Nestandardní podpora Městského divadla Brno? Možné politické vlivy kritizují další divadla i opozice

30. listopad 2023 15:00

Na svém posledním jednání schválili brněnští zastupitelé neobvykle vysokou finanční podporu Městskému divadlu Brno – 23 milionů korun. Rozhodnutí zastupitelstva kritizuje opozice. Dotaci dává do souvislosti s tím, že ředitel Městského divadla Stanislav Moša v minulých volbách kandidoval za ODS. Výhrady mají i ostatní kulturní příspěvkové organizace v Brně, které dostávají řádově nižší dotace.

„Nás dlouhodobě trápí výše finančních prostředků, které jsou určené na mzdy. Dlouhodobě žádám město o nápravu toho stavu. To se nám částečně snaží vyjít vstříc, ale rozhodně to není dostačující,“ říká ředitel Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka.

Čtěte také

Podle ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera město ke kulturním institucím, které zřizuje, nepřistupuje stejně. „My jsme v letošním roce žádali na řadu jiných aktivit Národního divadla Brno a vždy jsme se dozvěděli, že je k tomu negativní stanovisko vedení města nebo že k tomu není politická vůle. Když se podívám do výročních zpráv, tak na konci loňského roku měly dělnické profese v Městském divadle průměrný plat o 3 000 větší než v Národním divadle Brno, což je z mého pohledu špatně. Není důvod, aby za stejnou práci brali zaměstnanci výrazně menší peníze. Tím, že se do toho systému nalejí takhle velké peníze, tak se ta propast ještě zvětší. Jenom abychom dorovnali tu platovou hladinu, tak bychom potřebovali přes 16 milionů. A když si převedu tu dotaci, tak dalších 28 milionů,“ vypočítává a srovnává Glaser.

Ekonomická situace v MdB

Ředitel Městského divadla Stanislav Moša ale tvrdí, že peníze z dotace nevyužije na platy zaměstnanců. „V roce 2020 během covidu jsme převedli poměrně velké množství herců na stálé smlouvy a tím se zvýšily naše náklady a museli jsme začít platit odvody. Všechno jsme ustáli díky tomu, že jsme získávali dotace stejně jako ostatní česká divadla. Ale letos se to použije na vykrytí ztráty, kterou bychom museli zaznamenat, protože jsme se dostali do situace, ve které už jsme na to neměli peníze. Abychom přežili tento rok ekonomicky a skončili na nule.“

Toto komentuje Martin Glaser: „Netušil jsem, že je možné vést divadlo do mnoha milionové ztráty a potom napsat zprávu, že jsme činili to, co je z manažerského pohledu potřebné.“

Kritika z opozice

Rozhodnutí zastupitelů kritizuje i Matěj Hollan z opozičního hnutí Žít Brno. „Pokud se to nevyřeší na příští rok, tak to bude znamenat obrovský problém pro kulturu v Brně. Je potřeba předejít tomu, aby bylo jedno divadlo zvýhodněné kvůli tomu, že byl ředitel na kandidátce ODS.“

Primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS se k hlasování zastupitelů o dotaci pro Městské divadlo vyjádřila následovně: „Máme žádosti od všech příspěvkových organizací z oblasti kultury na navýšení platových prostředků, ale s obecným zdůvodněním, že dochází ke zvyšování nákladů. U Městského divadla bylo zdůvodnění netypické.“

Matěj Hollan by chtěl, aby se spravedlivé rozdělení financí mezi všechny kulturní příspěvkové organizace dostalo na program prosincového zastupitelstva.

Spustit audio

Související