Krajina se zásadně mění a sýček z ní mizí. Ornitologové řeší, jak jeho vyhynutí zabránit

27. říjen 2023

Sýček patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Jeho populace za posledních dvacet let klesla na pouhých 6 % původního stavu. Ohromující je i tempo, jakým z naší krajiny mizí.

Ještě na začátku minulého století byl široce rozšířeným druhem a jeho populace čítala několik tisíc až desítek tisíc párů. Dnes jich je asi sedmdesát.

Čtěte také

Za stále se zmenšující populací sýčka jsou změny v krajině způsobené intenzivním hospodařením, používání pesticidů a také stále větší množství aut na silnicích, protože sýčci létají velmi nízko a hynou při srážkách. Nesvědčí jim ani příliš upravená krajina a moderní areály.

Odborníci se nyní snaží situaci změnit. Pomoci má projekt Zachraňte sýčka. Ornitologové nejprve vyhledají místa výskytu sýčka a pak se pokusí je ovlivnit tak, aby se tam uhnízdilo více párů a měli lepší podmínky pro hnízdění. Pomoci může také odstraňování technických pastí, ve kterých sýčci hynou. Jde například o nevyužívané nádrže, kde se sýček může utopit nebo nechráněné vstupy do kanalizace. Ochránci přírody zkouší také instalaci budek.

Co by znamenalo, kdyby sýček z naší krajiny definitivně zmizel? Proč si ornitologové stanovili jako cíl zvednutí jeho populace na tisíc párů? A které další druhy sov a dravců jsou také ohroženy? Odpovědi zazní v pořadu Host Dne na Moravě.

Spustit audio

Související