Tvůrčí práce je to jediné, co může člověka zachránit před depresí, říkal Otokar Březina

21. květen 2021

Poslechněte si vyprávění jubilující spisovatelky Vlasty Urbánkové, která se s tímto Březinovým mottem ztotožňuje.

Svou literární tvorbou je Vlasta Urbánková úzce spjata se svým rodným krajem. Píše o významných osobnostech Tišnovska, její práce mají výraznou hodnotu dokumentární, ale jsou to současně literární díla s nevšedním poetickým podtextem.

Dosud vydala knihy Cesta nezarostlá (Portrét Leopolda Mazáče), 1991, Navštivte mne s podzimem (Anna Pammrová a lidé kolem ní), 1994, Jak srdce zvonu (Život Leopolda Mazáče), 1997, Zářivá samota (Tišnovsko v osudu Anny Pammrové a jejích přátel), 1998, Ozvěny domova (Medailon Josefa Uhra), 1998, Klíč ze dna paměti (Životní příběh Anny Hájkové), 2002. V roce 2014 vydala ve spolupráci se Společností Anny Pammrové knihu o historii vlastní rodiny s názvem Utonulý mlýn.

Vlasta Urbánková

Vlasta Urbánková

Vlasta Urbánková se narodila 29. dubna 1936 v Brně, žije v Drásově. Po absolutoriu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1959 působila až do roku 1992 jako středoškolská profesorka na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem, od roku 1996 byla dlouhá léta předsedkyní Společnosti Anny Pammrové v Tišnově.

Čtenářsky úspěšná kniha Navštivte mne s podzimem vyšla v roce 2016 v rozšířené podobě v tišnovském nakladatelství Sursum. Tato i další publikace vyšly s kresbami brněnského výtvarníka a výtvarného pedagoga, rovněž člena tišnovské Společnosti Anny Pammrové, Pavla Adamce (1944-2020).

Otokar Březina a Anna Pammrová

Na archivní nahrávce, kterou si mohou posluchači Českého rozhlasu poslechnout v repríze při příležitosti 85. narozenin Vlasty Urbánkové, hovoří emeritní předsedkyně Společnosti Anny Pammrové o vztahu a vzájemné korespondenci Otokara Březiny a Anny Pammrové.

Otokar Březina sám uvedl, že ho celoživotní korespondence s Annou Pammrovou obohacovala. „Byla schopná reagovat i na naprosto zásadní problémy filozofické, které s ní řešil,“ zdůrazňuje Vlasta Urbánková. „Stále ji vyzýval, aby mu psala o knihách, které jí posílal, a ona to dělala. Můžeme mluvit o specifické univerzitě Anny Pammrové, v níž jediným, skvostným, přednášejícím byl Otokar Březina.“

Poslechněte si vyprávění Vlasty Urbánkové v plné šíři. Její celoživotní aktivity si připomínáme prostřednictvím jednoho z jejích nejvlastnějších témat.

Spustit audio

Související