Literární výročí: Jakob Julius David

12. únor 2014
Jakob Julius David

V rubrice Literární výročí si připomeneme rakouského novináře a spisovatele Jakoba Julia Davida, od jehož narození v Hranicích uplynulo 6. února 155 let.

Brzy po Jakobově narození se rodina přestěhovala do Fulneku, ale otec zemřel v roce 1866 na choleru a matka přenechala výchovu syna příbuzným ve Starém Jičíně a okolí. Jakob navštěvoval gymnázia v Těšíně, Kroměříži a Opavě.

V roce 1873 onemocněl tyfem. Od té doby byl silně nedoslýchavý, krátkozraký a trpěl prudkými bolestmi hlavy. Přesto odmaturoval a začal studovat německou literaturu a historii na filozofické fakultě vídeňské univerzity.

Po skončení studií pracoval nejprve jako vychovatel, později jako redaktor a novinář několika vídeňských novin i časopisů a spisovatel. Zdravotní stav se pokoušel zlepšit cestami do Itálie, Německa a jižního Tyrolska, ale jeho očekávání se nenaplnila.

Aby se mohl oženit s katoličkou Kristinou Julianou Ostruszkou, nechal se roku 1891 pokřtít a konvertoval od judaismu ke katolicismu. Vstoupil i do zednářské lóže. Finanční nesnáze rodiny překonal až roku 1903, kdy se stal redaktorem deníku Wiener Zeitung. O tři roky později, ve věku 47 let, podlehl rakovině plic. Je pochován v čestném hrobě na Ústředním hřbitově ve Vídni.

Podstatná část tvorby Jakoba Julia Davida se vztahuje ke střední Moravě. Je řazen do skupiny moravských německy píšících spisovatelů. Složitý osud židovského intelektuála té doby zobrazil v románu Am wege sternem z roku 1894.

Česky byl vydán pod názvem Smrt na cestě. Nikoli náhodou vyšel nákladem Tiskového odboru Českoslovanské sociálně-demokratické strany dělnické v roce 1911. Protagonista románu, student medicíny Simon Siebenschein vzplane platonickou láskou k mladé dívce, ale vědom si své odlišnosti, neodváží se jí vyznat ze svých citů a zemře.

Často byl vydáván soubor moravských příběhů Die Hanna (z roku 1904), nazvaný podle tragické hrdinky jedné z povídek. Česky tato povídka, považovaná za nejlepší v jeho díle, vyšla pod názvem Hanačka poprvé již v roce 1913. A právě z této povídky pochází úryvek, jímž medailon Jakoba Julia Davida v Zelném rynku uzavřeme.

Příspěvek k literárnímu výročí zazní v závěru pořadu Zelný rynk, který vysíláme v sobotu 15. února.