V Brně začíná úprava nábřeží řeky Svratky, ochrání centrum před stoletou vodou

V Brně začíná stavba protipovodňových opatření u řeky Svratky. Týká se tříkilometrového úseku od Riviéry podél ulice Bauerovy a Poříčí k železničnímu mostu.

Úprava nábřeží s kolonádou, přístupem k vodě a stezkami pro pěší i cyklisty bude stát přes jednu a čtvrt miliardy korun bez daně. Magistrát na to dostal peníze z Národního fondu obnovy.

Rozšíření koryta řeky ochrání centrum Brna před stoletou vodou. „Všechna ta opatření budou blízká přírodě, vzniknou tam tůňky. Díky těmto zrealizovaným protipovodňovým opatřením se ve městě uvolní velký prostor, který aktuálně není, ale bude chráněný před velkou vodou pro další rozvoj města Brna,“ Říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Jak bude celé území po obnově vypadat?

Vznikne nová stoka za víc než 300 milionů korun. Jakmile skončí práce v podzemí, začne se měnit i zbytek území. Podél řeky vznikne kolonáda s náplavkou a kavárnami, stezkami pro cyklisty a pěší, v areálu bývalé chatové osady Favorit budou nádrže rybníky a mokřady, které překlene nová lávka. Pod Vídeňskou ulicí u mostu pak vznikne podjezd pro cyklisty. To vše podle návrhu již zesnulého architekta Ivana Rullera, který s plánem a výkresy proměny nábřeží zvítězil v architektonické soutěži.

Brněnský magistrát teprve oznámí, jaká omezení stavba přinese řidičům, cyklistům i obyvatelům v okolí. Práce skončí v říjnu 2023.

autor: Tomáš Kremr
Spustit audio

Související