro mladé rodiny. Očekávám, že vzhledem ke stávajícím cenám a vysokým hypotékám poptávka po dostupném nájemním bydlení v Znojmě poroste.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Architektonicky hodnotná budova stávajících Městských lázní ve Znojmě by jistě měla najít své další uplatnění v životě občanů města. Jednou z možností, kterou bych rád nechal prověřit je, zda by byl prostor adaptovatelný pro potřeby knihovny, která by se mohla stát přirozeným komunitním centrem města. Stávající prostory jsou naší městské knihovně již dlouho malé. Ale jsou i další možné varianty, například ponechat budovu pro potřeby sportu. V případě nového využití areálu budeme určitě vycházet z architektonické studie, ale i ověření možnosti dotačních zdrojů pro financování.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

V tuto chvíli město přistoupilo k zafixování nájmů do konce roku 2023 a ke snížení některých poplatků a my jsme byli pro. V uplynulých 2 letech jsme na městě hospodařili zodpovědně a dosáhli přebytku v hospodaření více než 137 miliónů korun. Tyto peníze se teď Znojmu budou hodit. Je před námi nelehké ekonomické období. Zvýšení energií zasáhne významně nejen občany, ale i město a všechny jeho příspěvkové organizace. Jakékoliv zvyšování nebo snižování příjmů a výdajů bude třeba pečlivě zvažovat.

PRO ZNOJMO s podporou Starostů a nezávislých a Moravského zemského hnutí

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Parkování je pro nás všechny prioritou zcela zásadní. Tento „horký brambor“ má vedení radnice na talíři již dvacet let a nikdo jej zatím nebyl schopen zvládnout. Chceme docílit toho, aby občané našeho města měli větší jistotu parkovacího místa v blízkosti svého bydliště, podnikatel pak jistotu zásobovací plochy před svojí provozovnou. Zavedeme parkovací zóny, podobně jako obdobná jiná města ve střední Evropě. Velký počet parkovacích stání dnes zabírají lidé přespolní (pendleři) či návštěvníci města. Ti budou často muset využít nová záchytná parkoviště na okraji města či vnějšího centra, kde bude všude zajištěna návaznost na linky veřejné dopravy. Jako kritický vnímáme nedostatek parkovacích ploch v historickém jádru Znojma a jeho okolí. Zde se žel bez postupné výstavby dvou či tří parkovacích domů neobejdeme. A pokud jde o sídliště, zde se na mnoha místech nabízí možnost změny typu parkování, např. z podélného na příčné, popř. využijeme dosavadní „šedé“ plochy.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Bohužel se město v letech 2012 až 2018 přes náš nesouhlas zbavilo hluboko pod cenou velké části svého bytového fondu. Mrzí nás také, že vlivem nastavení pravidel v minulosti zbývající městské byty obývají často lidé, kteří nejsou v existenční či materiální nouzi a regulovaného nájemného využívají k vlastnímu prospěchu. Přitom hlavním posláním městských bytů je prioritně pomoc ekonomicky slabším skupinám obyvatel. Jakmile se jejich situace zlepší, mělo by být automatické, že si najdou byt na volném trhu a jejich městský byt dostane někdo jiný, kdo to prostě jinak nemůže utáhnout. Jak tedy dále? Jsme připraveni k diskusi s dalšími politickými subjekty o výstavbě nových sociálních bytů na pozemcích města na Únanovské ulici, která bude financována z očekáváné státní podpory a také odprodejem některých městských nájemních domů v historickém jádru města.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Budovu z poloviny 60. let minulého století si určitě přejeme zachovat kvůli její architektonické hodnotě. Ze všech návrhů a úvah je pro nás nejlepším řešením adaptovat objekt pro potřeby sálových sportů (volejbal, basketbal) a lehké atletiky či gymnastiky. Šatny, sprchy jsou k dispozici, adaptace tedy nezatíží nijak zásadně městský rozpočet. Saunový provoz by měl být zachován, neboť pro občany bydlící v horní části města bude vždy dostupnější než nový krytý bazén v Louce. Celý objekt tak rozšíří nabídku sportovního vyžití v samotném centru města, plně v synergii se stávajícími sportovišti v Horním parku a Sokolovně. 

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Na tuto otázku nelze nyní zodpovědně odvětit. Turbulence v ekonomice ČR, vyvolané covidovým rozhazováním bývalé vlády a nynější válkou na Ukrajině, jsou natolik nevyzpytatelné, že žádný odborník vám dnes není schopen poradit, jaká přesná opatření pro sestavování městského rozpočtu přijmout. Mandatorní (povinné) výdaje města porostou, o tom není pochyb. Je tedy nutné začít šetřit, tzn. škrtat zbytné výdajové položky a hledat rezervy i na příjmové stránce rozpočtu. Stejně tak se nyní chová každý z nás, když spravuje rodinný rozpočet doma. Populistická řešení vedou do pekla. Postoj odpovědného hospodáře při správě veřejného majetku je pro nás rozkazem číslo jedna.

