S knihou na kaFFe. Přijďte na setkání se spisovateli do Čítárny brněnské filozofické fakulty

12. březen 2024

S jarním semestrem se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně rozběhl další cyklus autorských čtení známých spisovatelů i autorů odborné literatury. Alena Blažejovská natočila rozhovor se ženami, které stojí za pořádáním literárních večerů a výstav na filozofické fakultě. Markéta Stulírová z Oddělení vnějších vztahů a Silvie Kořínková Presová z Ústřední knihovny Filozofické fakulty zvou veřejnost, aby do Čítárny (přístupné z ulice Arna Nováka) také přišla.

V letošním jarním cyklu se už představil muzikolog Jiří Zahrádka se svou novou knihou Osud a Výlety páně Broučkovy: Opery Janáčkových nadějí i zklamání a také Petra Dvořáková se svou knihou Pláňata. Nejbližším pořadem se stane 20. března večer věnovaný Adéle Elbel a její knize Santiago, má lásko. 21. března zde oslaví Den poezie olomoucký básník Radek Malý spolu se začínajícími autory. Na 16. duben bylo zvoleno téma zvláště závažné. Zločiny komunistického režimu páchané na ženách a jejich dětech včetně novorozenců zpracovává román Petry Klabouchové U severní zdi.

Čtěte také

Začátky v roce 2017

Silvie Kořínková Presová vysvětluje, že autorská čtení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity začala už v březnu 2017: „Impulsem byly oslavy 15. výročí nové budovy ústřední knihovny. Vymysleli jsme si oslavy ve formě akcí pro naše studenty, pro naše uživatele.“ Spisovatelka Petra Dvořáková na nich představila svou knihu Sítě. „Tehdy šlo o méně známou autorku. O to víc nás těšilo, když jsme potom sledovali její vzestup a to, jak se z ní stala autorka bestsellerů.“

V dalších letech knihovna organizovala každý semestr jedno autorské čtení a šlo především o autory spjaté s brněnskou filozofickou fakultou. „Naší cílovou skupinou byli primárně studenti, bývalí studenti nebo vyučující, protože šlo o menší prostor v suterénu ústřední knihovny. V roce 2019 po rekonstrukci areálu na ulici Arna Nováka vznikl nový prostor s kavárnou, který je přístupný i veřejnosti. Nazvali jsme ho Čítárna.“ Od této chvíle začala být autorská čtení propagována šířeji a jsou koncipována pro početnější publikum.

Oživení prostoru i nové knížky

Záměrem těchto akcí je oživit literární provoz na filozofické fakultě, seznamovat veřejnost s právě vycházejícími knihami včetně odborných a také podpořit méně známé spisovatele regionu. „Knihovna není jen budova, kam se chodí studovat a něco si půjčovat,“ říká Kořínková Presová. Mezi autory, které v Čítárně uvedli, je mnoho těch, kteří publikují v nakladatelství Host. „Je to asi dáno zaměřením na brněnské autory, autory spjaté s regionem a vychází tady samá kvalitní literatura,“ uvažuje knihovnice. Velký důraz je však kladen i na knihy, které vycházejí v nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress.

„Na začátku jsme se zaměřovali na autory, které známe osobně, takže tam byla důvěra v toho autora,“ přemítá Silvie Kořínková Presová. „Nejprve ale samozřejmě poznám tu knihu – musí mě oslovit.“ Většinou jde o komorní akce, ale v případě akademiků bývá velmi plno. „Například v roce 2018 jsme organizovali autorské čtení Denise Nečasové, což je pracovnice z Historického ústavu, která představila svoji publikaci Nový socialistický člověk, která má i feministický podtón.“

Čtěte také

Markéta Stulírová přišla na brněnskou filozofickou fakultu v březnu 2022. „Bylo to pocovidové období a doba, kdy začínala válka na Ukrajině. Prostor v Čítárně jsem dostala na starosti z hlediska výstav a různorodých akcí.“ Už tehdy bylo záměrem fakultu prostřednictvím Čítárny otevřít veřejnosti. „Zahájili jsme výstavou brněnského fotografa Jaroslava Pulicara, který absolvoval mnoho cest na Ukrajinu i do východních zemí. Vystavili jsme soubor nazvaný Na východ od Brna. S touto výstavou rezonoval doprovodný program, jehož součástí byla přednáška ukrajinisty Petra Kaliny, poté Evy Rusínové z Kabinetu češtiny pro cizince a konečně překladatelky Lucie Řehoříkové.“

V té době, jak vysvětluje Stulírová, se začala prolínat dramaturgie Oddělení vnějších vztahů a ústřední knihovny, která v prostoru Čítárny pořádala autorská čtení. „Dohodli jsme se na vytvoření uceleného cyklu S knihou na KaFFe aneb co se píše a čte na filozofické fakultě. Ten název předurčuje i dramaturgii. Do cyklu zahrnujeme jak autory spjaté s filozofickou fakultou, tak i ty, kteří jsou s fakultou spjati jen okrajově.“

Čtení se pořádají vždy souběžně se studijním semestrem, kdy je fakulta otevřená a je na ní hodně studentů. „Část prázdnin je Čítárna zavřená a je v údržbovém režimu,“ objasňuje Stulírová.  „Ve zkouškovém období také nic nepořádáme,“ uzavírá.

V letošním jarním cyklu představují všichni zúčastnění autoři své nové knihy.

Spustit audio

Související