Literární výročí - Emil Radok

Dnes si připomínáme 10. výročí úmrtí Emila Radoka (teoretik umění, výtvarník, režisér), bratra Alfréda Radoka, jehož jménem se každoročně uděluje prestižní divadelní cena. Oba bratři se narodili v Kolodějích nad Lužnicí v jižních Čechách, Emil 22. března 1918. Na jejich rodném domě můžete nalézt pamětní desku. Prožili část svého života ve Valašském Meziříčí, kde se Emil věnoval práci v Mladé scéně. Jako student estetiky a dějin umění tu přednášel o teorii umění. Na tento pobyt a na přátele vzpomíná v knize Když vítr teče travou.

Emil Radok začínal po druhé světové válce jako divadelní a filmový kritik. Krátce působil v redakci Práce, odkud odešel po únoru 48, když mu byly cenzurovány první texty. Poté se stal scénáristou na Barrandově, divadelním dramaturgem v Olomouci a později vedoucím redaktorem divadelní literatury v Orbisu. Světový věhlas získal jako tvůrce Polyekranu a spolutvůrce Laterny magiky. Polyekran je systém postupného nebo současného promítání fotografických nebo kinematografických snímků na více promítacích ploch, jejichž počet a tvar lze měnit podle uměleckého záměru.

Polyekran Emila Radoka a Josefa Svobody z československého pavilonu na Světové výstavě v Montrealu v roce 1967

Úspěchy, kterých díky práci obou bratrů dosáhlo Československo na světových výstavách v roce 1958 v Bruselu a v roce 1967 v Montrealu, usnadnily začátky Emila Radoka v Kanadě, kde žil od roku 1968. V zahraničí vytvářel náročné výstavní programy založené na audiovizuální technice. Pracoval např. pro Organizaci Walta Disneyho, pro Expo 86 ve Vancouveru anebo pro vědecko-zábavní park v Poitiers ve Francii. Ve svých scénářích a úvahách o metodě tvorby přispěl Emil Radok k rozvoji teorie estetiky audiovizuálních umění. Na loňském 34. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech byla poprvé udělena také Cena Emila Radoka, o níž rozhoduje Unie českých počítačových a multimediálních umělců. Jejím cílem je podpořit nové tvůrčí postupy s využitím nových technik a špičkových technologií v kontextu umělecké tvorby.

Zelný rynk je pořad, který na svých vlnách vysílá ČRo Brno. Internetovou podobu pořadu najdete zde.