Zdravé sebevědomí, kritické myšlení. Jak připravit děti na život, radí autorky knihy o soft skills

3. prosinec 2021

Jedna je odbornicí na pedagogiku z akademického a školního prostředí, druhá je mezinárodně certifikovaná koučka a specialistka na lidské zdroje. Výsledkem jejich přátelského a tvůrčího setkávání je kniha Připravte děti na život.

Helena Zitková připravuje na pardubické univerzitě budoucí pedagogy na jejich profesní dráhu. Když před čtyřmi lety připravovala seminář, setkala se s Hanou Vykoupilovou, která v té době pracovala pouze s dospělými – to se ale brzy mělo změnit.

Prvotním impulzem pro ni bylo, když její dvojčata nastoupila do školy. „Měla jsem pocit, že by vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje šlo ve škole dělat jinak, a troufám si říci i lépe,“ říká Vykoupilová. Obě ženy tedy začaly spolupracovat – nejdříve při vzdělávání dětí. A tato spolupráce následně vyústila v napsání knihy.

Čtěte také

Pro Helenu Zitkovou to ale nebyla knižní premiéra, v předchozích letech už vydala knihu o sociálních dovednostech, v rámci svého působení na univerzitě už měla publikačních zkušeností víc.

„Tím nejdůležitějším asi bylo, že ještě v době, kdy jsme neměly nic, jsme si začaly představovat, jak bude knížka na světě. Jak jsme seděly v kavárně, popíjely víno a snily o tom, že ji napíšeme… Jaký záměr máme, jaký dopad to vyvolá a jak přijdeme do knihkupectví a tam ji uvidíme v policích,“ popisuje Hana Vykoupilová.

Sám se pochválit

Podle autorek je užitečné vymanit se – především při výchově – z některých stereotypů, které nás naučila škola nebo rodiče v dětství. Jejich otisky nacházejí autorky všude kolem sebe: „Jsou to neustálé negace, které jsou vyjádřeny různými příkazy, zákazy – ať už sobě nebo svým blízkým. S kolegyní jsem vedla workshop na téma psychické odolnosti. Jedna z otázek, kterou jsem tam kladla, byla na jejich největší úspěch, to jsme pracovali s technikou ‚galerie zářivých okamžiků‘. Ale ani jeden z účastníků nebyl schopen se sám pochválit – jejich celkový názor byl, že pochvalu musí říkat někdo zvenku, ne my sami. Jde o vnitřní snížení sebedůvěry, kterou jako dítě každý z nás v sobě má.”

Knihu koncipovaly jako průvodce, který je určený nejen pro rodiče, ale i pro pedagogické pracovníky. Nabízí společné aktivity, cvičení a úkoly, které mají každodenní praktické využití a každý si je tak může vyzkoušet a zjistit, zda mu vyhovují.

Inspirace okolím

Autorky mají vhled do školství nejen prostřednictvím svých dětí, ale i přes posluchače na vysoké škole nebo své kolegy. „Sbíráme postupně informace, co všechno jim ve škole chybělo, co tam nedělali nebo neměli možnost dělat – a jak jim to následně v dospělosti chybí,“ popisuje Helena Zitková.

„Vznikají nové profese, o kterých my nemáme představu. Řada firem dnes nehledá lidi s odbornou kompetencí, ale schopností přijímat nové informace, kriticky myslet, uvažovat v kontextu,“ vysvětlují autorky, proč jsou v dnešní době důležité takzvané soft skills.

Jde jim nejen o zlepšení kompetencí pro děti i dospělé, ale jejich ambicí je i to, aby se postupně tyto dovednosti začlenily i do běžného základního vzdělávání. „Naším cílem je, aby sebevědomí, vnímání vlastního těla a mysli v nás od dětství zůstávalo a kultivovalo se. Abychom to někde nezakopali a nemuseli to v dospělosti zase znovu složitě objevovat.“

Co dalšího společně chystají? Jaké příběhy zažívají (nejen) se svými dětmi? A co může každý z nás prakticky vyzkoušet, aby se nám žilo lépe? Poslechněte si Apetýt s Janou Kobylinskou.

Spustit audio

Související