Jaký klobouk měl básník Otokar Březina?

9. listopad 2015

V Jaroměřicích nad Rokytnou můžete navštívit Muzeum Otokara Březiny. Kromě výstavy věnované jeho životu a tvorbě je zachováno i vybavení básníkova bytu a předměty osobního charakteru jako klobouk a hůl. Vzácné návštěvy si mohou klobouk dokonce vyzkoušet.

Do Jaroměřic nad Rokytnou přišel básník Otokar Březina (1868 – 1929) v roce 1901. Pod svým původním jménem Václav Jebavý byl učitelem v jaroměřické škole. Nastěhoval se do podnájmu u Höferů, v domku vedle školy, kde zůstal do roku 1913. Právě tam jej v roce 1906 navštívil i T. G. Masaryk.

Do budovy dnešního Muzea Otokara Březiny se básník přestěhoval v roce 1913 – obýval první patro domu, který tehdy patřil pekaři Vlčkovi. Dnes je v přízemí studijní knihovna a menší výstavní prostor, zatímco většina vitrín s exponáty se nachází v prvním patře. Zde mohou návštěvníci spatřit i původní Březinův nábytek.

Klobouk a další předměty Otokara Březiny

Při básníkově pohřbu 28. března 1929 se sešlo několik jeho nejbližších přátel a dohodli se, že v místech, kde básník žil a zemřel, bude zřízen památník. Již v roce 1930 byla na domě odhalena pamětní deska od Františka Bílka. Správu nad muzeem převzala v roce 1932 Společnost Otokara Březiny. Muzeum se tak stalo prvním literárním muzeem na Moravě.

Po druhé světové válce vykoupil dům od dědiců MNV Jaroměřice a v majetku města je dodnes. V padesátých letech 20. století byla Společnost Otokara Březiny zrušena, budova chátrala a památky byly odvezeny do třebíčského muzea. Vše zašlo tak daleko, že hrozilo zřícení domu.

K rekonstrukci však došlo až po roce 1989. Díky příznivcům Březinovy poezie a s finanční pomocí mj. Nadace Charty 77 mohlo být muzeum k 125. výročí narození Otokara Březiny dne 11. září 1993 slavnostně otevřeno. O muzeum se opět stará Společnost Otokara Březiny, která svou činnost obnovila v roce 1990.

Natáčení u hrobu Otokara Březiny

Co je také třeba zmínit a ocenit: Společnost Otokara Březiny se zasloužila o vznik repliky Knihy života podle návrhu Františka Bílka. Měděná kniha byla na Březinově hrobě na jaroměřickém hřbitově umístěna od roku 1930. Před rokem však byla odcizena a zničena. Vytvoření repliky se ujala výtvarnice Blanka Proksová a nová Kniha života, spolu s replikami věnců, byla letos v září umístěna na básníkův hrob.

Spustit audio