Komunální volby 2022 – speciál z Blanska

8. září 2022
Volby 2022 – JM kraj

V letošním roce kandiduje v komunálních volbách v Blansku 9 politických subjektů. Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?
  2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?
  3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?
  4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace, že „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Blansku:

ANO 2011

1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?

V tuhle chvíli se jako nejlepší možnost jeví pronájem soukromému subjektu, je to i závěr Výboru pro energetiku, kde byli opravdu odborníci. Musí se ale jednat o velkého provozovatele podobných soustav s širokým, kvalifikovaným týmem zaměstnanců. Velmi pečlivě musí být zpracovány zadávací podmínky, např. tvorba ceny tepla, způsob provozování a investování do soustavy CZT.

2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?

Podle mé informace je na CZT napojeno cca 1000 domácností tedy 4000 občanů města, přičemž Blansko má přes  20 000 obyvatel. Výdaje se v dnešní době zvyšují všem, bez rozdílu. Pomoci je potřeba zejména těm nejpotřebnějším, i když už se do této kategorie bohužel dostává i střední třída. Každopádně otázku zjišťování příjmů a následné dávky, ať už jí budeme říkat jakkoli, má řešit stát, nikoli města.

3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?

Ano, rozhodně je potřeba koncepčních změn na úrovni blanenského kulturního střediska. Považuji za naprosto zásadní vytvoření dlouhodobé strategické koncepce rozvoje kultury v Blansku se zapojením všech kulturních organizací města Blanska. Je potřeba podporovat jak akce, které již v Blansku tradici mají, tak i akce zcela nové, do kterých se budou obyvatelé města s chutí zapojovat. Veškerý rozvoj kultury v Blansku by měl být multigenerační, tj. zacílený na všechny věkové skupiny.

Stejně tak je potřeba rozvíjet město i v ostatních odvětvích - cestovní ruch, sportovní vyžití apod.

4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

Jednoznačný přínos v tomto směru vidím v podpoře bytové politiky pro mladé rodiny, to je alfa i omega všeho. Aby se zde stavěly byty a v tomto směru je dobře našlápnuto. Samozřejmostí je dostupnost kvalitních služeb základní občanské vybavenosti, tedy zdravotních, sociálních, vzdělávacích, sportovních a jiných. Hodně by se mělo zabrat v oblasti transparentnosti a komunikace s občany, protože mnohdy i dobře míněné kroky vedení města při nedostatečném vysvětlení občanům působí nešťastně, což rozhodně neposiluje mezilidské vztahy v našem městě.

Dále je potřeba dostat Blansko opět na turistickou mapu regionu, tj. přilákat návštěvníky, a tím zvýšit jak poptávku po místních službách a produktech, tak i zatraktivnit lokalitu pro její obyvatele. Osobně v tomto směru cílím zejména na lokalitu blanenské přehrady. Její zašlá slávy by potřebovala oprášit a celé toto naprosto unikátní, bohužel však dost zanedbané místo, by zasloužilo zcela nový, moderní a funkční kabát.

Česká pirátská strana

1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?

Provozovatelem CZT bude do konce 2023 firma ZT Energy. Do té doby nebude mít město na tvorbu ceny žádný vliv, protože provozovatel městu nesděluje detail nákupu základní položky- plynu. Výjimkou je položka „nájem“, se kterou město manipuluje celou dobu trvání nájmu v rozporu se zadávacími podmínkami soutěže, a která cenu odběratelům jen navyšuje. Od roku 2019 jako zastupitel kritizuji pronájem systému a fakt, že smlouvy jsou podepsány v rozporu se zadávacími podmínkami. A to včetně podnětu na ÚOHS. Prosazujeme návrat provozování pod Služby Blansko, jako tomu bylo v roce 2019. Licence, investice a nákup klíčové položky plynu musí být pod kontrolou města! Jako člen Výboru pro energetiku jsem prosadil i doporučení, aby byla zřízena pozice městského energetika. Zásadní je také vtáhnout do debaty zástupce blanenských SVJ- majoritního odběratele tepla z CZT. Současná koalice oproti tomu prosazuje opětovný pronájem systému, což znovu ohrožuje důvěru odběratelů tepla a ztrátu kontroly nad cenotvorbou.

2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?

