Dokument: Mezi divadlem a politickou angažovaností

Foto z Facebooku Divadla Feste Z představení Kupci hvězd

Portrét Jiřího Honzírka.

Znáte to… Už to tady bylo několikrát. Pár spolužáků z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění cítí, že je ve společnosti něco v nepořádku a mají potřebu se k tomu vyjádřit. Jsou to umělci – divadelníci – a tak je napadne založit si divadlo. Jejich vlastní divadlo. Takové, které bude reflektovat jejich názory a snažit se o změnu všeobecného vnímání pomocí inscenace.

Mezi taková divadla se řadí i Divadlo Feste. Toto nezávislé a politicky angažované divadlo se nebojí otevírat témata, která jsou překroucená nebo jsou nějakým způsobem pro jiná média a divadla tabu. Na jejich repertoáru můžeme nebo jsme ještě nedávno mohli najít inscenace pojednávající o náboženství, domácím násilí anebo síle moci.

Jedním ze zakládajících členů je i režisér a dramaturg Jiří Honzírek, jehož pohled na svět se stal nedílnou součástí jeho inscenací v Divadle Feste. Co ho na takových tématech zajímá? Má vůbec takové divadlo smysl? A lze jej vůbec skloubit s rodinou? I na takové otázky hledá Jiří Honzírek v dokumentu odpověď.

V dokumentu jsou použity ukázky z představení Kupci hvězd, které bylo inspirováno knihou Intelektuál ve veřejném prostoru – souborem esejů tuzemských filozofů, sociologů, ekologů a jiných odborníků na téma: Kdo je intelektuál a proč by ho společnost mohla potřebovat. Ukázky reflektují Honzírkovy názory a zároveň jsou vtipným kontrapunktem.

Ukázky z představení Kupci hvězd zazní v podání Lukáše Černocha a Miroslava Sýkory.

Dokument uslyšíte v sobotu 20. září v Zelném rynku.