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Znojmo potřebuje určitě nový parkovací systém. Znojmáci jsou z parkovaní dlouhodobě nešťastni. Máme připravený nový systém a návrh výstavby dvou parkovacích domů.  Zahájíme intenzivní jednání s ŘSD. Městem projíždí denně stovky kamiónů, máme nedokončený obchvat. Znojemské podzemí nás už také varuje, ve městě je víc aut než lidí. Parkování a parkovací domy jsou naší prioritou

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Bytový fond města Znojma už skoro nemáme. Co se dalo prodat, to se prodalo. Volné byty chceme využít pro podporu mladých párů. Máme připravený program startovacích bytů, kde po dobu 3 let pomůžeme nízkých nájmem. Jednou z podmínek je, aby pár začal spořit, tak aby dosáhli na vlastní bydlení.  Úspora na nájmu umožní nový začátek vlastního bydlení.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Městské lázně jsou pro mnohé nás srdeční záležitostí. Pomůže referendum. Máme tři varianty a návrhy. První je celoroční tržnice, druhá je sportovní hala pro atlety a třetí parkovací dům. V případě varianty parkovacího domu, budeme trvat na zachování pláště budovy a schodiště. Poslední varianta by vyřešila mnohé ze starostí.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Ceny nájemného určitě v této době nebudeme zvyšovat, nájemné zachováme. Budeme se zabývat i jednotlivým případy lidí, kteří se dostanou do finančních potíží. Bydlení je nejdůležitější základní potřebou člověka. Znojmo vydalo leták BALÍČEK PRVNÍ POMOCI. Mnohé z toho jsou pouze sliby, které neschválilo zastupitelstvo a které čeká až na nové složení po volbách 2022.

SPD a nezávislé osobnosti

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Je zejména potřeba vyřešit nedostatečnou kapacitu parkovacích míst ve městě, to je dlouhodobá „bolest“ Znojma. Občané marně čekají na slibovaný parkovací dům v centru, jehož urychlená výstavba by pro mne byla jednou z priorit.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Je nutné jej podstatně rozšířit. V době prohlubující se krize bude muset město suplovat roli státu, který v péči o své občany tragicky selhává. To mimo jiné znamená potřebu výstavby startovacích a sociálních bytů, a také nutnost nastavit formu financování tak, aby bylo pořízení bydlení pro občany dostupné.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Jako optimální vidím vzhledem k jeho poloze využití plochy areálu k rezidenčnímu parkování, které v této lokalitě zoufale chybí.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

V době krize je pomoc občanům na 1. místě, a proto nyní nepřichází zvyšování nájmů v městských bytech v úvahu. Prosazuji také snížení poplatků za svoz odpadu pro osoby třídící odpad. Čeká nás těžká doba a město zkrátka bude muset svým občanům v rámci svých možností a kompetencí pomoci.

TOP 09

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Určitě, protože stávající situace je neúnosná. Rádi bychom vybudovali několik menších odstavných parkovišť, která budou obslužná MHD, aby se lidé pohodlně dostali do centra. Parkovací dům by byl také potřeba, ovšem ne dle návrhu, který ho umístil na náměstí Svobody. Určitě bychom našli méně exponované místo.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Rozhodně se bytů nezbavovat, naopak usilovat o navýšení kapacity.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Budova by si určitě zasloužila rekonstrukci a následné propojení venkovního areálu s městským parkem bychom viděli jako skvělé místo pro volnočasové aktivity nejen rodin s dětmi, ale i seniorů a všech obyvatel města Znojma. Dostupnost je zde ideální.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

To je velice těžká otázka, protože v situaci, v jaké se nyní naše hospodářství nachází, by nebylo fér slibovat občanům něco, co možná nebudeme moci splnit. Nechci tedy mluvit o plošném zachování cen, ale určitě se zaměříme na adresnou pomoc občanům v těžké životní situaci.

