Proti ničení lesa při stavbě lesní cesty v chráněném území Hády v Brně bojují ekologičtí aktivisté z několika organizací

7. listopad 2006

Ekologičtí aktivisté z několika organizací se v poslední době stále častěji snaží upozorňovat na ničení lesa při rozšiřování lesní cesty v Moravském krasu na okraji Brna. Cestu buduje Školní lesní podnik Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v sousedství Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a v chráněném území evropské soustavy Natura 2000.

Podle ekologů jsou práce prováděny necitlivě. Úřady však stavbu povolily a vedení školního lesního podniku tvrdí, že kácení nebylo tak rozsáhlé, takže o ničení lesa nemůže být řeč. Cesta prý navíc pomůže usměrnit pohyb turistů v oblasti." Jedná se o území, které je nesmírně cenné. Je to okraj Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, sto metrů od národní přírodní rezervace, ale hlavně je to dneska evropsky významná lokalita, ale hlavně takové cesty do chráněných území nepatří," říká lesní inženýr Petr Jelínek.

Zástupce ředitele školního lesního podniku Pavel Mauer zdůrazňuje, že vše probíhá podle platného stavebního povolení a odmítá, že by stavba chráněné území poškodila. "Školní lesní podnik Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v žádném případě nezhoršil přírodní podmínky. Tato cesta je vypracována dvacet let, je to v souladu s generelem lesní cestní sítě, který je tady pedagogy naší fakulty lesnické a dřevařské zpracován a je dokonce dvacet let i prokácená. Na některých místech se skutečně i teď kácelo, takže na trase, která má čtyři tisíce sto metrů, to není žádný velký objem," vysvětluje zástupce ředitele školního lesního podniku Pavel Mauer.

Faktem je, že nové kácení a terénní úpravy na některých místech představují pás mnohem širší, než byla původní cesta. Podle Kateřiny Kotáskové z Hnutí Duha dává školní lesní podnik studentům špatný příklad hospodaření v chráněném území. Povolení pro stavbu cesty prý nemělo být vydáno. Podle ekologů by širší cesta bez státních dotací nevznikla a lesníci by se pro dopravu vytěženého dřeva spokojili i s tou původní. Pavel Mauer tvrdí, že to je spekulace a důvody pro rozšíření cesty jsou jiné.

Aktivisté však trvají na svém. Odeslali stížnost České inspekci životního prostředí, a také dopis rektorovi vysoké školy s žádostí, aby průběh prací prošetřil. Podle Kateřiny Kotáskové je třeba, aby lesníci dodržovali ekologický způsob hospodaření, na který má školní lesní podnik certifikát. "Považujeme za důležité na to upozornit i v této fázi, aby se do budoucna již nic takového nestalo," dodává Kateřina Kotásková z Hnutí Duha.

autor: gaj
Spustit audio