Brněnská Armáda spásy slaví letos v měsíci říjnu 15. výročí obnovení své práce

25. březen 2015

Armáda Spásy v Brně působí již patnáct let. Provozuje celkem čtyři centra, která se věnují lidem bez přístřeší, matkám s dětmi či seniorům a spolupracuje i s dalšími neziskovými organizacemi.

Vznikla v roce 1865 a v České republice působí už osmé desetiletí. "To dvacáté století bylo plné zvratů. Armáda Spásy musela na čtyři desetiletí nuceně opustit Československo po nástupu komunistů k moci a mohla se vrátit až s Václavem Havlem po roce 1989," popisuje vznik Armády spásy vedoucí Centra sociálních služeb Josefa Korbela Pavel Kosorin.

Armáda Spásy je mezinárodní charitativní křesťanská organizace, kterou založil metodistický kazatel William Booth v šedesátých letech devatenáctého století v Londýně, kde má stále svoje ústředí. Své pobočky má ve více něž stovce zemí světa. "Velmi známá, silná a respektovaná je v Anglii a v USA. Já osobně rád vzpomínám na Američana Jacka Alamanga, který spojil svůj život s obnovou Armády Spásy v Československu a konkrétně ve městě Brně. Tento křesťan, vzděláním manažer, nelitoval námahy a přiletěl z Ameriky do Brna, aby tady obnovil sociální a duchovní služby pro potřebné," uvádí Pavel Kosorin.

Nejvýznamnější osobou, která se zapsala do historie Armády Spásy nejenom v Československu, ale posléze, na sklonku života, také v USA, je muž, po kterém je pojmenovaný Azylový dům Armády Spásy v Brně, Josef Korbel. "Je to člověk, který působil tady v tomto domě na Staňkově ulici a dělal tu skvělou práci. Ta noclehárna byla ve třicátých letech po válce plná židovských a německých dětí a ta služba měla pro město opravdu smysl a přínos. Komunistický režim za to Josefa Korbela odměnil deseti lety tvrdého žaláře,"doplňuje Pavel Kosorin.

autor: Saskia Mišová
Spustit audio

Více z pořadu