Pomoc s extrémními výdaji za energie musí přijít ze strany vlády, obce na to nemají vliv. Jak už jsem uvedl, v případě Blanska nemá město vliv ani na cenu tepla ze systému, jehož je vlastníkem. Bohužel, cena tepla a dalších energií se letos výrazně zvedne jak těm, co jsou, tak těm, co nejsou napojeni na systém CZT. Schvalování předběžné ceny tepla blanenskými koaličními zastupiteli bez jakýchkoliv podkladů každopádně považuji za urážku všech odběratelů, na které je od vzniku systému CZT v roce 2003 přenášena veškerá investiční zátěž a provozní rizika.

3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?

Do určité míry lze centrum oživit v létě pořádáním častých kulturních akcí, což už se částečně děje. Obecně ale centrum města nelze výrazně oživit, aniž by přibylo obytných budov s obchodním parterem v přízemí. Jako Piráti hodláme vypsat na řešení nám. Republiky architektonickou soutěž, na jejím základě aktualizovat regulační plán a ten poté naplňovat. Jedna kontejnerová mini-kavárna oživení nespasí. Současná koalice navíc totálně selhala v naplnění bodu svého programu- využití suterénu bývalého hotelu Dukla. To by bývalo k oživení také přispělo, navíc celoročně. Naší představou byla např. dětská herna.

4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

Blansko už bohužel nemá dominantní zaměstnavatele, jako bylo ČKD nebo Metra Blansko – ti byli schopní přilákat velké množství pracovní síly, která se zde později usadila. Aktuálně vidím hlavní problém v ceně nemovitostí. Osobně znám mnoho mladých rodin s dětmi, které se odstěhovaly do finančně dostupnějších lokalit v jiných obcích, a znám i další, kteří o tom uvažují. Samotná bytová výstavba, která posledních 20 let probíhá jen přes developery, není řešením právě z důvodu ceny. Často jde navíc o byty investiční. Řešení vidím spíš ve výstavbě nájemních městských bytů, která dá mladým lidem základní jistotu dostupnosti bydlení a možná je přiměje k rozhodnutí zůstat.

Česká strana sociálně demokratická

1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?

Nově ustanovený Výbor pro energetiku doporučil ZM Blansko v červnu jako nejvýhodnější variantu pronájem soustavy CZT novému provozovateli od 1. 1. 2024 na základě vypsaného výběrového řízení, které by mělo být vypsáno na jaře příštího roku. Město však musí důkladně ošetřit z toho vyplývající budoucí smlouvy tak, aby se neopakovala současná situace.

2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?

Domnívám se, že taková podpora ať už skupiny obyvatel napojených na systém CZT, nebo jiné skupiny není možná. Vzhledem k finančním možnostem města a jeho rozpočtu.

3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?

Nemyslím si, že centrum našeho města je výrazně jiné než v okolí. Podařená rekonstrukce Poduklí přispěla k vytvoření místa pro střetávání občanů všech generací. Stejně tak tomu napomůže i zahájena rekonstrukce náměstí Republiky.

4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

Mírný úbytek obyvatel města je fakt. Myslím si ale, že svou polohou uprostřed Moravského Krasu i nabídkou sportovních a kulturních aktivit je město atraktivní pro stávající i nové obyvatele. I nabídka obchodů se rozšíří vybudováním nového obchodního centra. Podpoříme mimo jiné  plánovanou bytovou výstavbu v oblasti Písečná.

FÓRUM Blansko

1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?

Je potřeba oddělit zálohy a cenu tepla. Dle našich propočtů není zdražení poslední, cena tepla může být i dalších 100% plus oproti ceně již zvýšené. Reálná cena tepla je v Blansku bohužel utajována, město se na této hře podílí formálním schvalováním ceny, která je v daný moment neplatná a vytváří dojem, že nad ní má kontrolu, což slibovalo. Za situace, kdy město ideově špatně vysoutěžilo privatizaci soustavy, k tomu zapomnělo řadu věcí zasmluvnit a do uvedeného paralelně vstoupila energetická krize, chyby radnice napravit ihned nejdou a budou pro odběratele velmi bolestivé. Chceme mimo jiné:

1/ Převod vytápění zpět na městskou firmu, vedení města chystá naopak znovu privatizaci.

2/ Cenu tepla pro občany jako neziskovou služba města, bez započtených 6 milionů korun pronájmu a bez zisku pro soukromou firmu.

3/ Trvale transparentní cenu pro odběratele

4/ Důslednou kontrolu nákladových položek a kontraktů na nákup plynu

5/ Energetické úspory, energ. audit soustavy a využití OZE

2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?

