Občanské sdružení IQ Roma servis z Brna odstartovalo propagační kampaň proti diskriminaci

12. duben 2007

Za cíl si dává oživit diskusi o toleranci, rovných příležitostech a potřít zajetá klišé těchto pojmů.

Sdružení bylo vybráno v grantovém programu pro tento projekt za Jihomoravský kraj u příležitosti letošního Evropského roku rovných příležitostí. Ten vyhlásila pro celou EU Evropská komise. S ředitelkou sdružení IQ Roma servis, které už léta poskytuje vzdělávací a poradenské služby především romským klientům, Katarínou Klamkovou hovořila na toto téma Gabriela Grmolcová.

Kampaň v Brně bude mít informační a vzdělávací charakter. Nemá být pouze pasivní, ale měla by zapojit aktivně veřejnost. Počítáme se zapojením 40 veřejných institucí, jednak do dialogu a diskuse, ale také s jejich prostorami, kde by byly prezentovány produkty této kampaně. Zapojíme základní i střední školy, a také média.

Jak konkrétně bude ten projekt probíhat? Na těch základních školách vyhlásíme soutěž o nejlepší komiks proti předsudkům a diskriminaci. Uvádí koordinátorka projektu Ivona Párčiová. Na středních školách vyhlásíme soutěž o krátký dokumentární film podporující rovné příležitosti pro všechny. Tyhle produkty potom budeme prezentovat jednak v brněnské MHD, ale také ve školách a veřejných institucích, kde budou probíhat veřejné kampaně. Také na venkovních polepech 8 brněnských tramvají.

Součástí kampaně bude také rozdávání upomínkových předmětů, např. krém na ruce pro všechny typy kůže apod. A myslím si, že v červenci by se už měla objevit první kampaň především v těch veřejných institucích.

Cíle, jaké sdružení IQ Roma servis sleduje, přiblíží jeho předsedkyně Katarína Klamková. Myšlenka je, dostatečně demonstrovat základní 4 cíle Evropského roku rovných příležitostí pro všechny, a to je vlastně uznání práva zastoupení a respekt. Budeme se snažit informační kampaní zviditelnit poslání nediskriminujícího principu, to znamená poslání jakoby zákazu diskriminace a možné právní ochrany v rámci EU proti ní. Třeba tohle bude i odborně zajišťovat naše antidiskriminační centrum a také bezplatný právní servis.

Lidé často ani nevědí, že diskriminace je trestná, uvádí ministryně vlády pro lidská práva Džamila Stehlíková. Podle průzkumu eurobarometru pouze 4 z 10 Evropanů vědí, že diskriminace je trestná a pouze 1/3 lidí ví, jak se má bránit, pokud jsou diskriminováni. Takže povědomí o lidských právech a o diskriminaci, ať už na základě věku, pohlaví, sexuální orientace, náboženství či zdravotního stavu, musíme mít všichni, abychom se případně mohli bránit.

Jaké jsou další myšlenky Roku rovných příležitostí v Brně, doplnila Katarína Klamková. Budeme se snažit prezentovat tu rozmanitost, kterou mohou lidé s různými ne unifikovanými znaky přinášet ke společnému soužití, k jakési společné energii, kterou tady v městě Brně máme.

autor: Gabriela Grmolcová
Spustit audio