Vrátí se do ní zvon i hodiny. Začala oprava osamělé kaple u městského okruhu v Brně

Novogotickou červenou kapli u Žabovřeské ulice v Brně obklopilo lešení. Restaurátoři začali s obnovou zchátralé památky, která stojí u právě rozšiřovaného velkého městského okruhu. Kaple svatého Antonína Paduánského z 19. století se stala symbolem této dvouapůlmiliardové stavby. Na žádost nadšenců z dopravního podniku totiž bude zasvěcená svaté Barboře, patronce horníků a důlních staveb, tedy i sousedního tramvajového tunelu.

„Bude to trošku hodinářská práce v některých částech, hlavně teda doplňování cihel, aby nebyly vidět rozdíly mezi doplňkem a opravdovou cihlou. Ty poškozené doplníme umělým kamenem ve stejné barvě,“ říká restaurátor Martin Číhalík a ukazuje na místa ve zdech kaple se čtvercovým půdorysem, odkud jsou původní červené cihly vyštípnuté. Modlitebna je obklopená lešením, kolem projíždí jedno auto za druhým po jedné z nejrušnějších silnic ve městě.

Restaurátoři obnoví i černé horizontální pruhy na zdi a černé kříže pod římsou. Nad ni se teď dá snadno vylézt po lešení až k dřevěné špici. Při pohledu na stříšku kaple je patrné, že dřevěné trámy jsou ve špatném stavu. „Krovová konstrukce je havarijní, hlavně ty nosné prvky, ty se budou vyměňovat stoprocentně. Originál, co bude zachován, jsou zdobné řezbářské prvky, tedy zvonice a profily vikýřů,“ popisuje Číhalík stav hroutící se stříšky.

Čtěte také

Rekonstrukci kaple a jejího okolí navrhoval architekt Jaroslav Kaněk. „Našla se od ní jediná historická fotografie, kde jsou ještě vidět hodiny. Tak se dohodlo, že ještě ve střeše ve vikýři budou hodiny a že se doplní i zvon, který tu taky není, protože ta kaplička je ve strašně zbídačeném stavu. Vůbec je zázrak, že doteď vydržela,“ říká architekt.

Původní zvon se nezachoval a tak bude odlitý nový. „Z jedné staré fotky známe zhruba velikost zvonu, což se odvíjí od zvonice. Zvonař navrhl i ladění zvonu, které by se tam hodilo,“ doplňuje Číhalík.

Kaple sv. Antonína Paduánského byla postavená v roce 1884 podle návrhu Aloise Franze. Na jejím místě stála kaple od roku 1617, která byla součástí osady Kamenný Mlýn. Zrušená byla v roce 1787 a nedlouho poté zbořena. V roce 2015 byla nynější kaple prohlášená kulturní památkou.

Na špici kaple se vrátí i původní kříž, který restaurátoři sňali a teď opravují. Celé okolí kaple bude po dostavbě okruhu v roce 2024 přístupnější díky novým stezkám pro pěší. „Kaplička je identitou místa, kdysi zde byla původní kolonie na Kamenomlýnské, kterou vedla jen cesta, po které jezdily koňské povozy, a chodilo se na lodičky na řeku. Bylo to takové výletní místo s minidomečky chudiny, která to tu měla jako svůj stánek, kde se scházeli. Tedy ojedinělá novogotická stavba, kterých je v Brně málo,“ připomíná architekt Kaněk.

Pohled z kapličky na ulici Žabovřeskou

Kaple sv. Antonína Paduánského je zasvěcená i svaté Barboře. Schválil to už dřív brněnský biskup Vojtěch Cikrle na žádost pracovníků a nadšenců Dopravního podniku města Brna. Díky jejich úsilí tak tramvajový tunel ve skále pod Wilsonovým lesem, bude první v republice, na který bude svatá Barbora dohlížet nejen jako malá soška u portálu, ale i z vlastní kaple. Příležitostně může být využívaná ke sloužení bohoslužeb, třeba za řidiče nebo oběti dopravních nehod.

autor: Tomáš Kremr
Spustit audio

Související