Celý uvedený konstrukt je umělý. Vedení radnice pomoc odběratelům rétoricky propojilo s tím, že jakékoliv případné kompenzace by museli obdržet i odběratelé mimo CZT.

O vyčíslení částky požádalo vedoucí Odboru správy a rozvoje paní Mrg. Skotákovou, která zastupitelstvo informovala o částce v řádu stamilionů. Zastupitelstvo následně navrhovanou podporu zamítlo. Částka vyčíslená vedoucí odboru byla bohužel s chybou v řádech a nesmyslná.

Přístup města musí být jasný. Přiznat se k odpovědnosti za chybné kroky v privatizaci vytápění a tyto kroky v nějaké alespoň minimální míře odběratelům z CZT kompenzovat. Lidé nemohou za to, jaké smlouvy město uzavřelo a že jsou v područí monopolního dodavatele.

Město odběratelům nepomáhá nijak (ani právně) a pokrytecky je odkazuje, ať si vše se ZT energy řeší sami.

Malou úlevu odběratelům přinese náš návrh, kdy by si město neúčtovalo alespoň nájemné. To je ale nepřímá podpora a s odběrateli mimo centrální zásobování nesouvisí.

3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?

Chceme se inspirovat tam, kde ve veřejném prostoru město zajišťuje pravidelné kulturní akce, každý víkend, častěji potom přes prázdniny, před Vánoci. Inspiraci lze hledat v Uherském hradišti, v Boskovicích. Pro akce musí být vytvořeno potřebné zázemí, musí se na nich významně podílet KSMB. Nutné je dostat do Blanska i turisty, kteří končí pouze v Krasu, roky se to nedaří. Chceme se inspirovat v Rakousku, kde existují regionální karty plné výhod, na kterých participuje město i podnikatelé. Centrum města je také nutno pojmout jako prostor, kam lidé „rádi chodí“. Industriální střed, nevhodné propojení s historickými budovami, na mnohých místech zanedbaná údržba, takovým prostorem není. Líbí se nám brněnský projekt „Manuál dobré praxe a označování provozoven“, kdy lze odstranit vizuální smog, nevkusné výlohy a další problémová místa ve městě. S minimálními prostředky lze dosáhnout, aby město mělo alespoň nějaký genius loci a lidé se zde cítili komfortně a dobře.

4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

V Blansku zmizeli velcí zaměstnavatelé, v současnosti město chce prodat pozemky v průmyslové zóně firmám, které velkou zaměstnanost nepřinesou. Město musí podporovat zaměstnavatele jiného charakteru. Druhým problémem města je, že ve městě vznikají výhradně developerské byty. Město za roky slibů nepostavilo žádný městský byt. Vzhledem k růstu cen a hypoték jsou komerční byty lidem nedostupné. Situaci bydlení pro mladé rodiny zhoršuje i směrnice podepsaná v r. 2019 starostou Crhou, kdy lze požádat a následně čekat pouze na byt 1+kk nebo 1+1. Ostatní větší městské byty se soutěží obálkovou metodou jen kritériem „kdo dá víc“. Město nemá s byty hospodařit takto.

Město rezignovalo i na podporu a účast v projektech družstevního bydlení, které jsou stále důležitějším prostředkem v řešení bytové krize. Proto chceme nové městské byty, rozvoj družstevního bydlení s přímou účastí města a jiný přístup v bytové otázce k rodinám s dětmi, rozšíření kapacity školek a podobně.

KDU-ČSL

1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?

Situace na trhu s energiemi je v současné době, a to už od podzimu 2021, velmi nestabilní a další vývoj nelze predikovat. Skoková navýšení záloh jsou dána podmínkami nákupu plynu, jehož cenu město nemůže nijak ovlivnit. V poslední době také nejsme spokojeni s postupy a komunikací stávajícího provozovatele, který má soustavu v nájmu do konce roku 2023. V dalším období podpoříme, také na základě doporučení energetického výboru zastupitelstva a následného hlasování zastupitelstva na červnovém zasedání, vypsání výběrového řízení na nového provozovatele soustavy CZT, a to s účinností od 1. 1. 2024.

2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?

Jsem přesvědčen, že pomoc s vysokými výdaji za energie, a to nejen v oblasti tepelného hospodářství, není v silách města, ale měla by být zájmem státních institucí. Také město, jako odběratel, je vysokými cenami energií postiženo a bude muset hledat nemalé prostředky v letošním i příštím rozpočtu na pokrytí nárůstu nákladů na provoz města, městských budov, příspěvkových organizací a společností městem zřizovaných.

