Literární výročí: Ivan Martin Jirous

18. září 2014

V Zelném rynku si připomeneme nedožité 70. výročí narození básníka, výtvarného kritika, teoretika a publicisty Ivana Martina Jirouse (23. 9. 1944 - 9. 11. 2011).

V upomínku jeho osobnosti a tvorby si poslechneme archivní nahrávku jeho autorského čtení – konkrétně báseň věnovanou Petru Uhlovi z 26. září 1981.

Radi bychom ale upozornili také na to, že Ivanu Martinu Jirousovi je věnována čerstvá kniha Edice Revolver Revue Magorova konference.

Terezie Pokorná, která je vedle Edity Onuferové jednou z editorek svazku, ke knize říká: „Základem se staly příspěvky z konference, kterou Revolver Revue uspořádala – jako historicky první sympózium věnované Jirousovu dílu – na podzim loňského roku. Východiskem konference, potažmo knihy bylo mimo jiné zjištění, že když Jirous v listopadu 2011 zemřel, vzbudila sice tato skutečnost mimořádný zájem a ohlas, ale to, co se o něm po smrti napsalo, veřejně řeklo či natočilo, jeho obraz paradoxně spíš rozostřovalo a banalizovalo, než zvýrazňovalo a prohlubovalo – převažující vzpomínání na epizody ze života jakési svérázné hospodské figury či nespoutaného, avšak v jádru dobráckého bracha začalo rychle zastírat význam Jirousova básnického, kritického a teoretického díla, neodmyslitelně provázaného s ostrým, mimořádně statečným a důsledným občanským postojem, tedy odkaz, jakých v české kultuře a společnosti není mnoho.“

Kniha Magorova konference tedy chce „obrátit pozornost od povrchního a zjednodušujícího vnímání zpět k Jirousovu dílu a působení, a to kriticky a bez sentimentu, v duchu jeho výroku ,Na poklepávání po ramenou by zahynula jakákoli kultura…‘“ Autory jednotlivých příspěvků jsou literární kritici a teoretici, historikové umění, sociologové, filosofové i další osobnosti, které mají dle názoru editorek „předpoklady pro to, aby o Jirousově díle přemýšlely nejen na základě jeho znalosti, ale také analyticky a kriticky, nikoli předpojatě a sentimentálně“.

Texty jsou doprovázeny fotografiemi, jejichž autorem je Ondřej Němec.

Spustit audio