Farmáři na jižní Moravě mají obavy z následků jarního sucha

16. květen 2007

Že je letos na jaře sucho, to ví dobře každý, kdo má, byť jen záhon před domem. To ale spraví pár konví vody. Hůř jsou na tom majitelé zahrad a nejhůř ti, které zemědělství živí. Farmáři na jižní Moravě avizují, že letos bude kvůli jarnímu suchu špatná úroda. Malé výnosy podle nich budou skoro u všech zemědělských plodin. Ztráty zatím nemají vyčíslené, ale prý budou velké.

Od klimatologů přitom zaznívá varování - klima se mění a suchá období budou i na jižní Moravě stále častěji. Ekologové dodávají, že projevy sucha zhoršují paradoxně i sami zemědělci způsobem svého hospodaření. I když v minulých dnech na jihu Moravy nějaké srážky spadly, podle Jaromíra Musila z brněnské Agrární komory nesmažou dlouhodobý deficit. "Výjimkou jsou třeba některá místa, například Znojemsko, Vranovsko. Tam spadlo plus minus do dvaceti milimetrů v těch posledních dnech, ale to je úplná výjimka," uvádí Jaromír Musil.

U ozimých obilnin, jako třeba pšenice, zasychají odnože, což povede k nižším výnosům, u řepky může nedostatek vláhy způsobit špatnou tvorbu semene, jařiny vzcházejí málo nebo nepravidelně. Situace se podle Jaromíra Musila liší podle regionů. Špatná je ale všude. Sucho dělá vrásky na čele i ovocnářům. Způsobuje horší opylení a může docházet i k nedostatku vláhy z půdy. Vyhráno nemají ani farmáři, kteří se specializují na chov dobytka. O tom, že budou škodní, zemědělci nepochybují, i když podle Václava Hlaváčka ztráty zatím nevyčíslili. "Rozhodující produkce je u obilovin, to je víc jak padesát procent ploch v republice. Totéž platí i o našem kraji, takže ta záležitost je už v tomto směru vyřízena," dodává Václav Hlaváček z Agrární komory v Břeclavi a šéf společnosti ZVOS Hustopeče.

Zemědělci jsou bezesporu ti první, které sucho postihne. Podle Zdeňka Poštulky z Hnutí Duha si za to ale tak trochu mohou sami. Dopady sucha prý zhoršili svým hospodařením hlavně v minulosti. Příčina první je kolektivizace. "V rámci kolektivizace došlo k likvidaci krajinných prvků, které byly pro retenci vody velice významné, i protierozní ochranu. Jsou to ty známé meze, vysušování mokřadů, narovnávání vodních toků a odvodňování zemědělské půdy," říká Poštulka. Druhou příčinou je industrializace. Do půdy se nedodávala organická, ale umělá hnojiva a ta zhoršují kvalitu půdy a její schopnost zadržovat vodu.

To, že způsob hospodaření v krajině dopady sucha může zhoršovat, potvrzuje i Miroslav Trnka z Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. "To sucho vychází z klimatologických příčin, to znamená z poměru mezi srážkami a teplotou, a na to zemědělec přímý vliv nemá. Zemědělci na to samozřejmě spíše doplácejí, i když lokálně mohou ty důsledky výrazně zhoršovat tím, že v krajině špatně hospodaří, tím, že tam nejsou větrolamy, tím, že jsou velké otevřené plochy, které jsou náchylné k vysoušení, že chybí remízky, že chybí meze, že chybí místa, jako jsou mokřady, které mohou tu vodní bilanci v krajině vylepšit, ale nemohou zabránit suchým epizodám," doplňuje Miroslav Trnka.

Hospodaření s vodou v krajině dostalo za posledních dvacet let v České republice zkrátka "na frak". Je také pravda, že se přestala udržovat řada technických opatření, která se v krajině učinila, různé poldry, údržba záchytných příkopů, svodných příkopů. Celý závlahový systém jižní Moravy je tak krom nějakých výjimek zlikvidován.

autor: gaj
Spustit audio