Literární výročí: Ivan Kříž

12. listopad 2012

V rubrice Literární výročí si tentokrát připomeneme, že brněnský prozaik a scenárista Ivan Kříž oslavil 12. listopadu 90. narozeniny.

Narodil se v Osové Bítýšce. Jeho otec byl pro odbojovou činnost popraven nacisty. Ivan Kříž studoval v Brně reálné gymnázium a zároveň jako mimořádný posluchač navštěvoval brněnskou konzervatoř. Po několikaměsíčním pokusu o dráhu jazzového hudebníka se vrátil do Osové Bítýšky a pracoval až do konce světové války jako praktikant v truhlářství svého otce. Po válce vystudoval právnickou fakultu v Brně, od srpna 1945 současně působil v kulturní redakci deníku Rovnost jako publicista a divadelní kritik. V letech 1949–51 externě spolupracoval s brněnskou redakcí Rudého práva.

Roku 1949 se stal tajemníkem brněnské pobočky Svazu československých spisovatelů a zaměstnancem této organizace byl až do roku 1972. V letech 1963–68 byl v Praze tajemníkem ÚV Svazu československých spisovatelů, roku 1968 se stal předsedou jeho brněnského střediska a roku 1969 členem předsednictva. V letech 1968–69 byl poslancem České národní rady, členem jejího předsednictva a předsedou kulturního výboru. Po likvidaci tzv. Seifertova Svazu českých spisovatelů nesměl několik let publikovat. Od roku 1973 pracoval jako vychovatel mládeže ve Výchovných ústavech pro mládež v Olešnici na Moravě a od roku 1978 ve Střílkách u Kroměříže.

Těchto zkušeností využil v románech Nebezpečné znalosti a Na útěku a v televizních hrách. Do důchodu odešel v roce 1982. Na jaře 1990 byl zvolen předsedou Obce moravskoslezských spisovatelů. V letech 1991–92 byl ředitelem Českého rozhlasu Brno. Ivan Kříž je také autorem scénářů k filmům režiséra Ladislava Helgeho Škola otců, Velká samota, První den mého syna a Stud. Pro rozhlas napsal hry Smrt senátora, Skladba cti, Bílý motýl v černé hodině a Únorové noci. Podílel se na rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Řadu jeho her inscenovala televize. Román Pravda o zkáze Sodomy byl uveden v dramatizaci Stanislava Moši v brněnském Divadle bratří Mrštíků.

Spustit audio