„Narodil jsem se v nejstarší veřejné porodnici v Čechách a na Moravě,“ říká Ivo Harák

17. červenec 2015

Ivo Harák se narodil v roce 1964 v Brně. To však jen proto, že v Tišnově, kde bydleli jeho rodiče, nebyla porodnice. Narození v zařízení zbudovaném Marií Terezií, na Obilním trhu, prý přežil díky tomu, že bylo tou dobou už modernizováno.

To, že i každá poezie musí být někde ukotvena, vštípil Ivu Harákovi básník a překladatel Josef Suchý (narozen v roce 1923 v Lesním Jakubově u Náměště nad Oslavou, zemřel v roce 2003 v Brně).

Harák vysvětluje: „Ukotvena ve světě duchovním – oba dva jsme křesťané, katolíci – ale také v reálném světě, v nějaké reálné krajině. Strom není totéž co borovice, bříza, jinan, jilm a tak dále. Jedno z míst, kde se cítím ukotven, je Tišnov s jeho flórou a faunou. Ale momentálně žiju v Benátkách nad Jizerou, kde rostou zase jiné rostliny a žijí jiní ptáci. Zde jsem poprvé viděl ptáka mandelíka hajního a jednoho z našich nejvzácnějších motýlů, otakárka ovocného.“

Ivo Harák o sobě říká, že je rodilý Brňák, ale výchovou Tišnovák. V Tišnově strávil školní léta, ale za vysokou školou už dojížděl do Brna. S Josefem Suchým se seznámil právě za svého pobytu v Brně, když v letech 1989 – 1990 působil na brněnské pedagogické fakultě. Autoři, kteří byli dříve z kultury vyřazeni nebo se pohybovali v šedé zóně, se tehdy vraceli do literatury. To byl také případ Josefa Suchého. Ten se navíc věnoval mladým autorům, k nimž tehdy patřil i Harák. Jako začínající elév, píšící do Brněnského Večerníku, Akordu atd., hledal kontakty a orientaci. Obojí, včetně vstřícné kritiky, mu Suchý poskytl.

Ivo Harák vystudoval na brněnské pedagogické fakultě obory český jazyk a občanská nauka. Doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a završil je obhajobou práce Básník a jeho doba o životě a díle Zdeňka Rotrekla. V současnosti je odborným asistentem na Katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Je autorem několika básnických sbírek a novely Meziřečí. Jeho kniha literárních studií Nepopulární literatura vyšla roku 1999 při Centru křesťanské kultury Svatého Vojtěcha v Ústí nad Labem, další kniha studií Být odněkud v roce 2010 v pražském Protisu. Monografie Básník a jeho čas: nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla byla jedním z posledních titulů připravených Romanem Polákem v nakladatelství Printia, a to v roce 2012. Jeho nejnovější knižní monografie Básník Josef Suchý vyšla péčí univerzity v Ústí nad Labem.

Ivo Harák byl v červnu hostem Mahenova památníku v Brně. Svou knihu o Josefu Suchém představil na literárním podvečeru za přítomnosti básníkovy dcery Ivany Srbkové. A právě na půdě Mahenova památníku vznikl rozhovor, v němž se Alena Blažejovská Iva Haráka zeptala nejen na jeho seznámení s Josefem Suchým, ale i na jeho vztah k Brnu a k Tišnovu.

Spustit audio