3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?

Střed města byl v podstatě zničen demolicemi a výstavbou v období před rokem 1989. Vytratil se tak genius loci středu města. V odpoledních a večerních hodinách se život přesouvá na sídliště, kde žije většina obyvatel města. V současné době se snažíme alespoň, například úpravami náměstí Republiky, aby bylo centrum Blanska příjemnější a hezčí a stálo za to v něm setrvat a ne jen projít. V následujícím a pravděpodobně i dalším volebním období bude třeba se věnovat změnám Územního plánu tak, aby střed města byl koncepčněji řešen a byl v souladu s moderními trendy a urbanistickými požadavky.

Pro oživení života ve městě chceme rozšířit nabídku kvalitních hromadných kulturních a společenských akcí, které by se konaly právě v centru města a jeho blízkém okolí.

Je také třeba rozvíjet obrovský potenciál, který nám nabízí umístění Blanska na vstupu do Moravského krasu. Moravský kras a ostatní turistické zajímavosti ve městě i v okolí mohou být dobrým základem, který musíme lépe využívat.

4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

Tohle je zajímavý paradox a nejen v Blansku. Přestože počet bytů každoročně roste a v posledních letech výrazně, neroste adekvátně počet trvale přihlášených obyvatel. Někteří lidé zde žijí v nájemním vztahu, anebo i ve vlastních bytech, a přitom zde nemají trvalé bydliště. Využívají však služeb města stejně, jako občané, kteří trvalý pobyt v Blansku mají. Vidíme to například v obsazenosti školek a škol. Vliv na to má také blízkost jihomoravské metropole a její dopravní dostupnost. Chtěli bychom, aby si lidé uvědomili, že Blansko je městem, kde stojí za to trvale žít a bude velkou výzvou je motivovat, aby se k trvalému pobytu přihlásili.

Budeme podporovat výstavbu finančně dostupných startovacích bytů pro mladé rodiny. Budeme také podporovat rozvoj ostatních druhů bydlení, jako nájemních bytů a rodinných domů. Stojí za zvážení také výstavba městských bytů formou družstevního bydlení. V poslední změně Územního plánu byla vyčleněna lokalita pro výstavbu městských nájemních bytů.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?

Předně je potřeba zdůraznit, že bylo chybou svěřit provozování soustavy centrálního zásobování teplem soukromé společnosti. Toto je pouze výsledek, když se důležitá infrastruktura předá do soukromých rukou. Město pak ztrácí vliv na konečnou cenu pro odběratele, ať přijme jakékoli usnesení a nejvíce pak trpí občané. KSČM má řešení, které dlouhodobě prosazuje a to převedení provozování soustavy centrálního zásobování teplem na městskou společnost. V minulosti tento model fungoval perfektně a město mohlo bez problému konečnou cenu tepla ovlivnit ve prospěch občanů.

Dále je také nezbytně nutné zprůhlednit způsob výpočtu ceny tepla. Současná soukromá firma, která soustavu centrálního tepla provozuje, jen neustále zvyšuje zálohy bez řádného zdůvodnění a výpočtu, neustále se vymlouvá na všeobecnou problematickou světovou situaci, jako je inflace či válka na Ukrajině.

Provozování soustavy centrálního tepla soukromou firmou se zkrátka neosvědčil a je nutné provoz vrátit zpět pod křídla městské společnosti.

2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?

Když nepomáhá centrální vláda, musí pomoci město. KSČM na minulých zasedáních blanenského zastupitelstva prosazovala opatření, aby rozdíl mezi navýšením a původní cenou za GJ centrálního tepla uhradilo město ze svého rozpočtu. Usnesení ovšem nebylo přijato.

KSČM prosazuje pomoc všem obyvatelům, kteří mají problém s úhradou zvyšujících se životních nákladů k čemuž patří i neustále se zvyšující výdaje domácností za energie. Zajímavou cestou se vydává Jihočeský kraj. Chce stanovit jednoduchá a přehledná kritéria finanční pomoci svým občanům. Podobný princip prosazuje také KSČM v komunálních volbách. KSČM chce pomoci, jak nízkopříjmovým skupinám, tak i střední třídě a to tak, že část nákladů za energie by těmto domácnostem hradilo město. Toto opatření by výrazně pomohlo napnutým rodinným rozpočtům a navíc by tento postup pomohl přilákat nové obyvatele.

3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?

