Světlo přichází potmě. Zveme vás na výstavu o Zdeňku Rotreklovi

Zdeněk Rotrekl
Zdeněk Rotrekl

V Moravské zemské knihovně v Brně se do 29. září koná výstava k 95. výročí narození brněnského spisovatele Zdeňka Rotrekla.

Ve foyeru Moravské zemské knihovny na Kounicově ulici v Brně můžete navštívit výstavu věnovanou brněnskému spisovateli Zdeňku Rotreklovi. Vedle jeho knih a publikací o něm si můžete prohlédnout i předměty osobní potřeby, které jej provázely životem. V úterý 15. září se ve videokonferenční místnosti ve 4. patře uskuteční přednáška Iva Haráka Básník a jeho čas.

Zdeněk Rotrekl se narodil 1. října 1920 v Brně pod Špilberkem, na Údolní ulici 51. O jeho životě vypovídají nedokončené paměti, které vycházejí v nakladatelství Atlantis. Jmenují se Hnízda ze stromu, který odchází.

Rotrekl byl od ledna 1945 nejmladším členem Syndikátu českých spisovatelů. Byl také členem výboru Moravského kola spisovatelů a zástupcem Sdružení katolických spisovatelů a publicistů v Brně, vydávajícího revui Akord. Činný byl i ve Svazu vysokoškolského studentstva. V roce 1948 však byl ze studií vyloučen a sdružení, ve kterých působil, byla rozpuštěna. 14. dubna 1949 byl zatčen a 17. listopadu téhož roku ve vykonstruovaném procesu s brněnskými vysokoškoláky odsouzen k trestu smrti. Nakonec strávil více ne 13 let ve vězeních na Borech, v Leopoldově a v uranových dolech Bytíz.

V roce 1968 byl občansky rehabilitován, ale za normalizace opět perzekuován. Od roku 1971 byl v invalidním důchodu. Po roce 1989 se však vrátil do veřejného života a v devadesátých letech vyšly všechny jeho sbírky, do té doby publikované jen formou samizdatů a exilových vydání. Jeho Spisy, zahrnující také román Světlo přichází potmě, rozhlasové hry a publicistiku, vydává brněnský Atlantis.