Deníky moravské Boženy Němcové jsou vystavené na Zelném trhu

9. březen 2016

Výstava Deník moderní Evropanky v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně připomíná 100. výročí úmrtí Marie Ebnerové z Eschenbachu.

Komorní, ale nápaditou výstavu připravila kurátorka Eleanora Jeřábková z Oddělení dějin literatury UM MZM. Výstava nazvaná Marie Ebnerová z Eschenbachu, Deník moderní Evropanky, je součástí většího projektu, na kterém se vedle Moravského zemského muzea podílí Národní památkový ústav a Czech National Trust. Patří sem také stálá výstava na zámku v Lysicích a oprava hrobky rodiny Dubských v zahradě zámku ve Zdislavicích, kde je spisovatelka pohřbena.

Marie Ebnerová z Eschenbachu se narodila 13. září 1830 a zemřela před sto lety, 12. března 1916. Většinou se o této moravské rodačce, říká, že to byla rakouská spisovatelka, která psala německy. To je jistě pravda, ale můžeme si ji přivlastňovat i my, a to nejen díky jejímu původu, ale i díky tomu, že psala také na českém, přesněji moravském území – a díky jejímu důvěrnému vztahu k Čechům a Moravanům a českému jazyku.

Od dětství se pohybovala mezi rodnými Zdislavicemi, kde většinou trávila léto, a Vídní, kam odjížděla koncem podzimu a kde pobývala až do jara. Poučné i zajímavé je přečíst si její vzpomínky Má dětská léta. Sama měla ctižádost být dramatičkou. Při zpětném pohledu však více oceňujeme její povídky, novely a romány.

Roku 1898 byla Marie Ebnerová z Eschenbachu vyznamenána nejvyšším rakouským civilním řádem, Čestným křížem za umění a literaturu, a roku 1900 se jako první žena stala čestnou doktorkou vídeňské univerzity. 11. listopadu 1909 byla za své umělecké úspěchy a občanské zásluhy jmenována čestnou členkou Schillerovy nadace. Byla dvakrát nominována na Nobelovu cenu za literaturu, a to v letech 1910 a 1911.

Marie Ebnerová z Eschenbachu

Jak připomněl ředitel Moravského zemského muzea Martin Reissner: „Marie Ebnerová z Eschenbachu dodnes prostupuje učebnice v Rakousku, Švýcarsku a Německu, ale u nás je skoro zapomenutá. Tak jako veřejnost nelibě nesla stav Babiččina údolí, my se zaměřujeme na stav rodinné hrobky Dubských, kde je spisovatelka pohřbena. Je radostná zpráva, že Czech National Trust, dobrovolné společenství kolegů z památkové péče, uvede letos tento objekt do důstojnějšího stavu, než v jakém byl předchozí desetiletí.“

Kurátorka výstavy Eleanora Jeřábková čerpala především z deníků Marie Ebnerové z Eschenbachu. Jejich část, z let 1863 – 1909, je totiž uložena v Moravském zemském archivu. „Spisovatelka si každý den zapsala, co ten den zažila – začala počasím, svým zdravotním stavem, konflikty s rodinou, dále se zabývala svými bitvami s recenzenty divadelních her, ve kterých kritizovala společnost, jež se na ně dívala. To bylo zvláště od ženy – šlechtičny tehdy nepředstavitelné. Zapisovala však také politickou situaci, atentáty, a vytváří se tak obraz světa od nejmenších po největší události. Deníky jsme naskenovali, přeložili a kolegyně Monika Srbová je načetla na CD. Do tohoto prostředí vás na výstavě chceme přivést,“ uvádí Jeřábková.

Moravský zemský archiv chce deníky Marie Ebnerové z Eschenbachu navrhnout v tomto roce jako kulturní památku České republiky. OD 21. do 23. dubna se v Dietrichsteinském paláci v Brně uskuteční mezinárodní konference. Při této příležitosti bude mít veřejnost unikátní možnost prohlédnout si několik originálů deníků. „Přeložit ještě další část deníků do češtiny a vydat je knižně je zajímavý nápad, o kterém přemýšlíme,“ naznačila Jeřábková.

Výstava Marie Ebner z Eschenbachu
Spustit audio