Chování i poruchy učení. Na vyšetření dítěte v některých poradnách na jihu Moravy čekají rodiče až pět měsíců

25. říjen 2023 09:45

V Česku je nedostatek odborníků v pedagogicko-psychologických poradnách. Rodiče často čekají na objednání svého dítěte i déle než tři měsíce. Z údajů ministerstva školství vyplývá, že situace je nejhorší ve Zlínském a Libereckém kraji. Jižní Morava je na tom spolu s Ústeckým krajem naopak nejlépe. I tady jsou ale regiony, kde jsou velmi dlouhé objednací lhůty.

Například objednací doba poradny ve Znojmě je aktuálně pět až šest měsíců. Na celý znojemský region je totiž jen 9 zaměstnanců. Podobně jsou na tom v Břeclavi a tříměsíční lhůtu, kterou stanovuje vyhláška ministerstva školství, nesplňuje ani Pedagogicko – psychologická poradna Brno, říká její ředitel Libor Mikulášek: „Zákonná lhůta jsou tři měsíce, ale těch žádanek je tolik, že i kdybychom pracovali 24 hodin denně, tak to nejsme schopni splnit. Takže teď objednáváme na začátek příští roku – leden, únor.“

Čtěte také

Oslovení vedoucí poraden nám řekli, že důvodem dlouhých objednacích lhůt je nedostatek odborných pracovníků. Podle ředitelky poradny v Břeclavi Vladimíry Houšťové jsou tato zařízení podfinancovaná, protože jejich rozpočet není nastavený na potenciální počet klientů, ale na počet, který stihnou v předchozím roce zvládnout.

Obtížně shání hlavně psychology – ti si totiž mimo školství přijdou na více peněz. V poradnách nastupují do 11. platové třídy, tzn. dostávají asi 32 tisíc korun hrubého měsíčně a po dvou letech praxe se plat zvyšuje zhruba o dva tisíce. U speciálních pedagogů, kteří musí mít stejně jako psychologové odpovídající vysokoškolské vzdělání, je to podobné. Atraktivitě práce v poradnách nepřispívá ani přebujelá administrativa.

Nejčastější problémy

Dlouhodobě se rodiče na poradny obrací nejčastěji s poruchami učení a chování u dětí. Ty tvoří dvě třetiny agendy. Ale psychologové v poradnách řeší také rizikové chování, šikanu, užívání drog, profesní a vzdělávací orientaci nebo obecně vztahy.

Po covidu se častěji objevují i případy dětí s psychickými problémy. Rodiče předškoláků poradny vyhledávají kvůli posouzení školní zralosti a případnému odkladu nástupu dítěte do základní školy. Právě to bude nejčastější náplň jejich práce v jarním období. Proto by měli rodiče včas myslet na objednání. Poradny nemají určenou spádovost, takže objednat se je možná prakticky kamkoli, neřídí se to bydlištěm dítěte.

Spustit audio

Související