Rozhovor: Skandinávský dům v Brně

Skandinávský dům, o. s., je dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace), jehož posláním je prezentovat v České republice kulturu a tradice zemí evropského Severu a přispívat ke vzájemnému setkávání a kulturně-společenskému obohacování mezi Čechy a Seveřany.

O aktivitách jeho brněnské pobočky budou v Zelném rynku vyprávět Eva Dohnálková a Karolína Stehlíková. Rozhovor uslyšíte v Zelném rynku v sobotu 6. dubna. Pořad začíná po 17. hodině.