Země česká, domov můj! Naši hymnu jistě zazpíváte. Všechny čtyři sloky zná ale jen málokdo

27. říjen 2020

Kde domov můj je první divadelní šlágr na světě, který se stal státní hymnou. Všichni známe její slova – tedy jen první sloky, která je hymnou. Písnička má ale sloky čtyři.

Podle literárního vědce činného v první polovině 20. století Ferdinanda Strejčka první sloka opěvuje konkrétní místa. Zatímco každý z nás si může hučící vodu představovat na kterékoliv louce v republice, stejně tak bory mohou šumět po skalinách kdekoliv.

Zpívá: Kristýna Daňhelová
Hraje: Moravia Brass Band
Dirigent: Chuhei Iwasaki
Režie: Vít Němeček
Produkce: Český rozhlas Brno

Josef Kajetán Tyl s Františkem Škroupem opěvovali krásky tehdejšího nuselského údolí, dnešní část Prahy, nad kterou se tyčí známý Nuselský most.

Naši hymnu, tedy správně řečeno písničku Kde domov můj, si zpívají i jinde ve světě. U našich východních sousedů existuje tato píseň pod názvem Domov Slováka. Bulhaři si ji taky osvojili a zpívají na rozdíl od nás všechny čtyři sloky a považují ji za svou národní píseň, byť ji do Bulharska přinesl jeden bulharský mladík, který v Praze studoval.

Zatímco u nás slova první sloky umí už děti na prvním stupni základní školy, další tři sloky už upadly v zapomnění. V Českém rozhlase Brno jsme proto natočili celou píseň Kde domov můj.

Zazpívejte si

Kde domov můj, kde domov můj
Voda hučí po lučinách
Bory šumí po skalinách
V sadě skví se jara květ
Zemský ráj to na pohled
A to je ta krásná země
/:země česká, domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj
V zemi kde náš kníže svatý
Vírou v Krista v duši vzňatý
Krev svou v oběť za vlast lil
Český národ vykoupil
V zemi slavné, otcům drahé
/:V české zemi, domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj
V kraji znáš-li bohumilém
Duše útle v těle čilém
Mysl jasnou vznik a zdar
A tu sílu vzdoru zmar
To jest Čechů slavné plémě
/:Mezi Čechy domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj
Bože velký Hospodine
Ruka Tvoje světům kyne
Tebe vzývá národ můj
Věčný bože při něm stůj
Světovládný Hospodine
/:chraň vždy český, domov můj:/

autor: Jiří Kokmotos

Související