Hlavní problém je, že město Blansko nemá klasické historicky zažité hlavní náměstí, jako třeba nedaleké Boskovice. Na tamním Masarykově náměstí je velmi živo.

Blansko má několik míst, několik náměstí v centru, na kterých se nacházejí obchody, restaurace i kavárny a lidé toho využívají.

Dalším problémem je, že se v minulosti přistupovalo k rekonstrukcím jednotlivých náměstí či částí území v centru separátně, nikdy se k těmto rekonstrukcím nepřistupovalo komplexně, jako k jednomu historickému jádru města. Kdyby se k tomu přistupovalo komplexně, jistě by se našla politická shoda na nějaké odvážnější řešení, které by občany do centra města více přilákalo. KSČM navrhuje začít zadáním urbanistické studie u renomovaného subjektu. Tento subjekt by dostal za úkol ve studii pracovat s centrem města, jeho náměstími a dalšími částmi, jako s celkem, tak aby se nezapomnělo na nic, co do centra města patří (odpočinkové zóny, zeleň, obchody, restaurace, prostory s dostatečnou kapacitou pro společenské a… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

V minulých letech se v Blansku prodávaly městské byty, jako na běžícím páse. Tyto byty pak skupovali spekulanti. KSČM byla vždy hlasitě proti. Díky tomu se udržel alespoň nějaký počet bytů ve vlastnictví města a ty mají dnes cenu zlata. Město Blansko je zřizovatelem řady příspěvkových organizací, jako jsou mateřské a základní školy, nemocnice, kulturní středisko apod. Všechny tyto organizace jsou mj. také zaměstnavateli, kteří potřebují pracovní sílu. A abychom do města nalákali nové občany v produktivním věku, chceme více využívat městské byty, jako benefit, jako lákadlo k pracovnímu místu.

Dále chceme snížit cenu centrálního tepla. Toho dosáhneme tak, že soustavu centrálního tepla bude provozovat městská firma místo stávající soukromé společnosti, díky tomu bude mít město konečně cenu tepla pod kontrolou.

Prosazujeme také výstavbu cenově dostupných bytů pro stávající i nové občany města. KSČM tedy má komplexní plán, jak se postarat o stávající občany i to, jak do Blanska přilákat občany… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Občanská demokratická strana

1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?

Zvýšení záloh odpovídalo situaci na trhu s plynem. V současné době připravujeme výběrové řízení na nového provozovatele soustavy z důvodu vypršení stávající smlouvy. V nových smlouvách budeme jednat o výhodných podmínkách pro obyvatele Blanska. Rozhodnutí vyšlo z doporučení energetického výboru zastupitelstva, kde jsou zástupci napříč politických spektrem, takže se jedná o postup, který má všeobecnou shodu.

2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?

Jsme připraveni v závislosti na vývoji situace debatovat o tom, jakým způsobem pomůžeme občanům Blanska. Předestírám, že naším zájmem je, aby se nikdo nedostal do situace, kdy nebude mít na zaplacení složenek. Jednou z možností mohou být bezúplatné půjčky pro občany Blanska od města. Důležité je ale zmínit, že státní aparát disponuje širší paletou nástrojů, jak lidem efektivně pomoci. Již se rozjely programy finanční pomoci pro domácnosti, které se dostanou do ekonomických potíží kvůli rostoucím cenám energií. Za město je možné tyto programy v budoucnu doplnit, pokud to bude potřeba.

3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?

Jako ve všech městech, tak i v Blansku roste cena bydlení. Našim zájmem je rapidně navýšit bytovou výstavbu. Již dnes se připravují projekty, díky nímž se v Blansku do 6 let postaví kolem 700 bytů. Takový objem nového bydlení stabilizuje trh. Zároveň plánujeme další investiční akce, které znovu zvýší úroveň života v Blansku. Co se týká centra města, tak každý občan města vidí změny, které se podařilo udělat. Nové náměstí, kavárna, předzámčí. Celá oblast dostala nový nádech a možnost dalšího vyžití.

