Česká a moravská šlechta po roce 1945: Dlouhá tradice i zodpovědnost k panství a lidem

16. únor 2024

„Zodpovědnost k panství, lidem i křesťanský postoj ke světu byl pro šlechtu nejsilnější motivací, proč po roce 1945 tvořila kulturní mosty v Evropě,“ říká historik Marek Junek. „Šlechtické rody, které emigrovaly, měly většinou na území českých zemí velmi silnou a dlouhou tradici. A právě ta byla jedním z motivů, proč jejich vztah k Československu byl vždycky velmi silný.“

Dvojjazyčná, česko-německá výstava Spolku Adalberta Stiftera vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Post Bellum za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci.

Zástupci české a moravské šlechty se významným způsobem podíleli na vytváření kulturních mostů v Evropě poté, co byli po druhé světové válce nuceni z politických důvodů opustit tehdejší Československo. Významu tohoto působení českých i moravských osobností z řad šlechty se věnuje výstava Moravského zemského muzea v Brně. K vidění je do dubna 2024.

„Z mého úhlu pohledu je to první výstava, která se takto plošně věnuje šlechtě v exilu. Máme samozřejmě pokusy, kdy vznikaly různé monografie věnované jednotlivým šlechtickým rodům. Ale abychom ukázali jejich působení v exilu, vzájemné propojení a kontakty s jinými exilovými organizacemi, ale třeba i s německými spolky anebo s krajanskými organizacemi ve Spojených státech, taková výstava tu opravdu je poprvé,“ doplňuje ředitel Historického muzea MZM.

Spustit audio

Související