Archeologický výzkum v Tasově přinesl nové objevy církevní architektury

26. květen 2015

Archeologický odkryv základů rotundy v Tasově a nález suterénní šlechtické pohřební kaple s ostatky byly nominovány na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii objev, nález roku.

V pátek 24. dubna proběhlo v Tasově u Velkého Meziříčí odborné kolokvium na téma Nové objevy církevní architektury na jižní Moravě. Jeho pořadateli se spolu s Obcí Tasov a Římskokatolickou farností Tasov staly Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Ústav archeologické památkové péče Brno, Ústav antropologie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Archaia Brno a Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno.

Účastníky úvodem přivítal starosta Tasova Pavel Pavlíček, který doslova řekl, že má velké štěstí, protože narazil na „takové dva typy“, které usilovně pracují a baví je to.

Těmi „typy“ jsou míněni tasovský farář Pavel Kryl a brněnský archeolog a antropolog profesor Josef Unger. Jejich několik let trvající archeologický výzkum v Tasově byl završen právě odborným kolokviem, jehož součástí se stala i výstava Archeologický výzkum a památková oprava bývalého kostela sv. Petra (dnes fary) v Tasově. Tato výstava v tasovské kapli sv. Michala bude na požádání k vidění po celé léto.

Model někdejšího kostela v Tasově

Zaměření kolokvia bylo širší. Úvodem vystoupili předseda Moravsko-slezské křesťanské akademie a pedagog Teologické fakulty Palackého univerzity v Olomouci Pavel Kopeček s obecnějším referátem na téma Liturgie, kult a sakrální stavby a docent Jiří L. Bílý z Katedry teorie práva a právní vědy Palackého univerzity v Olomouci s referátem o vlastnictví kostelů v patrimoniální monarchii. Další vystoupení se týkala jiných lokalit – například Opavy, Olomouce, Čáslavic a Dolních Kounic.

S referátem Nejstarší Tasovci na Moravě aneb kdo mohl být pochován v pohřební kapli svatého Jiří v Tasově vystoupil někdejší poslanec České národní rady a poté Poslanecké sněmovny ČR Jiří Drápela. Ten odhaduje, že pohřbeni zde byli Vznata V. se svým synem Tasem anebo Jenčem. Rod Tasovců přišel do Čech z Nitry, kde byli potomky nitranské větve Arpádovců.

Pozůstatky opevněné věže ve zdi

Hlavní vystoupení, zaměřená na archeologické nálezy v Tasově, patřila Pavlu Krylovi a Josefu Ungerovi. Zajímavé je, že nálezy rotundy a pohřební šlechtické kaple zdaleka nekončí překvapení, která tento výzkum přináší. Ukázalo se, že zeď obkružující současný kostel skrývá pozůstatky opevněné věže – a naděje se upínají i k výzkumu zasypané studny a k tomu, co přinese výměna kanalizačního potrubí v obci. K celému tasovskému výzkumu došlo vlastně náhodou – při řemeslných pracích v budově současné fary.

Poslechněte si naši reportáž, a pokud vás tasovské objevy a jejich protagonisté zaujmou, můžete se i vy zúčastnit hlasování ve veřejné anketě, která nově doprovází udělování Cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady v oblasti památkové péče. Své favority letos může podpořit i veřejnost. Na základě výsledků hlasování pak bude udělena cena veřejnosti.

Spustit audio