V Moravském zemském archivu jsou dočasně k vidění „korunovační klenoty Moravy“

7. listopad 2018

Část Moravských zemských desek, antifonář královny Elišky Rejčky, který se vyznačuje mimořádnou výtvarnou kvalitou, anebo originál závěti Vratislava z Pernštejna. Nejen tyto unikáty si prohlédnete na výstavě „Morava jako součást českého státu“ do 24. listopadu.

Návštěvníci Moravského zemského archivu, který sídlí v devítipodlažní budově v Brně-Bohunicích, uvidí nejvýznamnější archivní listiny dokládající historii Moravy. Nejcennější archiválie vystaví u příležitosti stého výročí Československa.

Výstava MZA: Morava jako součást českého státu

„Rozhodli jsme se ale jít jinou cestou. Neprezentujeme dokumenty z posledních sta let, ale ty, které se týkají rozvoje státnosti a kultury před více než sto lety. Začínáme tedy ve středověku a končíme přibližně rokem 1918,“ říká archivář Tomáš Černušák.

Třešnička na dortu archivářské práce

„Výstavy jsou v archivech fenoménem posledního desetiletí, protože posláním archivu je přebírání dokumentů historické hodnoty, jejich zpracování a zpřístupnění badatelům, digitalizace archiválií a také vědecko-výzkumná činnost. Zmínit je třeba i státní dohled nad výkonem spisové služby,“ vysvětluje Černušák.

Pro návštěvníky archivu jsou připraveny dokumenty, které se vystavují zcela výjimečně a v příštích několika desetiletích se ani vystavovat nebudou. Za standardních podmínek se totiž nedají zapůjčit ani badatelům ve studovně.

Výstava MZA: Morava jako součást českého státu
autoři: Miloš Šenkýř , lop
Spustit audio