Rozhovor s Danielou Urbanovou o latinských proklínacích tabulkách

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02646797.jpeg

Daniela Urbanová působí v Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se archaickými latinskými nápisy, jazyky staré Itálie, latinskou historickou gramatikou a antickými proklínacími tabulkami.

Monografie Latinské proklínací tabulky na území římského impéria je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory.

Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž produkce je na území římské říše doložena od konce 2. století př. Kr. zhruba do konce 4. až počátku 5. století po Kr.

Práce sleduje výskyt, rozvoj a šíření latinské proklínací tradice v jednotlivých provinciích na území římského impéria, přináší české překlady a interpretace těchto „magických“ latinských textů a snaží se postihnout specifické, geograficky či kulturně historicky podmíněné zvláštnosti textů kleteb i proseb o spravedlnost.

Dále zmapovat rozšíření typů kleteb a proklínacích formulí, kategorizovat cíle pisatelů, zachytit případné vývojové tendence, vzájemné ovlivňování a vlastní adaptace středomořského magického dědictví, zvláště v odlehlejších oblastech impéria. (zdroj: Nakladatelství Host)