Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o zrušení Úrazové nemocnice Brno a přesunutí tamního traumacentra do Fakultní nemocnice Brno je definitivní

18. duben 2007

Nyní jde jen o to dořešit praktické otázky, což je úkol pro odbornou komisi, která vznikne v nejbližších dnech. V té bude i zástupce úrazové nemocnice. Na shromáždění zaměstnanců to řekl ministr Tomáš Julínek. Objevil se tam bez pozvání, prý proto, aby se mezi personálem nešířily dezinformace a strach z budoucnosti.

Zaměstnanci úrazové nemocnice se s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví zatím nesmířili a v posledních týdnech se snažili je zvrátit. Proto se s žádostí o pomoc obrátili například na Jihomoravský kraj či město Brno a sepsali několik petic. Ministr Julínek ale jejich naděje opět zmenšil: "Kdybychom neměli jasné indicie obecného charakteru, to znamená především finanční a dispoziční, tak bychom to nevyhlašovali před čtrnácti dny, to znamená, že náš záměr trvá. Jenom bude potřeba rozhodnout, v jakém čase a jakým způsobem bude provedena transpozice úrazové nemocnice a úrazových týmů do Bohunic. Za úrazové týmy nepovažuji jenom několik traumtologů, ale i související obory specialisty, anesteziologické sestry, z intenzivní péče, rehabilitační, specialisty, kteří jsou na spinální jednotce, což znamená, že vnímám komplexnost těchto služeb, a vím, jak je důležité zachovat tyto procesy. Teď jde o to v Bohunicích vytvořit podmínky pro to, aby to tam mohlo fungovat."

Těmito slovy ale ministr Julínek jen málokoho přesvědčil. Odpůrcem zrušení úrazové nemocnice je i vedení města Brna. Primátor Roman Onderka poukazuje hlavně na tu část argumentace, která se týká dopravní situace. Autoři nové koncepce brněnského zdravotnictví totiž mluví o tom, že v neprospěch úrazovky hovoří i její umístění v husté zástavbě s nemožností parkování a dostupností jen po přetížených a často obtížně průjezdných komunikacích. Primátor Onderka s nimi ale polemizuje: "Jestli chce někdo nějaký supermarket nebo nějaké obchodní centrum, kde bude chodit deset tisíc uživatelů, to znamená lidí, kteří si chtějí něco koupit a dostanou se tam dopravně, tak v tom případě říkám, že těch deset tisíc pacientů se dostane nyní i do té úrazové nemocnice, takže je to o nechuti vzít finanční prostředky a zainvestovat do úrazové nemocnice. Za druhé vezměme si, že budujeme kampus, to je otázka nějakých šesti tisíc studentů. Dopravně situaci v rámci Brna-západu bude město řešit dalších šest let a my dneska říkáme, že tam to bude dopravně lepší. Ne, já si myslím, že určitě ne."

Spustit audio