4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

Dlouhodobě pracujeme na tom, aby Blansko bylo co nejlepší místo pro život. Postupně revitalizujeme všechna sídliště, investovali jsme do zázemí škol, zmodernizovali Sportovní ostrov, postavili nová hřiště. Všechny aktivity zvyšují komfort obyvatelům Blanska i těm nově příchozím. Před námi je ještě hodně úkolů, ale jsme na dobré cestě. Máme v plánu dál postavit nový dům s pečovatelskou službou, který naši senioři potřebují. Chystáme se i na stavbu nového bazénu. Ten ocenění nejen děti z blanenských škol, ale i široká veřejnost. Rovněž navážeme na opravu oblasti Palava, kde jsme začali s revitalizací a vybudujeme tam další zázemí. Je to krásná oblast, která si zaslouží péči, abychom měli všichni po práci kde relaxovat. Myslíme také na zdraví našich občanů, a proto je důležité vybudovat nový urgentní příjem v nemocnici. Zkrátka když budou v Blansku dobré služby a kvalitní zázemí, tak budou obyvatelé naopak přibývat.

SPD a nezávislí pro Blansko

1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?

Vrátíme provoz soustavy centrálního zásobování teplem pod městem řízenou organizaci. Jen tak zajistíme férovou cenu za dodávku tepla domácnostem.

2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?

Ceny energií může ovlivnit pouze stát sazbami DPH nebo regulací. Není v silách radnic toto ovlivnit. Radnice mohou pomoci pouze nepřímo, např. nezvyšovat poplatky občanům nebo více přispívat na obědy ve školách či seniorům.

3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?

Je nutné zvýšit atraktivitu a bezpečnost středu města, aby se v něm lidé více zdržovali. Je třeba podpořit rozšíření nabídky služeb a také kulturního vyžití.

4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

Je nutné zabránit odlivu především mladých lidí, proto je třeba pro mladé rodiny vytvořit dostatečné kapacity ve školkách a školách, budovat startovací byty a zajistit i kvalitní sportovní vyžití.

VOLBA PRO BLANSKO S PODPOROU STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH

1. Soukromá firma, která provozuje městský systém zásobování teplem, loni i letos prudce zvýšila zálohy jak firmám, tak domácnostem. Jak chcete v této věci postupovat?

Problém není zvýšení záloh, které i tak se drží v průměru ostatních měst s centrální dodávkou tepla, ale neznámá garance období a vazba na ceny vstupů, ke kterým se tyto zálohy vztahují. Se současným provozovatelem se velmi špatně jedná, tím myslím třeba jen to, aby se dostavil na sjednané schůzky.

Pro další navazující období chceme včas vysoutěžit nového provozovatele soustavy.

2. Pomohli byste s vyššími výdaji za energie i těm obyvatelům města, kteří nejsou napojeni na centrální systém vytápění? Pokud ano, jak?

Pomoc ze strany města by byla za cenu omezení dalšího rozvoje a fungování města. Myslím, že řešení mimořádné podpory, a to jakkoliv, by mělo probíhat na úrovni státu.

3. Blansko se dlouhodobě potýká s vylidněním centra města. Máte nějaký plán na jeho oživení? Pokud ano, jaký?

Když se podíváme na jiná města, tak je to především v období jaro – podzim fungování restaurací, kaváren, barů včetně zahrádek podpořeno nějakým doplňkovým programem. Skladba jednotlivých podniků závisí na tom, co dané prostory centra umožňují, vlastníci objektů a provozovatelé preferují. Za město povolujeme předzahrádky, můžeme podpořit doplňkové programy přes naši organizaci KSMB a zájemce ze strany spolků, umělců a jiných zařízení, a to umožněním akce pořádat na pozemcích města.

Též umístění farmářských trhů s jednotnými stánky, delší provozní dobou, oživí střed.

4. V Blansku ubývá obyvatel, jak je chcete ve městě udržet, případně přilákat nové obyvatele?

Toto je zajímavá otázka, když se podíváte do statistik a chcete vědět proč. Samozřejmě je zde přirozený úbytek /méně se narodí než umře/, ale velký skok o stovky obyvatel nastal na přelomu roku 2020/21, čím větší město, tím větší úbytek. Je to způsobeno změnou výpočtu a Blansko se dostalo poprvé od roku 1988 pod 20 000 obyvatel. Město podporuje soukromé investory při výstavbě bytových domů. Zde je potom důležité, aby si lidé přihlásili trvalý pobyt. V minulých letech se vyplatili pořizovat byty jako investiční, sloužili k pronájmu, bez vazby na trvalý pobyt.

Soukromí investoři připravují výstavbu bytových domů na sídlišti Písečná, koordinace probíhá zdárně s městem, které i část dotčeného pozemku vlastní.

Dále v rámci územního plánu jsou určené oblasti pro další výstavbu zejména rodinných domů, avšak tyto pozemky jsou v soukromém vlastnictví, pak je už další na individuálních dohodách.

Spustit audio