Kde je barevné kolo, tam je otevřený sklep. Vydejte se po stopách Hroznové kozy do Vrbovce

28. červen 2021

Veronika Písařová a Radka Pavlíková jsou kamarádky, ale především milovnice akcí, které ve spolupráci s dalšími, stejně zapálenými spolupracovníky, každoročně chystají pro zvané i náhodné kolemjdoucí nejen ve Vrbovci na Znojemsku. „Není to jen o víně ve sklepě. Ukazujeme, kolik má vinař práce.“

Obec Vrbovec je devátou největší vinařskou obcí v České republice a také místo, kde to žije. K tomu, aby se do svých aktivit dámy pustily, je v obou případech přivedli jejich manželé.

„Můj muž je vrbovecký rodák, neoddělitelně spjat s vinařskou krajinou a rodnou vesnicí,“ popisuje Radka Pavlíková. Něco podobného platí i pro Veroniku Písařovou: „Už když jsme se znali s mým nastávajícím manželem jen krátce, tak bylo jasné, že se z Vrbovce nehneme, protože rodná hrouda je rodná hrouda, dnes tohle místo zvelebujeme spolu.“

„Pro naše děti jsme časem vymysleli naučnou stezku, kterou jsme nakonec vybudovali i pro ostatní návštěvníky,“ doplňují.

Koza v rozhlase

Dámy přivezly z Vrbovce Hroznovou kozu. „Je to naše mytická postava, kterou si u nás hýčkáme, chováme a pěstujeme. Pro naše předky to bylo ztělesněné božstvo, patron vinohradníků a vinařů, ke kterému se vztahovali – aby se vydařila úroda, aby bylo víno dobré.“

Pověsti (nejen) o Hroznové koze jsou sepsané v knize a popisují celý vinařský rok – ukazují, co si s božstvem Hroznové kozy lidé dříve spojovali. Téměř pohádkovým způsobem popisuje, čím se vinaři v jednotlivých ročních obdobích zabývají. „Chceme navazovat na starobylé vinařské tradice, ukázat tak našim současníkům, že kolem vína je spousta práce, ale také radosti,“ vysvětlují Písařová s Pavlíkovou. „A navíc udržování tradic spojuje lidi.“

Odkud pochází myšlenka žlutých a jinak barevných kol? Co chystá Cech vinařů Vrbovec na léto a podzim? Co je to vinařská pohotovost? I odpovědi na tyto otázky se dozvíte v rozhovoru Jany Kobylinské.

Spustit audio

Související