Další etapa studie Čistá Svratka byla v prosinci odborníky dokončena

30. prosinec 2006

V prosinci dokončili odborníci další etapu studie Čisté povodí Svratky. Cílem projektu je vyčištění Svratky a přehrad na ní - Vírské nádrže a především Brněnské přehrady. Nánosy bahna s toxickými a organickými látkami tam každoročně vedou k přemnožení sinic, které znemožňují koupání v přehradě.

Jihomoravský kraj, obce a města v povodí Svratky to chtějí změnit. Už příští rok chce začít Jihomoravský kraj s přípravou projektů, které povedou ke zlepšení kvality vody. Později by se měla začít čistit i Brněnská přehrada. Kraj letos do studie vložil přes čtyři miliony korun, dalšími téměř čtrnácti miliony korun přispěl obcím na vybudování kanalizace a čistíren odpadních vod.

"Výstupem projektu Čistá Svratka je dostatek technických údajů a pokladů, ze kterých by se už v příštím roce měla projektovat opatření, která by měla vést k realizaci a zlepšení toho stavu. Je to jednak analýza sedimentů v Brněnské přehradě i ve Víru, dále monitoring výskytu sinic, zmapování, odkanalizování a čištění v jednotlivých obcích v povodí a v neposlední řadě je to návrh několika typů řešení vyčištění přehrady a dekontaminace nánosů, které jsou na dně přehrady," uvádí náměstek jihomoravského hejtmana Václav Horák.

"Co se týče Brněnské přehrady, tak chceme ta konečná opatření řešit v takovém čase, aby se nám v tom horizontu deseti let podařilo nádrž vyčistit. Nicméně bychom rádi prováděli také provzdušňování, které by jednak zkrátilo dobu, kdy by se sinice vyskytovaly, a také zmenšilo jejich intenzitu, pokud budou tato opatření ekonomicky únosná. Nezbytné bude, abychom v roce 2007 připravili projekty s vazbou na získání dotací z Evropské unie," doplňuje Václav Horák.

Reálné datum realizace těchto opatření by mohlo být od roku 2008, případně 2009, protože čas na přípravu těchto projektů je minimálně jeden až dva roky. "Finanční odhad je řádově pět miliard korun, který se ale může výrazně změnit podle toho, jak se budou náklady dolaďovat," dodává náměstek jihomoravského hejtmana Václav Horák.

autor: gaj
Spustit audio