Pravda vítězí? Poslechněte si, co letos chystá festival Meeting Brno

23. červenec 2021

Festival Meeting Brno si klade za cíl vytvořit platformu pro setkání lidí z různých názorových, kulturních či náboženských okruhů. Letos se o to pokusí pošesté, i přes ztížené podmínky dané epidemiologickou situací.

Literatura, film, divadlo, hudba či výstavy vznikající často jako jedinečný program festivalu však nemají návštěvníky pouze bavit. Ambicí festivalu je reflexe moderních dějin i současné společenské situace.

Tak tomu bylo již od prvního ročníku. Ten se konal v roce 2016 a měl podtitul „ztracené/nalezené domovy“. Jeho tématem byl život německé a židovské minority před druhou světovou válkou v Brně. Mottem ročníku 2017 byla „jednota v rozmanitosti“. V roce 2018 se festival nesl v duchu hesla „čas re/vize“ a jeho program měl bilancovat sto let česko-slovenského státu. V roce 2019 se festival obracel k sametové revoluci a uplynulým třiceti letům od chvíle, kdy vypukla. Loňský ročník nazvaný „vystup z řady!“ tematizoval odvahu, statečnost a zodpovědné jednání v současnosti.

Letos se diskusní a umělecký program zaměří na zkoumání dějinných a současných událostí z různých úhlů pohledu. Motto festivalu „pravda vítězí?“ upozorňuje na ohýbání skutečnosti a výkladu dějin ve prospěch ideologií.

Ve své dramaturgické linii festival využívá příkladu života a odkazu několika osobností, na kterých chce tyto skutečnosti zobrazovat. Konkrétně se jedná o českou odbojářku Marii Kudeříkovou, katolického duchovního Josefa Berana či banderovský mýtus a jeho obraz na území dřívějšího Československa i na území Ukrajiny.

Centrem festivalového dění bude stejně jako v loňském roce augustiniánský klášter na Mendlově náměstí. Vzhledem k proměnlivé epidemiologické situaci se velká část akcí bude konat venku. Program i plánovaný průběh festivalu v rozhovoru představí dramaturgyně festivalu Blanka Návratová.

autor: Bernardeta Babáková
Spustit audio

Související