ZNOJEMSKÁ KOALICE ČSSD+KSČM+ZEMANOVCI

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Parkování je jedna z hlavních bolestí města. Naší prioritou je takový parkovací systém, který bude zvýhodňovat bydlící ve Znojmě. Dále je potřeba zajistit dostatečné a bezplatné parkování před důležitými veřejnými institucemi, jako je nemocnice, DPS, úřady. Prvním krokem je inventarizace parkovacích míst, musíme zjistit, jaká je kapacita a jaká je frekvence využívání parkovacích míst.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Rozhodně už nesmí docházet k dalším privatizacím. Městský bytový fond by měl mít funkci sociálního bydlení. Chceme ho dál rozšiřovat tím, že zavážeme developery, aby nám prodali část svých kapacit za nákladové ceny.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Současné vedení města nemá žádný validní odhad nákladů na přestavbu lázní, či jejich transformaci na sportoviště nebo další vybavení. V první řadě je třeba zpracovat odhad, kolik by to stálo a na základě toho udělat kvalifikované rozhodnutí. Rozhodně zabráníme tomu, aby se budova dostala do rukou developerů a byla tam jen komerce.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Zajištění veřejných služeb je naše priorita. Určitě nebudeme šetřit na lidech a zdražovat. Vedlo by to jen k tomu, že by si lidé nemohli tyto služby dovolit a klesla by poptávka a ve výsledku bychom měli nižší příjmy. Budeme hledat úspory v optimalizacích provozu a na jiných místech, jako je provoz samotného městského úřadu, transparentních výběrových řízeních a dalších.

Znojmáci - Znojmo srdcem a rozumem

1. Chtěli byste upravit systém parkování ve Znojmě? Pokud ano, jak?

Parkování je dlouhodobý problém, který se nevyřeší výstavbou obřího parkovacího domu na náměstí Svobody. Musíme spíše systematicky stavět nebo rozšiřovat menší parkovací plochy a menší parkovací domy v lokalitách, kde to má smysl. Příkladem může být parkoviště vedle Tipclubu, kde můžeme vhodnou úpravou povrchu navýšit jeho kapacitu. Podobně budeme zvyšovat kapacitu parkování v blízkosti bydliště a pracoviště občanů Znojma, a to například nahrazením podélného stání šikmým, tam kde to lze. Na opravu čeká povrch parkoviště před Agrodomem. Také chceme vstoupit do jednání s majitelem bývalého autobusového nádraží, jehož prostory bychom mohli využít pro parkování. Problémům je ale potřeba i předcházet, takže například nepodpoříme nelogický přesun agendy evidence motorových vozidel a řidičských průkazů do budovy pošty na Horním náměstí, který plánuje radnice, neboť by to ještě více ztížilo parkování v centru.

2. Jak by mělo město dál nakládat se stávajícím bytovým fondem?

Jsme proti jakémukoli dalšímu rozprodávání bytů ve vlastnictví města. Radnice musí vypracovat jasný plán oprav jednotlivých bytů a postupně je všechny rekonstruovat. Část bytového fondu bychom rádi vyčlenili pro mladé rodiny s dětmi formou startovacích bytů a část bychom rádi vedli v režimu sociálního bydlení, neboť město pod vedením současné radnice rádo zapomíná na sociálně slabší spoluobčany. Několik městských bytů bychom rádi nabídli k užívání také lékařům a dalším specialistům, kterých je ve Znojmě nedostatek, což považujeme za smysluplnou pobídku a způsob, jak tyto profesionály přilákat do našeho města.

3. Jaké využití by podle vás měl najít areál Městských lázní ve Znojmě?

Budovu městských lázní musíme zachovat v její stávající podobě. Dosluhující bazén nahradíme sportovní halou s důrazem na volejbal a míčové hry. Zachováme doplňkové služby typu wellness a masáže. Venkovní bazény přebudujeme na parkourové hřiště a zvážíme přesun skate parku do této lokality. Volný prostor u bazénů využijeme pro výstavbu multifunkčního sportoviště. Celý areál za budovou lázní otevřeme a propojíme s horním parkem. Provedeme revitalizaci horního parku a proměníme jej v zónu pro aktivní odpočinek a kreativní vyžití.

4. Plánujete v případě zvolení do vedení města zachovat ceny nájmů v městských bytech a výši místních poplatků, případně vstupného do městských kulturních a sportovních zařízení na stávající úrovni? Pokud ne, jak byste je upravili?

Změnu cen nájmů v městských bytech nepovažujeme aktuálně za téma a jejich výši měnit nebudeme. Podobně neuvažujeme o změnách ve výši místních poplatků či vstupného. Zvýšení poplatků či cen vstupného podle našeho názoru sice může mírně zvýšit příjmy do městské pokladny, nicméně s ohledem na současně všeobecné zdražování to nepovažujeme za férové vůči občanům. Podobně ale neuvažujeme o snižování cen a poplatků, což by bylo pouhé populistické gesto. Pokud má radnice pomoci občanům v tíživé situaci kvůli aktuálně rostoucím cenám, pak na to má jiné nástroje. Jsme pro cílenou, a o to významnější podporu těm, kdo to skutečně potřebují.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.