V Brně se začal stavět nový Moravský zemský archiv

30. květen 2014
Aktuálně

Oficiálně poklepáním základního kamene začala v Brně stavba nového Moravského zemského archivu. Komplex přijde na 600 milionů korun a hotový by měl být do dvou let. Hlavním přínosem má být vytvoření odpovídajícího prostředí pro cenné dokumenty i pro badatele.

Moravský zemský archiv vznikl v roce 1839 a od té doby se potýká s nedostatkem prostor. " Momentálně jsme na sedmnácti místech ve třech stávajících krajích, a to v naprosto nevhodných podmínkách, které nejsou uzpůsobeny pro Moravský zemský archiv," říká ředitelka Moravského zemského archivu Kateřina Smutná.

V sousedství univerzitního kampusu v městské části Brno - Bohunice se tedy bude stavět depozitář pro osmdesát kilometrů archivního materiálu a zároveň budova pro archiváře, kteří s ním budou pracovat. "Takže tam vznikne badatelna pro sto osob, , síň pro výstavy zajímavých dokumentů a nebo výukový sál," vypočítává ředitelka Smutná.

Moravský zemský archiv uchovává především národní kulturní památku, kterou jsou Moravské zemské desky, což byla předchůdkyně pozemkových knih. "Moravské zemské desky obsahují zápisy o převodech šlechtického majetku, takže se tam najdou nejstarší zmínky o moravských obcích a jsou tam úžasné poklady pro výzkum vlastivědy," dodává ředitelka Moravského zemského archivu Kateřina Smutná.

Nový archiv vyroste na místě, kde byly před časem nalezeny předměty z mladší doby kamenné. Proto k pondělnímu poklepu základního kamene symbolicky posloužila 8000 let stará kamenná sekyrka.