Dobrovolníci kritizují způsob senoseče v lednickém parku. Podle nich tam při sekání zbytečně hynou zvířata

30. květen 2023 08:50

Zemědělci začali v parku u lednického zámku a okolí séct tamní rozsáhlé louky. Začal tím boj o život letošních srnčat a dalších mláďat. Nože žacích strojů totiž každoročně v celém Česku usmrtí stovky zvířat. Z mysliveckého zákona vyplývá, zemědělec musí sečení předem nahlásit myslivcům. Ti mají zvířata před sekačkami ochránit. Dobrovolníci z Lednice ale tvrdí, že tamní honební společenstvo tuto povinnost neplní.

„Je tam rozjetá ježčí rodina, jsou tam srnčata, byli tam i malí bažanti,“ vypočítává letošní zvířecí oběti senoseče v Lednici Klára Rotscheinová z místního okrašlovacího spolku. „Přivedli nás k nim dravci, lišky a viděli jsme i šakala.“

Čtěte také

Louky v zámeckém parku seče na základě smlouvy zemědělské družstvo Bulhary. Už minulý týden žací stroje projely asi 50 hektarů luk v okolí. Ty obhospodařuje Školní zemědělský podnik Žabčice, který patří pod Mendelovu univerzitu. Jeho ředitel Jakub Doležal tvrdí, že podnik nepochybil: „Komunikujeme s místními mysliveckými spolky, které by to měly zastřešovat, protože to jsou jejich honitby. Ty pozemky, pokud to jde z technických důvodů, sečeme od středu ven. To znamená, že tu zvěř vytlačíme směrem ven z jedné poloviny a pak z druhé. Takže tam nevím, kde bychom měli pochybit.“

Povinnosti zemědělce

Všechny zmíněné pozemky včetně toho v zámeckém parku spravuje honební společenství Lednice-Luh. Jeho myslivecký hospodář Jiří Hledík komentář pro Český rozhlas odmítl.

Čtěte také

„Mají vyvinout maximální úsilí na ochranu zvířat. A to nedělají, to děláme za ně my dobrovolníci,“ tvrdí Klára Rotscheinová. „Nikdo z myslivců tady nebyl. Nikdo nám nepomohl fyzicky, tak jak se to dělá v jiných sdruženích, že se potkají, mají s sebou lovecké psy, mají třeba dron nebo rozmístí pachové plašiče. Už existuje spousta prostředků, a tady se neaplikuje nic,“ říká Rotscheinová a zvažuje podání podnětu k prošetření k městskému úřadu v Břeclavi.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého je povinností zemědělce zabránit při obhospodařování pozemků zranění nebo usmrcení zvěře: „Porušení této povinnosti, za které může být udělena pokuta až 10 tisíc korun, lze nahlásit na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který by měl vzniklou situaci prošetřit.“ Stejná sankce hrozí i myslivci, pokud neučiní vhodná opatření k záchraně zvěře.

Čerpání dotací

Zemědělci začali v zámeckém parku v Lednici a okolí séct tamní rozsáhlé louky. Začal tím boj o život letošních srnčat a dalších mláďat

Podle vedoucího zámeckého parku Oty Bernada zemědělce k plošnému sečení motivují dotace: „Kontroluje se to přes satelit, úředník může od stolu zkontrolovat, kolik plochy bylo neposečeno a ta dotace se potom nevyplatí. Takže je potřeba změnit systém, aby minimálně louky, které jsou v takovém cenném území, jako je tady v zámeckém parku, tak na takových územích by měly být nějaké výjimky.“

Stanislav Koukal z Agentury ochrany přírody a krajiny ale myslí, že je možné lépe využívat stávající dotační programy. „My se pokusíme napomoct zemědělcům v tom, aby se našel nějaký zdroj, který jim umožní dělat to třeba mozaikovou sečí nebo ponechávat nějaké pruhy neposečené. Ono to pomůže i zvěři, která bude mít šanci se schovat v něčem, co se zrovna ten den neposeká, ale z našeho pohledu ještě větší efekt to bude mít pro hmyz a pro vzácné druhy rostlin,“ říká Koukal.

Ministerstvo zemědělství letos zavádí pro zemědělce dotaci na senzorové lišty, které upozorní obsluhu žacího stroje na zvíře v porostu. O dotace bude možné žádat Státní zemědělský intervenční fond od srpna.

Spustit audio

Související