Zvelebte své vnitrobloky, ať slouží všem, vyzývá brněnský magistrát a nabízí až 100 tisíc na projekt

Dotaci pro všechny, kdo by rádi zkrášlili vnitroblok svého domu, vypsal letos poprvé brněnský magistrát. Pro zájemce, kteří mohou podávat žádosti od začátku dubna do konce června, vyčlenil celkem 1,5 milionu korun.

Při pohledu shora je vidět, že město Brno nedostatkem zeleně rozhodně netrpí. Velká část zelených ploch připadá na takzvané vnitrobloky – tedy vnitřní prostor z většiny uzavřený obytnými domy.

Vnitrobloky jsou ale také často rozparcelované ploty na malé zahrádky, které slouží jen několika lidem konkrétního domu, nebo úplně pustnou. Právě to chtějí změnit na Odboru životního prostředí brněnského magistrátu.

Letos poprvé si tak podnikaví obyvatelé města, k jejichž bytovému domu nějaký vnitroblok patří, mohou požádat o dotaci na zvelebení tohoto prostoru.

Vizualizace revitalizovaného vnitrobloku.

„Letos je vyčleněno 1,5 milionu korun s tím, že maximální výše příspěvku je 100 tisíc. Víme, že to není mnoho, ale je to první rok a postupně bychom rádi, kdyby se suma každý rok zvyšovala,“ konstatuje vedoucí Oddělení motivačních programů Martin Košťál.

Zdůrazňuje právě to, že dotační program by měl pokračovat i v dalších letech. Načasování by se mělo změnit tak, že na podzim by lidé podávali žádosti, které by zastupitelstvo schválilo na začátku dalšího roku tak, aby na jaře mohli začít se zvelebováním.

Vizualizace revitalizovaného vnitrobloku.

„Podmínkou je finanční spoluúčast žadatele ve výši deseti procent celkových nákladů. Doporučoval bych lidem, aby zpočátku začali s menšími projekty – například jeden rok doplnili lavičky, další rok požádali o další dotaci třeba na bylinkovou zahrádku nebo dětské hřiště,“ napovídá Košťál.

Musí ale jít o revitalizaci – tedy o zeleň nebo mobiliář jako jsou právě lavičky nebo herní prvky. Dotace neslouží pro vznik vybetonovaného parkoviště.

Některé vnitrobloky jsou společné pro opravdu velké množství domů. Není ale nutné, aby se v takovém případě všichni spojili, zbořili ploty a začali vnitroblok sdílet. I když Martin Košťál nezastírá, že taková situace by byla ideální. Popisuje ideální stav, kdy je vnitroblok veřejně přístupný, slouží pro všechny obyvatele z okolí a spojí je do komunity, která se navzájem zná.

Vizualizace revitalizovaného vnitrobloku.

„Klidně může začít jen jeden dům z celého vnitrobloku. Třeba to pro další rok motivuje i ostatní a postupně dojde k propojení vnitrobloku,“ nastiňuje.

O dotaci mohou až do 29. června letošního roku žádat majitelé obytných domů, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva i občanské spolky nebo jednotlivci. Veškeré potřebné informace jsou dostupné na stránkách programu Vnitroblok.

autor: ska

Související