Ovlivňovali rozvoj kultury, vzdělanosti, obchodu. O řeckých stopách na Moravě s publicistou Francem

14. září 2023

Festival Babylonfest představuje v Brně do 16. září národnostní menšiny. V rámci 16. ročníku festivalu se uskutečnila beseda s názvem Žijí mezi námi. Jedním z besedujících byl také překladatel a publicista s řeckými kořeny Aristid Franc, který připomněl historii Řeků na našem území.

Přestože se často uvádí, že život řecké komunity u nás začal po druhé světové válce, Aristid Franc potvrzuje, že propojení Řeků s naším územím je už daleko dřívější. Například přínos cyrilometodějské mise u nás byl podle něj nesmírný.

Aristid Franc, překladatel a publicista

„Znamenalo to tehdy obrovský kulturní průlom. Do té doby byla kultura u nás ovlivňována ze strany různých pasovských církevních hodnostářů. S věrozvěsty sem pak začala pronikat kultura Byzance – čili velmi vzdálená kultura, která ale na druhou stranu navazovala na starobylou kulturu, která se na našem území nějakým způsobem objevovala už ve starověku. Je to dokumentováno řadou nálezů,“ připomíná publicista.

Jedním z milníků souvisejících s působením Řeků na našem území je 19. století. Řekové tehdy významným způsobem přispěli k budování raného kapitalismu u nás. „Jejich stopy se u nás objevují i co se týká různých panství. Jak postupně bohatli, tak se stali jedněmi z největších investorů v rakouské monarchii. Konktrétně na Moravě třeba byli ve své době tito lidé čtvrtými největšími držiteli půdy,“ dodává Aristid Franc.

Jak souvisí Řekové s Masarykem a Tyršem? Jaké jsou řecké stopy na Moravě? Čím Řekové ovlivnili její podobu? A čím je moravská kultura Řekům blízká? I to jsou témata pořadu Host Dne na Moravě. Poslechněte si rozhovor!

Spustit audio

Související