Literární výročí - Jan Karafiát

Jan Karafiát se narodil 4. ledna 1846 v Jimramově v okrese Žďár nad Sázavou. Pocházel ze staré písmácké rodiny. Jeho strýc, evangelický kněz Václav Karafiát, byl autorem populárních Ranních a večerních modliteb pro evangelické křesťany, nazývaných Karafiátky. Jan Karafiát studoval bohosloví v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. Roku 1874 byl duchovním správcem v evangelickém učitelském semináři v Čáslavi, v roce 1875 se stal farářem v tehdejší valašské Hrubé Lhotě (ta se nyní jmenuje Velká Lhota).

Karafiátův pobyt v obci Velká Lhota připomíná pamětní deska na budově fary. Jeho jméno nese i naučná stezka, která začíná ve Valašském Meziříčí a pokračuje přes Velkou Lhotu směrem k přehradě Bystřička, kde končí. Karafiát nicméně v červnu 1895 pro neshody s nadřízenými složil svůj úřad a odešel do Prahy, kde působil jako misionář. Volný čas věnoval studiu Kralické bible. Kvůli práci na revizi bible odmítl nabídky na působení v Amsterodamu, v Americe a ve Vídni. V letech 1896-1905 vydával také Reformované listy. Kromě proslulých Broučků vydal i publikace Mistr Jan Hus, povahopis našeho reformátora; Kamarádi, povídka ze života pro život; dále Reformovaný zpěvník obsahující 150 žalmů a 52 vybraných písní; Rozbor Kralického Nového zákona co do řeči i překladu; Kritické vydání Bible kralické z roku 1613 a další. Svá autorská práva na Broučky odkázal Jan Karafiát českobratrské církvi. Vzhledem k vysokému počtu vydání a vysokým nákladům to bylo šlechetné a velkorysé gesto, díky kterému mohla církev dotovat vydávání bible a dalších knih. Jan Karafiát zemřel 31. ledna 1929 - před 75 lety - v Praze, pohřben byl na Vinohradech.

Tzv. toleranční kostel v obci Velká Lhota

Zelný rynk je pořad, který na svých vlnách vysílá ČRo Brno. Internetovou podobu pořadu najdete zde.