Chytré děti potřebují podporu už v první třídě, jinak je systém semele

23. březen 2016

Děti s nadprůměrnou inteligencí lze snadno poznat už ve školce. Školy na ně ale nejsou připravené a děti tak často čeká zklamání.

Je vaše dítě nebo vnouče mimořádně nadané nebo je stejně šikovné jako jeho vrstevníci? Abyste to poznali, nepotřebujete odborné testy inteligence. Nadprůměrná inteligence se obvykle projeví ještě dřív, než dítě nastoupí do školy.

„Velmi dobře se to dá poznat už v předškolním věku. Ukazatelem může být, že velmi dobře a brzy mluví. I když některé nadané děti zase naopak odmítají mluvit, dokud to, co chtějí, neumí říct perfektně,“ vysvětluje Dana Havlová, koordinátorka testování IQ organizace Mensa, která sdružuje lidi s nadprůměrnou inteligencí.

Pokud chce číst, podpořte ho

Doporučení, aby rodiče děti neučili číst před nástupem do školy, protože se tam potom budou nudit, je podle ní úplně zbytečné. „Nemůžete jim zavřít oči před okolním světem, ze kterého informace čerpají. Naopak když je v jejich úsilí podpoříte, určitě jim uděláte radost,“ nabádá odbornice, která umí testovat inteligenci už u pětiletých dětí.

Čtěte také

Nadprůměrně chytré děti už ve školce často rády počítají, nebo se naučí samy číst. „A to i tehdy, pokud je rodiče neučí cíleně. Písmenka jsou všude kolem nich, a jakmile jednou pochytí logický systém, naučí se číst samy,“ dodává Havlová.

Dalším ukazatelem, že vaše svou inteligencí dítko silně vybočuje z průměru, může být jeho systematický zájem o oblasti, které obvykle předškoláky příliš nevzrušují. „Někteří se mohutně zajímají o hvězdy, další zkoumají antropologii, jiní se jen tak naučí zpaměti jízdní řády,“ vyjmenovává Havlová s tím, že samotná dobrá paměť s inteligencí vůbec nemusí souviset.

Málokterá škola umí s malým géniem pracovat

Když se ale mimořádný talent dítěte nějakým způsobem projeví, doporučuje odbornice nechat jeho inteligenci otestovat. Ať už v pedagogicko-psychologické poradně, nebo od pěti let přímo na některém testování Mensy. „Ale bez ohledu na to, zda je vysoká inteligence dítěte oficiálně potvrzená nebo ne, je třeba jeho talent podporovat, nebrzdit ho v jeho zájmu a pomoci mu tam, kde si řekne,“ upozorňuje Havlová.

A rovnou se můžete začít zamýšlet nad tím, kam bude dítko chodit do školy. „Většinově bohužel školský systém na tyto děti připravený není. A to je velký dluh, který máme vůči společnosti. Protože v talenty v jiných oblastech, třeba ve sportu nebo v hudbě, pracovat umíme a stát na to věnuje nemalé peníze. Ale to šikovné dítě potřebuje podpořit také,“ zdůrazňuje Dana Havlová, jejíž strší syn mezi mimořádně nadané děti patří.

Hry, které trénují mozek

Ve výsledku to pak často vypadá tak, že dítě se do školy velice těší, protože se konečně bude učit, ale ty nové znalosti stále nepřichází. Dva nebo tři roky ta sedí ve školní lavici, nic moc nového se nedozví a jeho chytrá hlavička nedostává ani polovinu informací, které by uměla zpracovat. „Přitom právě v tomto období dítě nejvíc získává důležité pracovní návyky,“ doplňuje odbornice.

Ani později to ale chytré děti nemají o mnoho jednodušší. Například při testování srovnávacími testy Scio jejich vysoká inteligence nemusí znamenat, že automaticky uspějí. „Scio testy jsou zaměřené na naučené věci, které lze natrénovat. Problém jsou nejednoznačně formulované otázky, například: Při kolika stupních vaří voda. Obvykle žák zaškrtne odpověď 100 stupňů, protože ví, že to je správně. Ale pokud u testu sedí tenhle rozoumek, tak zaškrtne ‚další odpověď‘ – protože ví, že při různém tlaku vaří voda při různých teplotách,“ upřesňuje úskalí Havlová.

autor: ska
Spustit audio